ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון עפולה נגד אליהו סבח :

בפני כבוד ה שופטת ודאד יונס גנאים

מבקשים

ועדה מקומית לתכנון עפולה

נגד

משיבים
אליהו סבח

החלטה

בפני בקשה למתן צו הריסה בלא הרשעה למבנה בשטח של 1.5 מ"ר שהוקם מפנל מבודד על גבי משטח ביטון הכולל חיבור לתשתיות המשמש כשירותים למתפללי בית הכנסת הסמוך, המצוי ברח' שושנים 7 בעפולה, גוש 16743 חלקה 170 (להלן: "המבנה" ), זאת בהתאם לסעיף 239 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק").

בבקשה נטען כי, מדובר במבנה שנבנה בשטח שבבעלותה של עיריית עפולה, במתחם הידוע בשם CI. ייעוד המקרקעין עליו הוקם המבנה הנו דרך ובסמוך לשטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור. הקמת המבנה והשימוש בו מהווים עבודה ושימוש אסור במקרקעין ומהווים עבירות מכוח סעיף 243 לחוק. המבקשת חושדת כי ה משיב הנו ממקימי בית הכנסת והמבנה, אולם לא הצליחה להשיג את התשתית הראייתית הנדרשת על מנת לנקוט בהליך פלילי כנגד ו או כנגד גורם אחר בגין הקמת בית הכנסת והמבנה הנ"ל. מדובר במבנה המהווה מטרד ציבורי וקיים צורך מיידי בהריסתו.

הבקשה נמסרה למשיב אך הוא לא הגיב לה.

לאחר ששקלתי בבקשה ובנימוקיה אני מחליטה להיעתר לה.

סעיף 239 לחוק קובע כדלקמן:

"(א) בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) רשאי, לבקשת תובע, לצוות על הריסת עבודה אסורה אף אם לא הוגש כתב אישום בשלה, ובלבד שיש עניין ציבורי מיוחד במתן הצו ומתקיים אחד מאלה:
(1) לא ניתן למצוא את האדם שביצע את העבודה האסורה, בשקידה סבירה;
(2) לא ניתן או שאין זה מעשי למסור לאדם הזמנה לדין, בשקידה סבירה;
(3) לא ניתן להוכיח מי ביצע את העבודה האסורה;
(4) מי שביצע את העבודה האסורה נפטר או שאינו בר-עונשין, לרבות בשל התיישנות שחלה על עבירת העבודה האסורה;
(5) התובע החליט כי נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך חקירה או להעמדה לדין פלילי לפי סימן ו'."
על מנת שיהיה ניתן להורות על מתן צו הריסה ללא הרשעה יש להצביע על קיומם של שלושה תנאים מצטברים: הראשון, נעברה עבירה בבניין; השני קיומה של אחת מהחלופות המנויות בסעיף 239(א) והשלישי קיומו של אינטרס ציבורי מיוחד המצדיק מתן צו ההריסה. יודגש כי קיומו של עניין ציבורי הינו תנאי מקדמי להגשת בקשה למתן צו הריסה כאמור.

ההוראה המאפשרת ליתן צו נגד מי שלא הורשע בפלילים מועדה למקרים בהם אין דרך לנקוט הליך פלילי שיכלול הרשעה ובהתקיים אינטרס ציבורי מיוחד במתן הצו. ב רע"פ 6136/12 ימין בן זקן נ' מדינת ישראל נפסק כי "... יש ליתן משקל נכבד גם לפגיעה באינטרס הציבורי הנובעת מעצם הותרתו על כנו של מבנה בלתי חוקי בהיקף משמעותי. לטעמי שירוש בניה בלתי חוקית הוא הוא אינטרס ציבורי, ועל כן הנטל להראות שאין מקום להריסה מוטל על הטוען לכך. בבניה בלתי חוקית, על הריסה להיות הכלל והימנעות הימנה – החריג, שכמובן יתכן במקרים המתאימים... יש ליתן משקל רב לעצם הבניה הבלתי חוקית, גם אם כאמור על התנאים האחרים להתקיים; המרחב התכנוני לעולם אינו שטח הפקר שבו 'איש הישר בעיניו יעשה'" ".

בענייננו מדובר במבנה שהנבנה ללא היתר בקרקע שבבעלות העירייה . מדוח הפיקוח עולה כי המפקח ביקר בנכס פעמיים ולא ניתן לקבוע מי ביצע את הבניה ולא ניתן לנקוט נגדו בהליכים פליליים. המשיבה חשדה במשיב אך אין בידה תשתית ראייתית מספקת כדי לקשור אותו לביצוע העבירה. הבקשה אף נשלחה לתגובתו ולא זכתה למענה. בקשר לקיומו של אינטרס ציבורי די לציין כי מדובר בבניה ללא היתר ובניגוד לתוכנית החלה על המקרקעין המייעדת את השטח לדרך ציבורית ובסמוך לשטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור.

לפיכך, אני נעתרת לבקשה ומורה על הריסת המבנה נשוא הבקשה בתוך 30 יום מיום המצאת הצו למשיב והדבקתו על המבנה.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון עפולה
נתבע: אליהו סבח
שופט :
עורכי דין: