ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד י' עוז נגד ע"י ב"כ עו"ד א' קנדל :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד י' עוז
ב' פ'

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד א' קנדל
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

 1. בפני בקשת התובע למינוי מומחה רפואי בתחו ם האורטופדיה. בבקשה נטען כי לתובע נגרמו נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 29.10.2019 (להלן - " התאונה").
 2. ביום התאונה, פנה התובע באופן עצמאי לחדר המיון בבית החולים "אסותא" באשדוד , שם התלונן על כאבים בעמוד השדרה (גב עליון ותחתון), ובישבן. מסיכום הביקור עולה, כי לא נמצאו ממצאים חריגים, אולם נכתב כי מדובר בחבלה במנגנון "צליפת שוט". התובע קיבל זריקת וולטרן להקלת הכאבים ושוחרר לביתו.
 3. ביום 30.10.2021 פנה התובע לרופא אורטופד, אשר הפנה את התובע למכון פיזיוטרפיה.
 4. בביקור אצל ד"ר קדוש ארי, רופא משפחה, מיום 3.11.2019 נכתב כי עדיין יש כאבי גב, וכי צילום ע"ש תקין. מופנה לדיקור.
 5. בתשובות לבדיקות הדימות שבוצעו לבקשת הרופא ביום 30.10.2021, נכתב כי אין ממצאים.
 6. בביקור נוסף אצל רופא המשפחה מיום 4.12.2019 הופנה לבדיקת דימות נוספת, אותה ביצע ביום 9.12.2019, שם נמצא "קיפוזיס בולט בע"ש גבי תחתון, רושם של מחלה יחסית של גובה החוליות "D7-D12.
 7. ביום 27.12.2019 בוצעה לתובע בדיקת CT, אשר בסיכומה נכתב כי הלורדוזיס המתוני הפיזיולוגי שמור, וכי יש הדגמה תקינה של המפרקים הסקרו-אילאקליים.
 8. ביום 1.1.2020 הופנה על ידי רופא המשפחה למכון פיזיותרפיה.
 9. ביום 4.1.2020 פנה לד"ר ארמה יובל, מומחה כירורגיה אורטופדית, אשר תיעד מעט הגבלה בסיבוב לשמאל. עוד תועד, כי בבדיקת הCT עולה בלטי דיסק ובקע דיסק מרכזי.
 10. בסיכום תיעוד טיפולי פיזיותרפיה מיום 23.1.2020 נכתב, כי התובע הגיע ל-4 ביקורים, אך לא התייצב להמשך טיפול. התובע צירף מסמך על טיפולי הפיזיותרפיה שאותם עבר (נספח 18 לבקשה למינוי מומחים), מהם עולה כי בחודש יולי בשנת 2020 שב לבצע טיפולים אלה.
 11. ביום 17.7.2020 פנה התובע שוב לחדר המיון בבית החולים "אסותא באשדוד". משם שוחרר בהמלצה לפיזיותרפיה מאומצת ובדיקת MRI.
 12. ביום 19.7.2020 פנה לרופאת משפחה, ד"ר חייטוביץ ילנה, אשר ממנה ביקש מרשם לנוגדי כאב, והופנה למרפאת כאב.
 13. ביום 19.8.2020 נבדק התובע אצל ד"ר שטיין ארנולד, מומחה ברפואה לשיכוך כאב, אשר המליץ על המשך טיפולי פיזיותרפיה, וכן לבצע הזרקה פראוטבלית מותנית. כמו כן ניתנו מרשמים לתרופות לשיכוך כאב. לא מצאתי תיעוד לכך שבוצעה זריקה כזו.
 14. הנתבעת מתנגדת לבקשה, שכן לגישתה מרבית התיעוד הרפואי מעלה תלונות סובייקטיביות של התובע, וממצאים שהינם בעיקרם ניווניים. הנתבעת טוענת עוד, כי לתובע הומלץ לעשות בדיקת MRI, אולם הוא לא הציג תוצאות בדיקה שכזו.
 15. לאחר עיון בבקשת התובע למינוי מומחה בתחום האור טופדיה, ספק בעיני אם יש בתיעוד הרפואי, די כדי להוות "ראשית ראיה" לאפשרות קיומה של נכות צמיתה, עקב התאונה.
 16. בעניין זה, נקבע בפסיקת בתי המשפט, שרק בהתקיים ראשית ראיה, אשר עולה מסיכום מחלה או ממסמך כלשהו, יש למנות מומחה מטעם בית המשפט (ר' לכך: אליעזר ריבלין תאונת הדרכים-תחולת החוק, סדרי הדין וחישוב הפיצויים, 547 (מהדורה שלישית, 1999); רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון , פורסם במאגרים משפטיים 23.4.1990).

בענייננו, עיון בתיעוד הרפואי שצורף מעלה כי, מדובר בעיקר בתלונות סובייקטיביות, שרובן הופנו לרופאי משפחה וכן, סיכומי טיפולי פיזיותרפיה שביצע התובע. יחד עם זאת, ישנם ממצאים אובייקטיביים בבדיקת הדימות שנערכה, אלא שלא נרשם שיש קשר בינן לבין התאונה. לפיכך קיים ספק בעניין זה.
17. היות וישנו רצף תלונות סובייקטיביות, בדבר רגישויות וכאבים , ולאור תוצאות בדיקת הדימות , אזי אורה על מינוי מומחה, כאשר התובע והנתבעת יישאו בשכרו בחלקים שווים. בעניין זה, נקבע בפסיקת בית המשפט העליון, שיש להעדיף מינוי על פני אי המינוי של המומחה (רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פורסם במאגרים משפטיים 30.5.2012):
"הנה כי כן, במקרה של ספק, יש למנות מומחה, שכן עדיף שיתברר כי המינוי היה מיותר, ואז ניתן יהיה לחייב את התובע בעלות המומחה, מאשר לא יתמנה מומחה במקרה שאכן סובל התובע מנכות עקב התאונה".
18. לאור זאת, אני מורה על מינויו של ד"ר ניסים אוחנה (כתובת: החושלים X, הרצליה, טל': 08-XXXX030) כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי.
19. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה, נשוא כתב התביעה , ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, בשים לב לגילו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס לקשר בין התאונה הנטענת לבין מצב התובע נכון להיום.
20. המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה, והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת.
תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן, כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים או המומחה.
21. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק . כאמור, בשלב זה, כמימון ביניים בלבד, הצדדים ישאו בתשלום שכר טרחת המומחה בחלוקה שווה.
22. הצדדים ישלמו את שכר המומחה תוך 30 יום מהיום, ויגישו אסמכתא על ביצוע התשלום לבית המשפט.
23. הצדדים יעבירו את התיעוד הרפואי למומחה תוך 60 יום מהיום. המומחה לא יבדוק את התובעים טרם קבלת התשלום והחומר הרפואי מטעם שני הצדדים.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 יום מיום הבדיקה.
24. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
25. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלו יסתיימו בתוך 45 יום מהיום.
26. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
על הצדדים נאסר לפנות אל המומחה בעניינים שאינם נוגעים לתשלום שכרו או להעברת החומר הרפואי הנדרש. בכל עניין אחר, יגישו הצדדים בקשה מתאימה. יצירת קשר ישיר עם המומחה יכול שתביא לפסילת חוות הדעת.
27. הוראות להגשת תחשיבי נזק יינתנו לאחר הגשת חוות הדעת.
28. ב"כ התובע יעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, במידת הצורך יגיש בקשות מתאימות.
29. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד י' עוז
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד א' קנדל
שופט :
עורכי דין: