ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סופרבוס העמקים בע"מ נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

סופרבוס העמקים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דנה גולדשטיין שלו

נגד

נתבעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תום נור

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב שנגרמו על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 21.04.2019 בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 43-428-34 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "האוטובוס") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 73-699-52 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. התובעת טוענת כי עת נסע האוטובוס בנתיב נסיעתו כדין בכביש דו סטרי צר הגיחה המשאית מהנתיב הנגדי, ניסתה לחלוף על פני האוטובוס על אף תנאי הדרך בעוד שהאוטובוס בעצירה מוחלטת, ופגעה בחלקו השמאלי האחורי של האוטובוס. לטענת התובעת, בגין התאונה נגרמו לאוטובוס נזקים אשר הוערכו בידי שמאי רכב ועתה היא תובעת את הפסדיה ונזקיה.

מנגד, טוענת הנתבעת כי האוטובוס נסע באופן מסוכן כאשר פגע במשאית בעת שזו הייתה בעצירה מוחלטת בנתיבה כדין. כמו כן, מכחישה הנתבעת את הנזק והיקפו אשר נטען כי נגרם מהתאונה.

למעשה, אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים אשר לאחריות לקרות התאונה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, ונשמעו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה ונחקרו בחקירה נגדית.

4. עתה נותר לדון ולהכריע בתובענה.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבות תמונות שצולמו בזירת התאונה, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב למוקדי הנזק בכלי הרכב, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות, מהנימוקים המובאים להלן:

האחריות לקרות התאונה

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג המשאית, אשר הייתה קוהרנטית, התיישבה עם תמונות מזירת התאונה והקרינה אמינות, על פני גרסתו של נהג האוטובוס, שהייתה בלתי קוהרנטית, מתפתחת ובלתי עקבית.

5.2. מעיון בתמונות שצולמו בזירת התאונה ניתן לראות באופן ברור למדי כי החלק האחורי השמאלי באוטובוס נושק לחלקו האחורי השמאלי של האוטובוס ואף ניתן להתרשם כי פין סגירה של הארגז של המשאית הוא שפגע בשמשת החלון באוטובוס. כמו כן, ניתן לראות כי גלגליה הימיניים של המשאית צמודים ואף נושקים למדרכה שמימין למשאית ואילו הדופן הימיני של האוטובוס במרחק מה מהרכבים החונים מצדו הימיני של האוטובוס.

אין חולק כי דובר על כביש צר, כאשר מצדו הימיני של האוטובוס חנו רכבים דבר שהקטין עוד יותר על רוחב הכביש וכן העובדה כי מדובר בשני כלי רכב רחבים – כגון אוטובוס ומשאית – הקטינו עוד יותר את רוחב הכביש.

5.3. איני מקבל את גרסתו של נהג האוטובוס, לפיה התאונה קרתה לאחר שגלגליה הימיניים של המשאית שעלו על המדרכה החליקו מקצה המדרכה ובנחיתתם לכביש גרמו לסטיית המשאית ולהתחככות בין הדופן השמאלית של המשאית לדופן השמאלית של האוטובוס. ראשית, הדבר נשלל על ידי נהג המשאית (עמ' 4, שורות 19-18 לפרוטוקול). מה גם שנהג המשאית העיד כי אסור היה לו לעלות על המדרכה עם גלגלי המשאית שכן המדרכה נצבעה באדום לבן (עמ' 4, שורות 20-19 לפרוטוקול). שנית, לא ברור מאין שואב נהג האוטובוס את הנתון בדבר עליית גלגלי המשאית על המדרכה, שהרי נהג האוטובוס אינו אומר כי הוא ראה בעיניו את מה שהוא מספר ונראה כי מדובר בספקולציה גרידא. שלישית, לא סביר כי משאית שהחלה לעלות עם גלגליה הגדולים על מדרכת רחוב לא תצליח לעלות או שגלגליה יחליקו ממנה, בשונה מכלי רכב קטן ו/או פרטי.

5.4. האמנתי לנהג המשאית כי הבחין באוטובוס המתקרב מהנתיב הנגדי ובשל כך הוא נצמד למדרכה שמימין ועצר את המשאית על מנת לאפשר לאוטובוס לעבור, אלא שהאוטובוס אשר עבר כמעט את כל אורכה של המשאית התחכך עם הדופן השמאלית האחורית של המשאית כנגד הדופן השמאלית האחורית של האוטובוס לרבות שמשמת החלון, תוך שאינו מקפיד על המשך נסיעה בכביש המעוקל בקשת רחבה ומבלי לצמצם את המרחק מהרכבים החונים מימינו, על מנת לאפשר מעבר תוך שמירת מרחק מהמשאית.

5.5. סבורני כי תחילה האוטובוס בעת שהחל לחלוף את המשאית לא פגע בה אלא שכאשר הכביש התעקל הוא סטה שמאלה לנתיב נסיעת המשאית מבלי שהוא לוקח בחשבון את תוואי הדרך ואת הסמיכות למשאית, והסטייה גרמה להתחככות בין דפנות השמאליות האחוריות של כלי הרכב.

5.6. מכאן, אחריותו של נהג האוטובוס לקרות התאונה.

לא מצאתי כי בנסיבות העניין היה באפשרותו של נהג המשאית לנקוט בכל פעולה יותר מכפי שנקט על מנת למנוע את התאונה.

לכן, מלוא האחריות לקרות התאונה חל על נהג האוטובוס.

הנזק

5.7. לאור התוצאה אליה הגעתי בשאלת האחריות ברי כי הדיון בשאלת הנזק מתייתר.

עם זאת, לא אחתום את פסק דיני מבלי להתייחס להיעדר צירוף ראיות בקשר עם גובה הנזק.

5.8. התובעת צירפה לתביעתה חשבונית אך בגין תיקון השמשה שנפגעה בתאונה. מבלי שהיא מצרפת חשבונית, קבלה או כל אסמכתא על תשלום היקף הנזק אותו היא תובעת, מלבד תיקון השמשה.

ב"כ התובעת טענה כי אין צורך בחשבונית כאמור שהרי די לצורך כך בחוות דעת שמאי שהעריכה את הנזק באופן גלובלי, והן משום שהחשבונית בגין תיקון נזקי האוטובוסים במוסכים עמם התובעת עובדת אינן מופקות באופן פרטני אלא באופן מרוכז אחת לחודש, אך גם חשבונית כזו לא היה ברשותה להציג (עמ' 1, שורות 19-15 לפרוטוקול).

איני יכול לקבל טענה זו של ב"כ התובעת.

אמנם, בעל הרכב אינו מחויב בתיקון הרכב על מנת לזכות בנזקיו אלא עליו להוכיח באמצעות חוות דעת שמאי את גובה נזקיו. ברם, שעה שאין חולק כי הרכב תוקן, בהנחה כי התיקון השיב את הרכב למצבו ערב התאונה, הרי שבעל הרכב אינו יכול לתבוע יותר מכפי ששילם. לכן, בנסיבות העניין, כאשר אין חולק כי האוטובוס תוקן הרי שהיה על התובעת להציג חשבוניות, קבלות או אסמכתאות תשלום אחרות שיש בהן כדי להעיד על גובה התשלום אותו היא שילמה לנותני שירות מטעמה בגין תיקון הנזקים, כפי שהיא עשתה בדיוק לגבי תיקון השמשה.

5.9. אשר לטענה כי אין ברשותה חשבונית תיקון פרטנית הרי שהתובעת יכולה הייתה להציג חשבונית תיקון מרוכזת בצירוף הוכחת תשלום בדמות הפקדת שיק או העברה בנקאית המוכיח את גובה התשלום, כל עוד יש "חוט מקשר" בין המסמכים כדוגמת מס' חשבונית, מס' הזמנה, מספר רכב וכד'.

ראו לצורך העניין פסק דין מקיף שנתתי בעניין דומה בתא"מ 43333-08-15 אלביט מערכות ל"א וסיגינט – אלישרא בע"מ נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ (26.02.2017).

5.10. כמו כן, ראו ההלכה שנקבעה בפסק דין בעניין הנסון (ישראל) בע"מ נ' אל סייד ספאלדין (10.09.2017), לגבי הנטל שמוטל על התובע בנזיקין להוכיח את נזקו מהחל ועד כלה, לפיה אין מקום להשאיר את המחלוקת בעניין גובה הנזק על דרך האומדנה, כאשר נטען על ידי התובע כי נעשה תיקון של הנזק.

5.11. ברור הוא כי התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את היקף נזקיה מלבד הנזק לשמשה. יחד עם זאת, לאור התוצאה בדבר שאלת האחריות ברי כי תוצאת התביעה היא דחייה.

6. אשר על כן, התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט לשכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪, אשר ישולם תוך 30 יום.

כמו כן, תשלם התובעת את שכר העד מטעמה ומטעם הנתבעת כפי שנפסק בדיון.

7. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סופרבוס העמקים בע"מ
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: