ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגיי שור נגד אל.סי.אס. מערכות לחתוך בלייזר בע"מ :

לפני כבוד הרשם אביעד אברגיל

התובע:
סרגיי שור
ע"י ב"כ עו"ד מדלר סלבה הילל

-

הנתבעת:
אל.סי.אס. מערכות לחתוך בלייזר בע"מ 512755935
ע"י ב"כ עו"ד אמיתי בן נון

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 7.12.2020 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"שמענו את דברי בית הדין, אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ללא נימוקים בין הסכום של 0 ₪ לסכום של 3,380 ש"ח. בנוסף, בית הדין יכריע בעילה של ההפקדות לקופת הפנסיה – גמל ופיצויים בין הסכום של 0 ₪ לסכום התביעה בעילה זו, וזאת לאחר שיוגש מסמך מעודכן מאת חברת כלל בדבר ההפקדות שבוצעו לקופה – בתוך 14 ימים מהיום.
התובע יגיש את סיכום טענותיו בתוך 7 ימים מיום שיוגש המסמך המעודכן מכלל כאמור לתיק בית הדין.
הנתבעת תגיש סיכום טענותיה בתוך 7 ימים לאחר מכן.
התובע רשאי להגיש סיכומי תשובה בתוך 7 ימים לאחר הגשת סיכומי הנתבעת.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 3,380 ₪, וכן סך של 4,264 , ובסך הכל סכום כולל של 7,644 ₪.

הסכום הנקוב לעיל (7,644 ₪) ישולם לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מיום 24.3.2020 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י' אדר תשפ"א, (22 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: סרגיי שור
נתבע: אל.סי.אס. מערכות לחתוך בלייזר בע"מ
שופט :
עורכי דין: