ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עומר סרסור נגד היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה מרכז :

בפני כבוד ה שופט אריאל ברגנר

המבקש

עומר סרסור

נגד

המשיבה
היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה מרכז

החלטה

בפני בקשה לביטול צו הריסה מינהלי שהוצא לפי סעיף 221 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ביום 18.8.20.

צו ההריסה הוצא לשם הריסתם וסילוקם של 'הכשרת קרקע מצעים של כ- 200 מ"ר, גדר היקפית לוחות פח ושער ברזל 150 מ"א, מבנה נייד בשטח של כ- 15 מ"ר, מבנה נייד בשטח של כ- 35 מ"ר ומבנה נייד שירותים/מחסן בשטח של כ- 2.5 מ"ר '.

לפי טענת המבקש, קרקע המצעים נשוא הצו הינה מצע הקיים מזה תקופה ארוכה ולמעלה משישה חודשים מיום החתימה על התצהיר מטעם המפקח. כך גם לטענתו המצע אינו משנה את פני הקרקע. אשר לגדר האסכורית שנבנתה לתיחום השטח ושער הכניסה וכן לגבי המבנים הניידים טוען המבקש כי מדובר בעבודות הפטורות מהיתר לפי תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד-2014.

ביום 2.9.20 עוכבו הליכי ביצוע צו ההריסה המנהלי עד למתן החלטה סופית בבקשה לביטולו והבקשה הועברה לתגובה.

המשיבה מתנגדת לבקשה ולפי עמדתה בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים פטורים מהיתר) נקבע כי אחד התנאים למתן הפטור הוא התאמה לתוכניות החלות במקום. לפי התוכנית החלה על המקרקעין אפ/100 מדובר בקרקע חקלאית מוכרז ת שייעודה לחקלאות ועל כן לא ניתן להציב במקום מבנים שאינם לשימוש חקלאי. כך גם לפי טענת המשיבה, בוטלה הדרישה בחוק המתנה את מתן הצו במניעת עבודה מוגמרת לאחר תיקון 116 ובלבד שהעבודות הסתיימו פחות משישה חודשים עובר להגשת תצהיר המפקח.
המשיבה מפרטת כי ביום 9.7.20 נערך סיור ע"י מפקח היחידה הארצית לאכיפה ולפי ממצאיו הוקמה במקום גדר אסכורית בגובה מעל 2.5 מטר באורך של 150 מטר המקיפה מתחם ששטחו כ-2,000 מ"ר. כמו כן הבחין המפקח בתוך המתחם בהכשרת קרקע ע"י מצעים שנפרסו עליה וב-3 מבנים ניידים בשטח של 35, 15 ו- 2.5 מ"ר שהוצבו במקום . בבדיקה בוועדה המקומית לתכנון ובניה קסם הוברר כי למבנים אין היתר ולפי צילומי האוויר מבנים אלו נבנו בין 13.4.20 ל- 11.5.20. ביום 9.8.20 נתחם תצהירו של המפקח וביום 18.8.20 הוצא צו ההריסה המנהלי. משכך טוענת המשיבה כי חלפו לכל היותר ארבעה חודשים מסיום הבניה בהנחה שהמבנים הוצבו ביום 14.4.20 לאחר הצילום הראשון . בביקור נוסף שנערך במקום ביום 31.8.20 התברר כי אחד המבנים הניידים משמש כמשרד לחברת הובלות ומינופים וכי המתחם ישמש כחניון למשאיות וכן לאחסנה פת וחה של חומרי בניין.

בתיק זה התקיימו ארבעה דיונים אך בשל היעדר התייצבות מטעם שני הצדדים או באי-כוחם הבקשה נדונה רק בישיבת יום 11.3.21.

במעמד הדיון מבהיר ב"כ המבקש כי בשל מצוקת חניה בעיר כפר קאסם התבקש המבקש לחנות את המשאיות שבבעלותו בשטח ולא בתוך העיר ול עניין הגדר הוא מציין כי המבקש הגיש לוועדה המקומית קאסם בקשה להיתר שכלל הנראה תאושר בתקופה הקרובה. לגבי המבנים הניידים טוען המבקש כי אין כוונה להשאירם דרך קבע ולכן אין הצדקה לנקיטה בצו הריסה מנהלי שהינה צעד דרסטי. דרך המלך במקרים אלו הינה הגשת כתב אישום או נקיטה בהליכי ם אחרים כדי לאפשר לאזרח להתגונן. כמו כן לפי עמדתו יש לבחון את זמינות המבנים בעת הוצאת ההיתר וברור כי מדובר במבנים מיידים כפי שנכתב בצו עצמו . ככל שנוגע לצילומי האוויר מציין המבקש כי בתמונות מיום 13.4.20 נחזים בבירור גם המצע וגם הגדר. כמו כן מוסיף ב"כ המבקש וחוזר על טענתו לפגמים בשלב הוצאת הצו . בהקשרה של טענה זו הוא מפרט כי לא התקיימה חובת ההתייצעות עם היועץ המקומי בהתאם לסעיף 225 שהוא תנאי בלעדיו אין להוצאת הצו . מעיון במסמכים שצורפו לתגובה עולה כי הבקשה הופנתה ליועץ המשפטי של היחידה אך חתומה עליה סגניתו. לפי הוראת המעבר של תיקון 116 בהיעדר היועץ המשפטי של היחידה הארצית נערך ההתייעצבות עם מנהלת המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות ובהיעדר אפשרות להאציל סמכות זו יש להורות על ביטול הצו .

בתגובה לטענות אלו מציינת ב"כ המשיבה כי המבקש העלה שתי טענות חדשות. הראשונה כי התבקש ע"י מאן דהוא להעביר את המשאיות מהעיר לשטח והשניה שהגיש בקשה להיתר. לפי עמדתה, המבקש לא ביסס את הזיקה שלו למקרקעין שהיא תנאי מוקדם לקבלת הפטור כאשר מדובר בקרקע חקלאית מוכרזת שהשימוש היחיד המותר הוא שימוש חקלאי. אשר למבנים הניידים חוזרת המשיבה על הטענה כי מדובר בבנייה טריה ללא היתר ושימוש מסחרי במ בנים בשטח חקלאי. כך גם משלא נטען לשטח חקלאי מעובד לא ניתן היה להקים את גדר האסכורית ולכן הסיכוי לאישור הבקשה נמוך ובפרט שמדובר בגדר אטומה שנבנתה מפח מאסיבי וגבוה כפי שניתן להיווכח מהתמונות שצילם המפקח . לעניין טענת המבקש לאי קיום היוועצות מפנה ב"כ המשיבה לרע"פ 570/70 שם נקבע לשיטתה כי סגנית היועץ המשפטי מוסמכת לקיים את ההתייעצות ומשכך לא נפל כל פגם בהוצאת הצו .

הכרעה

עיינתי בתיעוד שהוצג בפני הכולל תצלומי אוויר ממועדים שונים ותמונות שצולמו (מש/1-8) נוכחתי לקבל את הבקשה לגבי גדר היקפית לוחות פח ושער ברזל 150 מ"א, מבנה נייד בשטח של כ- 15 מ"ר, מבנה נייד בשטח של כ- 35 מ"ר ומבנה נייד שירותים/מחסן בשטח של כ- 2.5 מ"ר, לאחר שנוכחתי כי מדובר בבניה "טרייה" לצורכי החוק וכי הדבר נעשה ללא היתר ובניגוד לתכניות החלות על המקרקעין (קרקע חקלאית).

לפיכך הבקשה לביטול צו ההריסה לגבי רכיבים אלה נדחית.

לגבי הקרקע, המצע שהוכשר בהיקף של כ- 200 מ"ר, לא ראיתי במוצגים מש/1-8 כי מדובר בבניה טרייה ועל כן הבקשה לביטול צו ההריסה בעניין זה מתקבלת.

מאחר שרוב רכיבי הבקשה נדחו אך לא כל הבקשה, מצאתי לחייב המבקש בהוצאות מופחתות ובסך של 2,500 ₪.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עומר סרסור
נתבע: היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה מרכז
שופט :
עורכי דין: