ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביב שדה נגד טרייד מוביל בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

מבקשים

  1. אביב שדה
  2. אסף טרגנו

נגד

משיבה
טרייד מוביל בע"מ

החלטה

לפני בקשה למתן צו לגילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית.

המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה כייצוגית, במסגרתה טענו כי המשיבה, חברה העוסקת בטרייד אין של מכוניות, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: חוק התקשורת).

בכתב התביעה נטען כי המשיבה שלחה למבקש 1 דברי פרסומת מבלי שקיבלה את הסכמתו ו/או את אישורו לקבלת דברי פרסומת, בכך ששלחה לו שתי הזמנות לקבל הצעת מחיר עבור רכבו וכי בהודעות לא ניתנה אפשרות להסרתן. לעניין המבקש 2 נטען כי הגם שהלה הסכים, ככל הנראה, לקבל דברי פרסומת מהמשיבה, נשלחו אליו שבע הודעות פרסומת בלא שניתנה בהודעות אפשרות להסרתן ובלא שצוין בכל הודעה כי מדובר בהודעת פרסו מת.

במסגרת בקשת האישור התבקש בית המשפט להגדיר שתי קבוצות בשמן תתנהל התובענה הייצוגית: הקבוצה הראשונה – כוללת את כלל האנשים שקיבלו מהמשיבה הודעת פרסומת באמצעות SMS, על אף שאלה מעולם לא הסכימו ו/או ביקשו לקבל מהמשיבה הודעות פרסומת וכן לא ניתנה בהודעות אלה אפשרות לבצע הסרה מרשימת התפוצה באמצעות הודעה חוזרת; הקבוצה השנייה – כוללת את כלל האנשים שהסכימו לקבל מהמשיבה הודעת פרסומת, ואשר המשיבה לא אפשרה להם להסיר עצמם מרשימת התפוצה באמצעות הודעת SMS.

המשיבה מצדה טענה בתשובתה כי למבקש 1 לא שוגרה כל הודעת פרסום, אלא אך ורק פניה ובה התעניינות ברכישת רכבו וזאת בהמשך למודעות מכירה אותן הוא פרסם. לעניין המבקש 2 , נטען כי הוא עצמו הודה בכך שאישר למשיבה לשלוח לו הודעות פרסום, ו כי לא טען כי היה מעוניין בהסרת פרטיו מרשימת התפוצה או כי ביצע פעולה כלשהי בהקשר זה. עוד נטען כי אין חובה שדרך יצירת הקשר תהא במסרון דווקא וכל שצריכה הייתה המשיבה לעשות, הוא להציג במסגרת המסרונים ששלחה את שמה ואת דרכי יצירת הקשר עימה לצורך מתן הודעת הסירוב והמשיבה נהגה כך באופן מלא.

על רקע האמור, הגישו המבקשים את בקשתם למתן צו לגילוי למסמכים הבאים:

כל הנהלים, ההנחיות וההוראות שניתנו על-ידי המשיבה בדבר משלוח הודעות שמטרתן קניית רכבים ו/או הזמנתם למשיבה, לאנשים שלא נתנו לכך את הסכמתם, החל משנת 2011 ועד היום.

כל הנהלים, ההנחיות והוראות המשיבה למשלוח הודעות שמטרתן קניית רכביהם ו/או הזמנתם למשיבה, לאנשים המפרסמים את רכבם באתר "יד 2" או בכל אתר אחר, החל משנת 2011 ועד היום.

דו"ח של מלוא ההודעות שמטרתן קניית רכביהם ו/או הזמנתם למשיבה, אשר נשלחו ע"י המשיבה לאנשים שלא נתנו לכך את הסכמתם, החל משנת 2011 ועד היום.

כל הנהלים, הנחיות והוראות המשיבה למשלוח הודעות פרסומת ללקוחותיה ו/או לאנשים אשר נתנו את הסכמתם, החל משנת 2011 ועד היום.

דו"ח של מלוא הודעות הפרסומת אשר נשלחו ע"י המשיבה ללקוחותיה ו/או לאנשים שנתנו לכך את הסכמתם, החל משנת 2011 ועד היום.

רשימת מלוא הרכבים שנקנו ע"י המשיבה, שלא באמצעות טרייד אין בסך של עד 10,000 ₪.

רשימת מלוא הרכבים עד שנתון 2004 שנקנו ע"י המשיבה שלא במסגרת טרייד אין החל משנת 2014.

רשימת מלוא הרכבים עד שנתון 2000 שנקנו ע"י המשיבה שלא במסגרת טרייד אין החל משנת 2010.

המשיבה מתנגדת לגילוי כל המסמכים המבוקשים.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי למסקנה שאין מקום להיעתר לבקשה, זאת משום שהמסמכים המבוקשים אינם רלבנטיים לשלב זה של הדיון, שעניינו בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

לעניין המסמכים המנויים בסעיפים א' ו-ב' שלעיל – המבקשים פירטו כי מסמכים אלה נוגעים לעילת התביעה ביחס לקבוצה הראשונה וכמסמכים אלה כדי ללמד על הדרך בה פועלת המשיבה, לצורך שליחת הודעות פרסומת מטעמה (ס עיפים 6 ו-7 לבקשה). מתגובת המשיבה עולה כי אינה חולקת על כך שפעלה באופן הנטען ( ראו את סעיפים 49.1 ו-49.2 לתגובת המשיבה). משכך, אין צורך במסמכים אלה כדי להכריע בשאלה הרלבנטית לעילת התביעה – אם במשלוח הודעות כאמור הפרה המשיבה את הוראות חוק התקשורת באמצעות משלוח דבר פרסומת, אם לאו.

לעניין המסמכים המנויים בסעיפים ג', ד' ו-ה' שלעיל – המבקשים פירטו כי מסמכים אלה דרושים להם כדי ללמוד על גודלן של הקבוצות (סעיפים 8 ו-10 לבקשה). בית המשפט העליון פסק , לעניין גילויים של מסמכים הדרושים לשם הוכחת גודלה של הקבוצה, כי "בשלב זה של הדיון ניתן להסתפק בזאת ולהותיר את קביעת גודלה המדויק של הקבוצה לשלב הדיון בתובענה הייצוגית לגופה – אם וכאשר יתנהל ( רע"א 9811/17 אל על נתיבי אוויר בישראל בע"מ נ' מנירב, פסקה 16 (24.10.2019); רע"א 3608/18 יפאורה-תבורי בע"מ נ' שוקרון, פסקה 14 (1.7.2019); ע"א 8037/06 ברזילי נ' פריניר (הדס 1987), פסקה 6 (4.9.2017)). במילים אחרות, אין להקדים אחרית לראשית ולהורות על גילויים של [המסמכים מושא הבקשה –ש.צ.] כבר בשלב אישור התובענה הייצוגית רק למטרת בירור גודל הקבוצה" (רע"א 2929/19 גולדברג נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (13.2.2020)). משכך, אין מקום להורות על גילוי המסמכים האלה בשלב זה של ההליך.

לעניין המסמכים המנויים בסעיפים ו', ז' ו-ח' שלעיל – המבקשים פירטו כי מסמכים אלה רלבנטיים לצורך הוכחת עילת התביעה של הקבוצה הראשונה (סעיף 9 לבקשה) . המשיבה טענה שההודעות שנשלחו למבקש 1 אינן הודעות פרסומת, אלא נשלחו מן הטעם שהמשיבה ביקשה לרכוש את הרכב שפרסם ותו לאו. המבקש 1 ציין כי הרכב שפרסם למכירה היה משנת 2004 ואילו הודעות הפרסומת נשלחו אליו בשנים 2017 ו-2018. נטען כי ככל שיתברר מהמסמכים שגילויים מבוקש, שהמשיבה לא פעלה לקניית רכבים משנתונים ישנים, 13 שנים ומעלה, יהיה בכך כדי להראות שטענת המשיבה בדבר רצונה לרכוש את רכבו של המבקש אינה נכונה. מנימוקי הבקשה עולה, אפוא, כי המסמכים שגילויים מבוקש דרושים למבקשים לצורך הפרכת טענת ההגנה של המשיבה. אין מדובר במסמכים הדרושים לצורך הוכחת עילת התביעה ולצורך הקביעה אם המשיבה הפרה את הוראות חוק התקשורת באמצעות משלוח דבר פרסומת. משכך, אין לגלותם בשלב זה. יצוין, שסירוב המשיבה לגלות את המסמכים בעניין זה, יכול לפעול לרעת המשיבה (ראו את החלטת כבוד השופט גרוסקופף (קבלת בקשה לאישור תובענה כייצוגית) בת"צ 6179-08-16 גפניאל נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, פסקה 18 (16.1.2019)).

מן המקובץ עולה כי הבקשה מקדימה את זמנה ואין צורך בגילוי המסמכים המבוקשים לשם הכרעה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. אשר על כן, הבקשה נדחית. למותר לציין כי ככל שתתקבל בקשת האישור, יהיה מקום לבחינה מחודשת של הבקשה וכל טענות המבקשים תישמרנה להם.

התיק יועבר ליחידה המשפטית לקביעת מותב ומועד לחקירת המצהירים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

ניתנה היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביב שדה
נתבע: טרייד מוביל בע"מ
שופט :
עורכי דין: