ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טמיר גיורא נגד מועצה מקומית פרדס חנה :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

מבקשים/תובעים

  1. טמיר גיורא
  2. טמיר דורון
  3. טמיר דוד

באמצעות ב"כ עוה"ד עמיחי סגל

נגד

משיבה/נתבעת

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור
באמצעות ב"כ עוה"ד ג'ובראן ג'ובראן

החלטה

1. להלן החלטתי בבקשת התובעים לביזיון בית משפט בטענה כי הנתבעת לא קיימה את פסק הדין שניתן בתביעה ביום 26.04.20 (להלן: "פסק הדין").

2. כעולה מפסק הדין, בחודש אוגוסט 2013 נערך ונחתם בין בעלי הדין הסכם המכונה "ההסכם השני" (להלן: "ההסכם השני"), לפיו התחייבה הנתבעת כלפי התובעים במספר התחייבויות, ואשר הרלוונטיים ביניהן להכרעה בבקשה דנן, הן אלה :

א. הנתבעת תפרק גדר הקיימת בגבול חלקת התובעים ותמסור את חלקיה לתובעים (להלן: "החלקה'' ו"הגדר'' בהתאם). לחילופין, התובעים יפרקו את הגדר בעצמם והנתבעת תשלם להם תמורה בגין כך בהתאם לתעריף מוסכם.

ב. הנתבעת תבנה קיר תומך בגבול חלקת התובעים (להלן: "הקיר התומך") ובמידה והיא תפרק את הגדר, היא תתקין אותו על גבי הקיר שיבנה.

ג. הנתבעת תפתור את בעיית הניקוז שנוצרה בחלקה בעקבות ביצוע העבודות במקום באמצעות ביצוע עבודות עפר או כל פתרון הנדסי אחר אשר תמצא לנכון.

בסעיף 20 לפסק הדין, נקבע כדלקמן: "לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת להשלים את כל העבודות שטרם בוצעו בהתאם להסכם השני, לרבות: הקמת קיר תומך, השלמת בניית הגדר, העתקת שער הברזל ופתרון בעיית הניקוז בתוך החלקה".
3. לטענת התובעים בתמצית, על אף הארכה שניתנה לה, לא קיימה הנתבעת את פסק הדין ולא ביצעה את התחייבויותיה כאמור לעיל. ביחס לקיר התומך, נטען כי הנתבעת בנתה קיר כובד, וזאת תחת בניית קיר מבטון מזוין בהתאם לתכנית שסוכמה בין הצדדים וצורפה כנספח ב' לבקשה (להלן: "התכנית"), לא התקינה את הגדר לאחר הקמת הקיר וכן לא פעלה לפתרון בעיית הניקוז בחלקה.

לטענת הנתבעת בתמצית, בהתאם לפסק הדין לא מוטלת עליה חובה לבנות קיר תומך בהתאם לדרישות התובעים, כי הקיר שנבנה במקום הינו קיר תומך לכל דבר ועניין וכי לא ניתן לבנות קיר תומך לפי דרישת התובעים לאור האיסור שנקבע בפסק הדין, לפיו הבנייה לא תתבצע משטח חלקת התובעים. באשר לניקוז החלקה, במסגרת תשובתה לבקשה טענה הנתבעת כי תדאג להשלמת המבוקש ככל והתובעים לא יפריעו למהלך הביצוע. דא עקא, בדיון שהתקיים בבקשה, הבהיר ב"כ הנתבעת והמהנדס מטעמו כי בוצעו עבודות יישור שטח בחלקה לצורך הטיפול בבעיית הניקוז וכי בביקור שערך האחרון במקום לאחר הגשת התגובה, הובהר כי בעיית הניקוז אי נה קיימת עוד. לעניין התקנת הגדר, הנתבעת לא העלתה כל טענה.

4. שקלתי מכלול טענות הצדדים ומצאתי להיעתר לבקשה באופן חלקי .

5. טענת התובעים ולפיה על הנתבעת להקים קיר תומך מבטון מזוין, מבוססת על התכנית אשר צורפה לראשונה לבקשה. ודוק, התוכנית לא צורפה לכתב התביעה, לתצהיר עדות ראשית מטעם התובעים או לחומר הראיות שהוגש במסגרת ההליך. יתרה מכך, התאריך המוטבע על התכנית הינו 22.11.2014, משמע בחלוף יותר משנה ממועד חתימת ההסכם השני ואשר בהסתמך על התחייבויות הנתבעת המפורטות בו, ניתן פסק הדין . בנסיבות העניין, ובהעדר קביעה אחרת בפסק הדין, אין לומר כי היה על הנתבעת להקים קיר תומך מבטון מזוין על פי הנתונים המופיעים בתוכנית.

לא נעלמה מעיני כי במסגרת תגובתה לבקשה ציינה הנתבעת כי בשלב מוקדם של תכנון הקיר התומך, נבחנה חלופה הכוללת קיר מבטון מזוין . אולם, משלא הוטל על הנתבעת במסגרת פסק הדין להקים קיר כאמור, ובהעדר הודאה של הנתבעת כי מדובר בקיר על פי התכנית, אזי הדבר אינו מעלה ואינו מוריד לעניין המסקנה המתחייבת בנדון.

בנסיבות העניין, אין לקבל את הבקשה ככל והיא מתייחסת להקמת הקיר התומך.

5. באשר לביצוע עבודות ניקוז בחלקה, בהסכם השני ובפסק הדין בעקבותיו, נקבע כי פתרון בעיית הניקוז ייעשה "באמצעות ביצוע עבודות עפר או כל פתרון הנדסי אחר ש(הנתבעת - ר.ח.) תמצא לנכון". בנסיבות העניין, כאשר לטענת הנתבעת בעיית הניקוז בחלקה נפתרה באמצעות עבודות עפר שבוצעו במקום, ומנגד התובעים חולקים על טענה זו מבלי ש טרחו להגיש חוות דעת מומחה לעניין בעיית הניקוז בחלקת התובעים, אזי גם לעניין זה דין הבקשה להידחות.

6. כאמור אין בתגובת הנתבעת כל התייחסות לאי קיום פסק הדין ביחס להתקנת הגדר לאחר הקמת הקיר התומך ולפיכך יש לקבל את הבקשה בנדון.

הנתבעת תתקין את הגדר עד ליום 08.04.21. ככל והגדר מצויה בידי התובעים או בשליטתם, עליהם להעמיד אותה לרשות הנתבעת. בגין כל יום איחור בהתקנת הגדר, הנתבעת תשלם קנס בסך של 400 ₪.

7. הנתבעת תשלם לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ₪ (כולל מע"מ) וזאת לא יאוחר מיום 14.04.21 שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טמיר גיורא
נתבע: מועצה מקומית פרדס חנה
שופט :
עורכי דין: