ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד איאד פרעוני :

לפני כבוד ה שופט מוחמד עלי

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיב
איאד פרעוני

החלטה

לפניי בקשת המבקשת להארכת המועד לביצוע צו הריסה מנהלי שהוצא עוד ביום 15.12.2020 (להלן: צו ההריסה המנהלי), לגבי בניה שלא כדין שבוצעה בחלקות 94 ו- 95 בגוש 12200 בכפר אעבלין – הכל כמתואר בצו ההריסה המנהלי שצורף לבקשה . המועד האחרון לביצוע הצו היה ביום 4.2.2021.

יצוין כי בבקשה שהוגשה ביום 9.2.21 לא צוינו פרטים לגבי האחראי לבנייה וצוין כי הצו הודבק סמוך להוצאתו במקרקעין בהן בוצעו העבודות. בהחלטתי מאותו יום ציינתי כי אינני רואה להיעתר לבקשה במתכונתה הנוכחית וכי על המבקשת לפעול לאיתור המשיב הרלבנטי. ביום 17.2.21 הודיעה המבקשת כי ביום 10.2.21 אותר המשיב כאחראי לבנייה וביום 15.2.21 נמסרה לו הבקשה להארכת מועד בצירוף החלטת בית המשפט מיום 9.2.21.

המבקשת טוענת כי לצורך ביצוע פנתה למשטרת ישראל לצורך הקצאת כח משטרתי כדי ללוות את נציגי המבקשת מחשש להפרת הסדר הציבורי . המבקשת טענה כי המשטרה הודיעה שאין ביכולתה לספק סיוע לנוכח הסגר (השלישי) שהוטל והצורך בשינוי סדרי עדיפות של המשטרה והקצאת שוטרים למשימות אחרות.

יצוין כי עד להיום לא הוגשה בקשה או תגובה כלשהי מטעם המשיב או אדם אחר.

בבואי להכריע בבקשה, נתתי דעתי לשיקולים הבאים: מועד מתן צו ההריסה המנהלי; אופייה וטיבה של הבניה לגביה ניתן הצו; הפעולות שבוצעו על ידי המבקשת לביצוע הצו; הסיבה בגינה לא בוצע הצו; המצב החריג בו הנובע מהתפרצות נגיף הקורונה; והעדר תגובה מטעם המשיב. שיקולים אלו הובילו אותי למסקנה שיש לקבל את הבקשה.

לפיכך, אני נעתר לבקש ומחליט להאריך את המועד לביצוע צו ההריסה המנהלי עד ליום 5.4.21.

על המבקשת להמציא את החלטתי זו למשיב וכן להדביקה על המקרקעין, תוך 7 ימים מהיום.

המזכירות תשלח את ההחלטה למבקשת.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: איאד פרעוני
שופט :
עורכי דין: