ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איהאב שומר נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובע:
איהאב שומר
ע"י ב"כ: עו"ד ראמי שומר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אור נית פיכמן

החלטה

1. ד"ר אברהם ששון, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום האורתופדיה (להלן: " המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלה המפורטת להלן בהחלטה זו והמתייחסת לתובע, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. תשומת לב המומחה מופנית לכך, כי על חוות הדעת להיות ערוכה בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש], התשל"א - 1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.07 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

3. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:

תיק רפואי כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) משירותי בריאות כללית.
תיק רפואי מלא (ידני וממוחשב) ממכון מאר.
תיק רפואי, מיון, אשפוז ומרפאות חוץ (ידני וממוחשב) מבית חולים נצרת.
תמונה צבעונית למקום האירוע (צורפה להודעת הנתבע מיום 3.3.21).
תיעוד רפואי שצורף לכתב התביעה.

4. העובדות:

א. התובע יליד שנת 1971.
ב. במועד הרלבנטי לתביעה, התובע עבד כפקיד בבית חולים נצרת וכן כעורך דין עצמאי.
ג. בתאריך 12.6.20, תוך כדי ירידה במדרגות בדרך לעבודה, עת החל התובע לרדת מהמדרגה השלישית לפני סוף גרם המדרגות, הבחין כי שתי המדרגות שלפניו שבורות ולכן דילג על שתי המדרגות ונחת על שתי רגליו על האספלט, כפי שמסומן בתמונה המצ"ב (להלן: " האירוע").
ד. הנתבע הכיר בליקוי חבלה בגב – ש בר של חוליה DII, ודחה את התביעה בכל הנוגע לליקויים אחרים בגבו של התובע.

5. השאלות:

בכפוף לעובדות דלעיל, מתבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות –
א. מהם הליקויים הנוס פים אשר מ הם ס ובל התובע בגבו החל מיום האירוע כהגדרתו לעיל?
ב. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת הליקויים הנוספים, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזו מידה?

6. תשומת לב מופנית לכך, שצד המבקש להתנגד להחלטת בית הדין בדבר מינויו של המומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. כן מופנית תשומת לב הצדדים לכך, שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. במידה ומי מבין הצדדים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

9. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

10. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, א' בניסן תשפ"א (14 במרץ 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: איהאב שומר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: