ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזרי יעקב נגד שלמה זקן :

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובע:
עזרי יעקב

נגד

הנתבע:
שלמה זקן

החלטה

בתביעה המתבררת בתיק זה טוען הנתבע לזיוף חתימתו על הודעת משכון וכתב התחייבות .

הצדדים הגישו חוות דעת .

בזיקה להחלטה בפרוטוקול הדיון והמחלוקת במהותה אני ממנה את הגב' סימה אנקונה (טל: 077-XXXX508, נייד: 054-XXXX363) כמומחית מטעם בית המשפט (להלן: "המומחית") למתן חוות דעת בשאלה שבמחלוקת.

ככל שתהיה למי מי מהצדדים הסתייגות לגבי זהות המומחה, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה. בהיעדר בקשה כזו בפרק זמן זה, ייחשב הדבר כהסכמה מצד הצדדים לזהות המומחה.

הצדדים יעבירו למומחית בתוך 14 יום את המסמכים הטעונים בדיקה, את כתבי הטענות, חוות הדעת וכל מסמך נוסף יתבקש על ידי המומחית עם העתק לצד השני.

חוות הדעת תוגש לבית המשפט בתוך 60 יום.

המומחית תודיע לבית המשפט עד ליום 28.3.2021 אם ה יא יכולה לקבל על עצמ ה את המינוי, אם אייכרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם ביכולתה לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי. להודעה תצורף הצהרה על העדר ניגוד עניינים לפי טופס 6 לתקנות.

בטרם תחל המומחית בהכנת חוות הדעת, תעביר המומחית לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש ואשר יחולק לשני רכיבים אלו: שכר הטרחה עבור הכנת חוות הדעת (כולל מענה לשאלות הבהרה - ככל שיהיו בהיקף סביר); ושכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שתידרש).

בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחית בחלקים שווים.

המזכירות תשלח את ההחלטה למומחית.

לעיוני ביום 28.3.2021

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזרי יעקב
נתבע: שלמה זקן
שופט :
עורכי דין: