ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגלה עוראבי נגד המוסד לביטוח לאומי :

22 פברואר 2021
לפני: כבוד השופט אורן שגב

התובע:
חגלה עוראבי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בפניי בקשת התובע לשלוח שאלות הבהרה למומחה הרפואי מטעם בית הדין, פרופ' אנדרי קרן, מומחה למחלות לב , וזאת בהמשך לחוות דעתו מיום 2.12.2020 . הנתבע מתנגד להעברת השאלות.
שאלות הבהרה נועדו להחליף חקירה נגדית של המומחה, ועל כן לרוב יינתן אישור להעבירן למומחה. ראו לעניין זה בר"ע (ארצי) 19575-03-11 דוד בן חמו נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו, 02.06.2011)) -
"בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה – דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד.
עם זאת, הפניית השאלות אינה נעשית באופן אוטומטי אלא לאחר הפעלת שיקול דעת על ידי בית הדין, ולאחר בחינה – בין היתר – של השאלות הבאות: האם השאלות המבוקשות הן רלוונטיות ומכוונות להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ..; האם יש בהן כדי לתרום לבירור השאלה העומדת ...; האם הן שאלות "בתחום הרפואה", להבדיל משאלות עובדתיות או שאלות שאין זה מתפקידו של המומחה להשיב עליהן ...; האם השאלות ענייניות או שמא "באות לבחון את מומחיותו של הרופא" בדרך של התפלמסות גרידא (שם); האם הן מבוססות על העובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדין; והאם אין בשאלות משום הכבדה מיותרת על המומחה ועל ההליך השיפוטי. עוד נקבע, כי "אין זה רלבנטי אם השאלות "הן טובות ונחוצות" בעיני מי שמוסמך להתיר את הצגתן" (עניין יצחק), ולכן "יש לאפשר לשאול אותו שאלות הבהרה ללא הקפדת יתר על הרלבנטיות הישירה של אותן שאלות" .
ומן הכלל אל הפרט;
לאחר שעיינתי בשאלות ושקלתי את טיעוני הצדדים, לרבות התנגדות הנתבע, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מניעה להתיר את העברת השאלות למומחה, כלשונן מלבד שאלה 1.
שאלה 1 אינה רלוונטית בענייננו מקום בו מדובר במקרה של אוטם שריר הלב. במקרה זה, הצדק עם הנתבע כי השאלה הרלוונטית היא שאלת העיתוי ולא בחינת רמת ההשפעה של כל גורם ביחס למידת ההשפעה האירוע החריג. על כן, המומחה נשאל והשיב בדבר מועד העיתוי, כי בהיעדר האירוע החריג סביר כי הופעת האוטם הייתה נדחית למועד אחר.
יתר השאלות יועברו כלשונן. אכן, מדובר בשאלות שהן חזרתיות יותר באופיין מאשר הבהרתיות. אולם, משהמומחה אינו נחקר בחקירה נגדית ובהיעדר פגם מהותי בשאלות הריני נעתר לבקשה.
3הודעה למומחה תינתן בנפרד.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, (22 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חגלה עוראבי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: