ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון אופיר נגד כלל פנסיה וגמל :

לפני:

כבוד הרשמת רעות שמר בגס

המבקש
דורון אופיר

-
המשיבה
כלל פנסיה וגמל

פסק דין

לפניי בקשה לשחרור הכספים שנצברו בחשבון על שם "אופיר לתינוק ולילד בע"מ" שמספרו 7298741 בקופת הגמל כלל פנסיה ליורשי המנוחה עדינה אופיר ז"ל שנשאה בחייה ת.ז מספר. 001103712 והייתה בעלי החשבון.
המבקש צירף העתק מצוואת המנוחה שבה מורישה אמו המנוחה את הכספים לבניה, המבקש ולאחיו בחלקים שווים כדלקמן:

דותן אופיר על פי מס' ת.ז. המצויין בצוואה
דורון אופיר על פי מס' ת.ז. המצויין בצוואה

המבקש צירף צו קיום צוואה מיום 3.4.2011 לפיו צוואת המנוחה היא בת תוקף וכי לא מונה מנהל עזבון.
בהתאם לעמדת המשיבה היא אינה צד דרוש ומותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית הדין, למתן צו שיפוטי לשחרור הכספים הצבורים.
לאחר ששקלתי את האמור בבקשה ובתגובה מצאתי כי יש מקום ליתן את הסעד המבוקש ולהורות למשיבה לשחרר לידי המבקש ואחיו את הכספים שנצברו בפוליסה, וזאת בתוך 45 י מים ממועד המצאת פסק דין זה לידיו.
המבקש ימציא למשיבה אישור פקיד שומה בדבר גובה המס שיש לנכות בעת משיכת הכספים, בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין.
לא יומצא אישור פקיד שומה במועד האמור תנכה המשיבה את מלוא המס כדין.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ח אדר תשפ"א, (12 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דורון אופיר
נתבע: כלל פנסיה וגמל
שופט :
עורכי דין: