ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארז ורשבצ'יק נגד חברת חותם ח.י.בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת חגית בולמש

תובע

ארז ורשבצ'יק

נגד

נתבעים

  1. חברת חותם ח.י.בע"מ
  2. ET Bonjo Bonev 44 ENK - 110033099

החלטה

בפני בקשה של התובע למתן פסק דין כנגד הנתבע 2, לאחר שלא התגוננה, וכן בקשה של הנתבעת 1 לסילוק התביעה כנגדה על הסף.
התביעה כנגד הנתבעת 2, שהינה אישיות משפטית בולגרית (וכפי שטענו הצדדים, על פי תעודות שהוגשו, סוחר יחיד – Sole Trader על פי הדין הבולגרי ) הוגשה בגין הפרת הסכם בלעדיות שנחתם בין התובע לבין הנתבעת 2.
התביעה כנגד הנתבעת 1 הינה בגין גרם הפרת חוזה, כך שלטענת התובע עקפה הנתבעת 1 את הסכם הבלעדיות שיש לתובע עם הנתבעת 2, רכשה ישירות מהנתבעת 2 את הסחורה, והתובע הפסיד את עמלתו בגין מכירות אלה.
בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבעת 2 בהעדר הגנה:
התובע מבסס תביעתו על שני הסכמי בלעדיות שצורפו לכתב התביעה, לפיהם הנתבעת 2 התחייבה כלפיו לבלעדיות וכן לעמלה בסך של 8% בגין מכירותיה בישראל . על פי ההסכם הראשון מיום 9.9.12 חתומה על ההסכם B. Bonev Furniture LTD וחותמת -44 бонjo бонев ET (בבולגרית). בהסכם שני מיום 18.4.16 נקבע כי התובע עמלה בסך 8% מכל מכירה והתובע יהא סוכן בלעדי באזור המזרח התיכון וישראל. מסמך זה חתום בחותמת זהה.
התובעת ביקשה וקיבלה היתר המצאה מחוץ לתחום לכתב התביעה, בהתאם להחלטה מיום 18.4.19 לאחר ששוכנע בית המשפט כי התקיימו התנאים הקבועים בתקנה 500(5) ו-500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה. לאחר שבית המשפט קיבל את בקשת ההמצאה מחוץ לתחום בוצעה המצאה לידי הנתבעת 2.
ביום 20.11.19 הגיש התובע אישור נוטריון לפיו הומצא כתב התביעה לידי הנתבעת 2 באמצעות בית המשפט השלום ברפובליקה הבולגרית, ואישורי ההמצאה, בצירוף אישור נוטריוני, הוגשו והתקבלו בבית המשפט. ביום 25.11.19 קבע בית המשפט כי יש לראות בכך המצאה כדין.
הנתבעת 2 לא הגישה הגנתה, לאחר שחלפו 60 הימים שנקצבו לה להגשת הגנתה. משכך, ביקש התובע פסק דין בהעדר הגנה.
בקשה לסילוק התביעה על הסף:
הנתבעת 1 התנגדה לפסק הדין לאחר שהתברר כי בעליה של הנתבעת נפטר, מר בונג'ו בונב ( על פי תעודת פטירה שהוגשה על ידי הנתבעת 1 לפיה נפטר ביום 17.3.20). הנתבע 2 הינ ו סוחר יחיד, כתב התביעה המתוקן כנגד אישיות משפטית זו הוגש ביום 6.10.19 . בהיותו סוחר יחיד לא ניתן להגיש כנגד ו פסק דין לאחר פטירתו , ומשכך יש למחוק את התביעה על הסף. לצורך כך הגישה הנתבעת 1 חוות דעת של מומחה בדין הבולגרי, תעודת פטירה של מר בונב וכן תעודת אישיות משפטית של הנתבע 2. על פי חוות הדעת, לא ניתן לתבוע סוחר יחיד , לאחר שבעליו נפטר לאחר הגשת כתב התביעה.
לאור פטירה זו, טענה הנתבעת 1 כי מאחר והעילה כנגדה הינה עילה של גרם הפרת חוזה, עילת התביעה כנגדה נגררת אחרי העילה המקורית של קיומו של חוזה בלעדיות בין הנתבע 2 לתובע וה וכחת הפרתו על ידי הנתבע 2, יש למחוק במקביל גם את הנתבעת 1.
כפי שעולה מהבקשה לסילוק התביעה על הסף, אלמנת מר בונב, הגב' Pena Bonev וכן נציגת המפעל עימה היו התובע ונציגי הנתבעת 1 בקשר במהלך התקופה, הגב' צ'בטנקה, מודעים לתביעה, יוצגו בשיחה עם הנתבעת 1 על ידי עורך דין בולגרי, ועודכנו לאחר הגשת התביעה על ההליכים המתקיימים, כך שידעו על אפשרות הגשת כתב הגנה מטעמם וכן על בקשת הסילוק על הסף, ובחרו, במודע, להתעלם מהחלטות בית המשפט ומכתב התביעה.

הכרעה:
דין טענותיה של הנתבעת 1 להידחות.
הנתבעת 1 אינה מייצגת את הנתבעת 2. ככל שסבורים גופי האכיפה ברפובליקה הבולגרית כי לא ניתן לאכוף את פסק הדין כנגד הנתבעת 2 הרי שיוכלו לעשות כן בעת הגשת פסק הדין לאכיפה.
כמו כן, מאחר וניתן פסק דין במעמד צד אחד וללא הגנה, אין הדבר מהווה מעשה בית דין כנגד הנתבעת 1, והתובעת תידרש להוכיח את כל טענותיה, על כלל רכיבי העוולה, ולעמוד בנטלי הראיה הנדרשים להוכחת כלל רכיבי העוולה. מאחר ושאלת קיומו של ההסכם, הבלעדיות, תוקפו ויתר הרכיבים לא הועמד למבחן, בהיות פסק הדין פסק דין בהעדר הגנה, הוא אינו מקים מעשה בית דין כנגד הנתבעת 1 לכל אחד מהרכיבים ואין הוא גורע מהגנתה של הנתבעת 1.
הנתבעת 2 בחרה שלא להתגונן לאחר המצאת כתב התביעה כדין בבולגריה. מעמדו של פסק הדין כנגד אישיות משפטית של הנתבעת 2 תבחן על ידי הדין הבולגרי בעת יישום פסק הדין, על פי הדינים הקבועים שם, וככל שהוא אינו ניתן לאכיפה הרי שפתוחה הדלת לנתבעת 2 ויורשיו לטעון טענות אלה, כפי שיכול היה לעשות כן לו היה מגיש כתב הגנתו.
הנתבעת 1 אינה מייצגת את הנתבעת 2, אין לה מעמד משפטי כמייצגת. משכך, ניסיונה לטעון כנגד מעמדה של הנתבעת 2 שסוחר יחיד נעדר יכולת אכיפה על פי הדין הבולגרי נוגעות לנתבעת 2 בלבד.
טענותיה המשפטיות והעובדתיות של הנתבעת 1, לרבות הדרישות הראייתיות בהן יידרש לעמוד התובע להוכחת תביעתו בגין גרם הפרת חוזה, שמורות לה במלואן במסגרת התביעה של התובע כנגדה.
באשר להיקף סכום התביעה, הנתבע טוען להיותו סוכן בלעדי של הנתבעת 2 על פי הסכמי הבלעדיות שצורפו לכתב התביעה.
כפי שעולה מכתב התביעה שכנגד של הנתבעת 1, במהלך התקופה שמסיום ההתנהלות מול הנתבע ועד למועד משלוח מכתב ההתראה של ב"כ התובע, ביצעה הנתבעת 1 עסקאות עם בונב בסך כולל של 348,633 יורו (1,447,447 ₪). משכך, מאחר והנתבעת 2 לא התגוננה, ועל פי ההסכם שהוצג על ידי התובע הסכימה הנתבעת 2 לשלם לתובע 8% מכל מכירה, הרי שעל הנתבעת 2 לשלם לתובע סך של 115,796 ₪. בהעדר הגנה, ומאחר והתובע תבע נזקים עתידיים שלא הוכחו בשלב זה, וכן נזקים עקיפים נוספים, לא ניתן להיעתר לסכומים אלה שנתבקשו בכתב התביעה בהעדר הוכחה.
אין בפסק דין זה כדי להוות מעשה בית דין כנגד הנתבעת 1, כפי שגם הצהיר בא כוח התובע ועל פי דין. משכך, לא מתקבלת בקשת הנתבעת 1 לסילוק התביעה על הסף או להתנגדות למתן פסק דין כנגד הנתבעת 2.

לסיכום:
הנתבע 2 ישלם לתובע סך של 115,579 ₪, בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, הוצאות משפט בגין ההמצאה מחוץ לתחום, כפי שהוצאו בפועל, אגרת בית משפט יחסית לגובה סכום התביעה שהתקבלה, וכן שכ"ט בסך 10,000 ₪.
התובע יגיש פסיקתא לחתימתי הכוללת את הרכיבים האמורים לעיל, בצירוף חשבוניות בגין ההוצאות .
הבקשה לסילוק התביעה על הסף שהגישה הנתבעת 1 נדחית. הנתבעת 1 תישא בעלות שכ"ט בגין הבקשה, בשים לב למורכבותה, והצורך להגיש בשל כך חוות דעת של הדין בולגרי, במלוא עלות שכר המומחה מטעם התובע, כפי ששולם על פי חשבוניות , וכן בסך של 2,500 ₪.

המשך ההליכים:
הצדדים יסיימו גילוי מסמכים, ככל שלא הסתיים, בתוך 15 יום.
לאחר סיומם, יחלו בהגשת התצהירים על פי תקנות סדר הדין האזרחי, תשנ"ט-2018.
לאחר סיום התצהירים יגישו הצדדים הודעה לבית המשפט וייקבע קדם משפט לפני הוכחות.
תזכורת פנימית ליום 1.6.21.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ארז ורשבצ'יק
נתבע: חברת חותם ח.י.בע"מ
שופט :
עורכי דין: