ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מריוס כץ נגד קרביץ בע"מ :


לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

מבקש

מריוס כץ
ע"י ב"כ עו"ד: עוה"ד רם גורודיסקי ואח'
וכן ע"י ב"כ עו"ד : עוה"ד יאקי אלגרנטי
מרח' יהודה הלוי 25, תל אביב
טל': 03-XXXX222; פקס: 03-XXXX660

נגד

משיבה

קרביץ בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד: עוה"ד ארנון לנדה
מרח' מונטיפיורי 41, תל אביב
טל: 03-XXXX551; פקס: 03-XXXX495

החלטה

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה מכח סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן, על פי הקשרו – חוק תובענות ייצוגיות ו- הסדר הפשרה) בין התובע הייצוגי , מריוס כץ (להלן – התובע הייצוגי או המבקש), לבין הנתבעת 7, קרביץ ישראל בע"מ (להלן – הנתבעת או המשיבה).
ביום 09.05.2015 הוגשה לבית משפט זה (כבוד השופט כהן) בקשה לאישור תובענה כייצוגית, מטעם מספר מבקשים וכנגד מספר משיבות (להלן – בקשת האישור). עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש, כי המשיבה הפרה את הוראותיו של סעיף 18א(א1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן) וכן את הוראות תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), תשע"ב-2012 (להלן – תקנות מדבקת אחריות), כאשר זו מכרה או סיפקה טובין מבלי להדביק או למסור לצרכן מדבקת אחריות ו/או תעודת אחריות כשפרטיהן מלאים במעמד המכירה ו/או האספקה, כך שהתעודות והמדבקות נותרו ריקות. בעשותה כן נטען, כי הנתבעת גרמה לתובע ולחברי הקבוצה נזקים שונים, כמפורט בבקשת האישור.
ביום 07.06.2020, עקב הודעת כבוד השופט רחמים כהן על פרישתו הקרבה, הועבר התיק לידון לפניי.
ביום 04.08.2020 התקיים דיון מקדמי לפניי, במסגרתו הודיע ב"כ המבקשים על אודות מו"מ המתנהל מול המשיבה, והתבקש על ידי הצדדים פרק זמן של 30 ימים למיצוי הליכים אלה. בהמשך, הוגשו מספר הודעות עדכון ובקשות ארכה בנדון, וביום 14.03.2021 הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר הפשרה שגובש בין הצדדים – היא הבקשה שלפניי.
הסדר הפשרה כאמור גובש לאחר הליך גישור ממושך שהתקיים בין הצדדים, בסיועם של המגשרים עו"ד שלמה כהן ועו"ד אדוה פרי-פז, בסופו הגיעו הצדדים להסדר פיצוי הדומה להסדרי פיצוי בתיקים דומים שאושרו בעניין תצ (מרכז) 38292-01-15 דרורי נ' אלקטרו חנן בע"מ ובעניין תצ (מרכז) 2404-10-14 דדו נ' ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ, והכל כמפורט בהסדר הפשרה.
עוד יצוין, כי במסגרת הסדר הפשרה מבוקש, בין היתר, להורות על מחיקתה של המשיבה מבקשת האישור והחלפתה בחברת קרביץ ישראל בע"מ ח.פ. 51-0522451 אשר היא שמפעילה את רשת חנויות קרביץ בתקופה הרלוונטית לבקשת האישור (וגם היום).
לשם כך, ובהתאם להוראות סעיף 18(ז)(1) סיפא לחוק תובענות ייצוגיות עותרים הצדדים במשותף לכך שאילו יאושר הסדר הפשרה אזי יעשה בית המשפט שימוש בסמכותו בין היתר על פי תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ויורה על תיקון בקשת האישור בהתאם.
לאחר עיון בהסדר הפשרה, מצאתי כי אין מקום לדחותו על הסף ואני מורה על פרסומו, כפי שיפורט להלן.
הצדדים יפרסמו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, מודעה בנוסח המצורף כנספח 1 לבקשה לאישור הסדר פשרה, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות. הנתבעת תישא בעלויות פרסום מודעות אלה בהתאם להסכמות הצדדים.
המועד האחרון להגשת הודעות התנגדות והודעות פרישה יהיה בתוך 45 ימים מיום פרסום המודעה, כאמור בסעיפים 18(ד) ו-18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
הצדדים יעבירו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, עותק של המודעות, הבקשה לאישור הסדר פשרה, הסדר הפשרה עצמו ועותקים מכתבי הטענות בהליך דנא לידי היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לתקנות 12(ד) ו-16 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. תגובת היועמ"ש בנדון תוגש תוך 45 ימים ממועד קבלת המסמכים.
הצדדים ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר פרסום המודעות ובדבר המצאת המסמכים לגורמים הנדרשים כמפורט לעיל, וכן יגישו לבית המשפט הודעה מעדכנת בחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעות והמצאת המסמכים כאמור.
החלטה באשר לצורך במינוי בודק תינתן בחלוף המועד להגשת ההתנגדויות.
פגרת בתי המשפט תבוא במניין הימים ביחס למועדים הנקובים לעיל.
תז"פ ליום 10.05.2021.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מריוס כץ
נתבע: קרביץ בע"מ
שופט :
עורכי דין: