ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תדהר צור נגד ובעניין :

בפני כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

תדהר צור

נגד

נתבעים

ובעניין

  1. ערן וינטרוב
  2. רבקה (ריקי) וינטרוב
  3. מרטין טבול

עו"ד חמי אורן, כונס נכסים

החלטה

בפני בקשה למתן הוראות מטעם כונס הנכסים.

ביום 22.6.20 אושר הסכם המכר בין הנתבעת 2 (המוכרת) לבין התובע, נתבע 1 ונתבעת 3 (הרוכשים).

כונס הנכסים עדכן בבקשתו כי עסקת המכר הושלמה ונרשמה בפנקסי המקרקעין ביום 6.1.21.

כונס הנכנסים העלה בבקשתו שני עניינים. הראשון, עניין הכספים שנשארו ברשותו בנאמנות הוכרע בהחלטה ביום 10.2.21. מכאן לעניין השני, בקשתו של כונס הנכסים לאשר לו שכר טרחה נוסף בסך 30,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בבקשתו ציין כונס הנכסים כי על פי מתווה אשר נחתם בין הצדדים, אשר לו נתן הסכמתו (הודעה מיום 14.4.20) , ואושר בהחלטה מיום 6.4.20, הוסכם כי שכרו יעמוד על סך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ, כאמור בחלופה שבהסדר, ככל שהמקרקעין ימכרו למי מהצדדים, כפי שנעשה בפועל (להלן – ההסדר הדיוני; ההסדר מיום 10.3.20, סעיף 10 להסדר).

כונס הנכסים פירט מדוע לדעתו יש לאשר לו שכר נוסף, מעבר לשכר המוסכם, וכן צירף דו"ח שעות בו מפורט כי השקיע כ- 90 שעות בטיפול במכר (נספח ב'). בנוסף, ביקש לאשר החזר הוצאות בסך 516 ₪ וצירף אסמכתא לעניין (נספח ג').

הצדדים הגיבו לבקשה. אציין בקצרה כי התובע, נתבע 1 ונתבעת 3, התנגדו לשכר הנוסף המבוקש וטענו, בין היתר, כי שכרו של כונס הנכסים סוכם מראש כאמור בהסדר הדיוני, כי הדרישה הנוספת בלתי מידתית וכי לא נעשו פעולות נוספות לא צפויות מצד כונס הנכסים. כן נטען כי בגין חלק מהפעולות הנוספת שביצע כונס הנכסים יש להשית את השכר הנוסף על הנתבעת 2.

כונס הנכסים השיב לטענות בקצרה.

כאמור בבקשה, הצדדים להליך הפירוק הגיעו להסדר דיוני כולל, אשר ניתן לו תוקף של החלטה. ההסדר הדיוני קוצב את שכרו של כונס הנכסים ועל כך אין מחלוקת. כונס הנכסים פירט פעולות נוספות וחריגות שביצע, לשיטתו.

עיון בפעולות אלו מעלה כי לגבי חלקן הארי, לא מדובר בפעולות החורגות מהמקובל בהליך מכירה פנימית בין בעלי הזכויות, ונראה כי ההסדר הדיוני מביא חשבון פעולות מקובלות סבירות שיש לבצע במימוש פירוק השיתוף.

עם זאת, לגבי שתי פעולות דומה כי אלו לא היו צפויות וכוונתי לטיפול בעיקול שהוטל, וכן טיפול בכספי המחלוקת בין הצדדים, נשוא ההחלטה מיום 10.2.21.לכך יש להוסיף את פירוט השעות שהגיש כונס הנכסים. אמנם שכרו אינו שעתי אך יש בכך אינדיקציה מסוימת לתוספת תשלום מידתית.

לאחר שנתתי דעתי לכלל הנסיבות, מצאתי יש להוסיף על שכרו של כונס הנכסים סך 8,000 ₪, בצירוף מע"מ. כן מאשר הנני בזאת לכונס הנכסים את החזר ההוצאות בסך 516 ₪.

לא ראיתי מקום לקבל את עמדת התובע, והנתבעים 1 ו-3 , כי יש להשית את השכר הנוסף על הנתבעת 2. כונס הנכסים פעל לטובת כל הצדדים בהליך, וכמובן פעל לצורך השלמת העברת הבעלות מהמוכרת לקונים.

לעניין הכספים שבמחלוקת הרי שאלו קיבלו התייחסות בהחלטה נפרדת ואין מקום לקשור בינם לבין השכר הנוסף. בנסיבות אלו ראוי להשית את השכר הנוסף על כל הצדדים , כל אחד לפי חלקו במקרקעין, טרם המכירה.

המזכירות תעביר העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תדהר צור
נתבע: ובעניין
שופט :
עורכי דין: