ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Komposite S.A.S נגד אינפינידט בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשת

Komposite S.A.S
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל שחור

נגד

המשיבה

אינפינידט בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יהושע ליברמן

החלטה

ושוב אנו נדרשים לסוגיית ההליכים המקדמיים זאת לאחר שניתנו עשרות החלטות בסוגיה זו ובית המשפט אף קיים דיון מקיף במהלכו הגיעו הצדדים להסכמות. ואולם, הצדדים חלוקים , פעם נוספת, ובית המשפט נדרש שוב ליתן החלטה בסוגיית גילוי המסמכים.

המחלוקת הפעם נסובה סביב תוכנן של תיבות הדואר של העובדים גב' לורנס מרטין ומר פרנקי אוזן. לאחר שבית המשפט העלה מיוזמתו הצורך בקבלת אישורם של עובדים אלו לגילוי תיבות הדואר האלקטרוני שלהם מחשש לפגיעה בפרטיותם, הסכים ב"כ המבקשת להמציא את אישורם . המבקשת המציאה את אישורה של הגב' מרטין והתחייבה לפעול להמצאת אישורו של מר פרנקי אוזן (סעיף 3 לתגובה לתשובה) .

עתה טוענת המשיבה כי אף אם תינתן הסכמה של עובדים אלו, הרי שאין לראות בהסכמה זו משום הרשאה ל"גישה כוללת לגילוי כלל תיבות הדואר האלקטרוני", אלא לגישה מוגבלת להוצאת תכתובות ספ ציפיות. המשיבה מבקשת להסתמך על ההלכה שנקבעה במסגרת ע "ע (ארצי) 90/08 טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל- הממונה על חוק עבודת נשים (פורסם בנבו, 8.2.2011) (להלן: " הלכת איסקוב").
אין בידי לקבל עמדה זו במלואה. ראשית, עניינה של הלכת איסקוב הוא במעקב יזום שעורך מעביד כלפי עובדיו. אלא שה"ה לורנס מרטין ופרנקי אוזן הם עובדיה של המבקשת ולא של המשיבה. תיבת הדואר נפתחה על ידי המשיבה לצורך העסקה עם קפג'ימיני מושא התובענה. מכאן שהלכת איסקוב איננה חלה בנסיבות המקרה דנן, שעה שעניינה אי קבילותם של ראיות שהושגו באמצעות חדירה מכוונת לחשבון דוא"ל של עובד (או באמצעות עיון מכוון בהודעות שנשארו על שרת מחשב וכדומה) .

ויודגש, בפרשת איסקוב בית הדין הארצי לעבודה ערך הבחנה בין תיבת דוא"ל שסופקה לעובד במסגרת העבודה, ובין תיבת דוא"ל אישית-פרטית שלו. בכל הנוגע לתיבה העסקית, נקבע כי למעסיק יש אפשרות מסוימת, מצומצמת, לנטר ולעקוב אחרי הודעות המצויות בה, וזאת במסגרת איזון בין האינטרס של המעסיק והזכות לפרטיות של העובד, ובכפוף לעקרונות של שקיפות ומידתיות.

שנית, במקרה דנן, בית המשפט התנה גילוי תוכנן של תיבות הדואר האלקטרוני בקבלת הסכמתם של העובדים הרלוונטיים ומכאן שפג החשש לפגיעה בפרטיותם.

שלישית, אין חולק כי המשיבה היא שפתחה לעובדים אלו תיבות דוא"ל ספציפיות לצורך ביצוע העסקה מושא התובענה וברי כי מדובר בתיבת דוא"ל מקצועית ומכאן אף רלוונטית, שהרי ה משיבה היא אף זו שחסמה תיבות דוא"ל אלה.

רביעית, דומה כי המשיבה עצמה לא נמנעה מלהסתמך על מסמכים שהוצאו מתיבות דואר אלקטרוני אלה (רא ו לדוגמא נספחים 3-5, 18-19 ו- 20 לכתב התשובה שהוגש בת.א 11642-08-17) .

יחד עם זאת, המשיבה מעלה חשש לפגיעה בפרטיות של מי שהיה צד לתכתובות עם לורנס מרטין ופרנקי אוזן, שחלקם עובדיה לשעבר . ברי כי לא ניתן לקבל הסכמה של כל אחד ואחד שהיה צד לתכתובת העסקית. ואולם, הגם שהמשיבה איננה מפנה להוראות חוק או להלכה כלשהי, הרי שאין להתעלם מהוראות סעיף 2(5) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הקובע כי פגיעה בפרטיות היא, בין היתר, "העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב" (הדגשה לא במקור ).

משכך, על מנת למנוע פגיעה בפרטיות הנמען או הכותב בתכתובות מושא הבקשה והעברת מסמכים שאינם רלוונטיים לתובענה זו, הגם שאין חולק כי תיבות הדוא"ל נפתחו לצורכי העסקה מושא התובענה, תעביר המשיבה למבקשת את כל המסמכים מתיבות הדואר האלקטרוני הרלוונטיים לשיטתה לתובענה זו. כל יתר התכתובות , אשר לשיטת המשיבה אינ ן רלוונטיות או עלול ות לפגוע בפרטיות הנמען או השולח, תימסרנה במעטפה סגורה לבית המשפט בצירוף מכתב לוואי ובו פירוט הנימוק לאי גילויו של מסמך זה או אחר.

הגילוי והעיון יבוצעו תוך 30 יום. למותר לציין כי השימוש במסמכים י יעשה על ידי ב"כ הצדדים לצורך תיק זה בלבד תוך שמירה על פרטיותם של הצדדים לתכתובות.

שעה ששני הצדדים נתנו הסכמתם לפנייה להליך גישור, לאחר שיושלמו ההליכים המקדמיים, מוצע כי הצדדים ינצלו את פרק הזמן שנקבע לעיל על מנת לבוא בדברים ביניהם בניסיון להגיע להסכמות בדבר זהות המגשר. ככל שלא יגיעו להסכמות ימונה מגשר על ידי בית המשפט.

תזכורת פנימית ליום 25.4.2021.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: Komposite S.A.S
נתבע: אינפינידט בע"מ
שופט :
עורכי דין: