ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אושיה חיים נגד המוסד לביטוח לאומי :

22 פברואר 2021
בפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
אושיה חיים
ע"י ב"כ: עו"ד שי עבדי (הלשכה לסיוע משפטי)

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש

החלטה

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה בברכו מיום 19.2.2019 כ"פגיעה בעבודה" בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע במכתבו מיום 6.5.2019.
מכאן, התביעה שלפנינו.
בטרם שמיעת הראיות , בדיון שהתקיים ביום 8.2.2019 הגיעו הצדדים להסכמה לעניין העובדות הרלוונטיות בתיק ולעניין מינוי מומחה בתחום האורתופדיה.

להלן העובדות המוסכמות כפי שהן עולות מפרוטוקול הדיון מיום 8.2.2021:

התובע יליד 1973.
התובע עובד כמפעיל בחב' ישקר.
ביום 19.2.2019 בסמוך לשעה 16:00 כאשר התובע התכופף להרים מוצר מהרצפה הרגיש "קליק" בברך שמאל וחש כאבים.
התאונה מיום 19.2.2019 הוכרה על ידי הנתבע כתאונת עבודה והפגימה שהוכא חבלה בברך שמאל , כאשר נדחתה ההכרה של קרע במיניסקוס ברך שמאל בטענה שמנגנון האירוע של כיפוף והתרוממות אינו יכול לגרום לנזק הנטען.
בטופס בל 211 שהוגש ביום 14.3.2019 רשם התובע "לדבריו כאשר התכופף להרים מוצר מהרצפה, הרגיש קליק בברך והברך החלה לכאוב", כך גם פירט התובע בפני רופא המשפחה ד"ר צ'רנשב ובתעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה וגם אצל האורתופד ד"ר יניב משה מיום 28.2.2019.
ההתכופפות היתה עם הברכיים והקליק היה כשהתובע החל להתרומם.
התובע הרים מהרצפה שימה (שזה פריט בגודל של מחק של עפרון), בהתאם לתמונות המצורפות (ת/1) .

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר רון בשוראי, אורתופד, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר רון בשוראי, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:
מהו ליקויו של התובע כעולה מהתעודות הרפואיות?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50%, קיומו של קשר סיבתי בין האירוע מיום 19.2.2019 לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב האירוע מיום 19.2.2019 משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלות הבאות:
האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?
באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובעת אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מיום 19.2.2019.

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
מסמכים רפואיים שונים ותמונות שצורפו לכתבי בית דין.
תיקו הרפואי של התובע ממכבי שירותי בריאות.
תקליטורים – חומר רפואי.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
התיק יובא לעיון ביום 8.4.2021.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, (22 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אושיה חיים
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: