ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סנז'אנה נמוב נגד הראשון בניקיון בע"מ :

21 פברואר 2021
לפני: כבוד השופטת אירית הרמל

התובעת:
סנז'אנה נמוב

-
הנתבעת - המבקשת:
הראשון בניקיון בע"מ

החלטה

בפני בקשת הנתבעת להתיר משלוח הודעה לצד שלישי – חברת מדינול בע"מ (להלן: " הבקשה" ו-"החברה" בהתאמה) או לצרפה כנתבעת נוספת.

לטענת הנתבעת, התובעת הוצבה לעבודה בחברת מדינול לצורך מתן שירותי ניקיון. חברת מדינול כפתה על הנתבעת לפעול במחירי הפסד, לא שילמה לנתבעת את מלוא התשלום ועיכבה חלק ניכר ממנו. כן נטען, כי נוכחותה של החברה דרושה על מנת לברר את הפלוגתאות וכמי שצריכה לשפות את המבקשת ככל שיפסק כי עליה לשלם סכום כלשהו לתובעת.

לאחר ששקלתי את הבקשה מצאתי לנכון לקבוע, כי בשלב זה אין מקום להתיר משלוח הודעת צד שלישי לחברה או לצרפה כנתבעת נוספת וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

הגשת הודעת צד ג' אפשרית רק מקום בו אילו הוגשה תביעה נפרדת בין מגיש הודעת צד שלישי לבין הצד השלישי היתה זו מצויה במסגרת סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.

בעניין ע"ע 23018/05/12 תדיר גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ נ' רימס אינטרנשיונל בע"מ ואח' (ניתן ביום 3/7/14) (להלן: "עניין תדיר גן") נקבע כך :

"מוסד דיוני זה אומץ 'כמובן, בשינויים המחויבים, ובכפוף לקביעה אחרת של בית-הדין, אם ראה לעשות כן לצורך פישוט הדיון, הקלת הדיון ועשיית משפט צדק'. אלא שמוסד דיוני זה כפוף לכך שהתובענה מושא הודעת הצד השלישי תהא בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה 'לו הוגשה היא במישרין כלפי אותו צד שלישי – כנתבע'. לפיכך, בבוא בית הדין לבחון הודעת צד שלישי שומא עליו לבחון האם התובענה מצויה בסמכותו העניינית. תביעה שבית הדין לעבודה אינו מוסמך לדון בה, לא תהפוך לתביעה בסמכות רק משום שהוגשה באמצעות הודעת צד שלישי. בית דין זה חזר ושנה כי 'בהפעלת הפרוצדורה של הגשת הודעה לצד שלישי ייזהר בית-הדין שלא לחרוג מתחום סמכותו'. עילת התביעה המרכזית של המערערת בהודעת הצד השלישי כלפי רימס היא ההתחייבות לשיפוי המעוגנת בהסכם ההתקשרות שבין השתיים. מדובר בעילה חוזית – מסחרית בין צדדים שאינם עובד ומעביד. משכך, תובענה בעילה זו לא מקיימת את שני התנאים הקבועים בסעיף 24 (א) (1) לחוק – מבחן העילה ומבחן הצדדים. אין כל דרך להכניס לבית הדין לעבודה תביעה חוזית בין שניים, אפילו השניים היו שניהם מעבידים של העובד. כך נפסק אך לאחרונה בעניין שיב"א; כך נפסק מבראשית, עת נקבע כי לא תתאפשר 'הגשת הודעה לצד שלישי על-ידי מעביד כנגד שותפו' ."

ומן הכלל אל הפרט – עיון בבקשה להגיש הודעת צד שלישי מעלה, כי לא צורפה ההודעה שהגשתה מתבקשת. הנימוק העיקרי עליו התבססה הבקשה היה, כי ככל שתתקבל תביעת התובעת הרי שהנתבעת זכאית לשיפוי מהחברה נוכח התנהלות החברה בתקופת ההתקשרות .

ככלל שעילת התביעה של הנתבעת כנגד החברה מבוססת על ההסכם ביניהן ועל עיכובים בתשלום, תשלום בחסר, אין מקום להתיר את משלוח ההודעה, באשר מדובר בעילה חוזית מסחרית בין צדדים אשר אינם עובד ומעביד (ראה עניין תדיר גן). ככל שיש צורך בקבלת נתונים מחברת מדינול, הרי שניתן לעשות כן באמצעות זימונה להעיד או קבלת מסמכים ואין צורך בהגשת הודעת צד ג' (ס' 7 לבקשה).

אין גם מקום להורות על צירוף נתבעת בהתאם לתקנה 18 לתקנות בית הדין שכן כפי שעולה לכאורה בשלב זה, לא התקיימו יחסי עובד מעסיק בין התובעת לבין החברה. אין מקום לצרף את החברה גם על מנת לדון בעילת גרם הפרת חוזה, שכן אף אם תתקבל טענת הנתבעת כי החברה גרמה לה להפר את החוזה עם התובעת, הרי מדובר בעילה מסחרית בין הנתבעת לחברה, צדדים שאין בינהם יחסי עובד ומעסיק ולכן עילה זו בנסיבות אלה -אינה בסמכות בית הדין.

בנוסף מדובר בדיון מהיר והגשת הודעת צד ג' ו/או צירוף נתבע עלולים לעכב ולסרבל את ההליך.

משלא התבקשת תגובת התובעת, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, ט' אדר תשפ"א, (21 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סנז'אנה נמוב
נתבע: הראשון בניקיון בע"מ
שופט :
עורכי דין: