ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאדל חדיגה נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

עאדל חדיגה

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.שגיא רוזנק (נאמן)
3.ג. אלחסן כל בו לבניין בע"מ (נושה)

החלטה

1. בקשה מטעם החייב לשינוי תכנית פירעון.

החייב טען כי תכנית הפירעון (שהוגשה בכתב, בהסכמה) הוגשה שלא על דעתו, ולגופה, אינה סבירה.

2. ביום 20.3.19 ניתן צו כינוס לנכסי החייב.

3. תביעות החוב נבדקו ואושרו בסך של כ- 674,000 ₪.

4. ביום 10.8.20 התקיים דיון בעניינו של החייב במסגרתו הוא הוכרז פושט רגל. הנאמן עתר לתכנית פירעון בסכום של 200,000 ₪ בצירוף נכסים פיננסיים לא מוגנים, כאשר תכנית הפירעון כוללת את זכויותיו של החייב בעיזבון אביו ז"ל.

החייב ביקש ארכה לכלכל את מעשיו ובמצב דברים זה ניתנה לו ארכה להודיע בקשותיו בתוך 90 ימים.

כמו כן, באותה החלטה מיום הדיון הועלה צו התשלומים לסכום של 1,500 ₪.

5. לאחר מועד הדיון נמצא שלחייב זכויות נוספות שלא עמדו בפני בית המשפט ובעל התפקיד במועד הדיון. בניגוד להצהרת החייב, נמצא שלחייב מחצית מהזכויות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 7862, חלקה 7.

6. במצב דברים זה, ביום 6.12.20 הצדדים הגישו הודעה מוסכמת לפיה לשם הפטרו מחובותיו, החייב יוסיף לקופת הכינוס סך של 325,000 ₪ בנוסף למימוש נכסים בלתי מוגנים בלבד (ולא נכסים מוגנים כפי שטען החייב). סכום זה מגלם את זכויותיו בעיזבון וזכויותיו בנכס בגוש 7862, חלקה 7 (המוערך בסך של 100,000 ₪) והסרת חוב פיגורים.

6. בא כוחו הקודם של החייב טען כי התכנית הייתה בהסכמת החייב.

7. אין ספק כי במצב דברים שבו עד היום לא הוגשו צו קיום צוואה או ירושה, או מסמכים אחרים המעידים על שווי חלקו של החייב בנכסים שהוזכרו בתסקיר מיום 29.6.20 והנכס הנוסף , היה מקום לקחת בחשבון בתכנית את שווי הנכסים.

8. נוסף לכך, החייב מתגורר כיום בבית בבעלות אביו ז"ל כך שלא ברור מה המשמעות שיש לתצהיר שהוגש על ידי הגב' נסימה חדיגה לפיו אין לחייב כל חלק בע יזבון. זאת גם בשים לב לכך שלא צורפו אסמכתאות נוספות ובכללן נסח טאבו, צו ירושה או קיום צוואה.

9. לזאת יש להוסיף שעיון במסמכים שצורפו לא מעלה שחל שינוי חריג בנסיבות המצדיק שינוי בתכנית הפירעון. החייב לא הציג אסמכתה לפיה הוא לא כשיר לעבוד, או אסמכתאות בדבר ירידה משמעותית בהכנסות התא המשפחתי. אין דוחות חודשיים מגובים באסמכתאות, אישור רופא תעסוקתי ביחס לאי כושר או אישור על נכות מהמוסד לביטוח לאומי. בבית החייב מתגוררים בגירים ואין כל מידע ביחס להכנסתם.

10. החייב כפר בהסכמה שניתנה ביחס לתכנית הפירעון, אף שבא כוחו הקודם אישר שנתן הסכמתו, אולם במצב הדברים הנוכחי כרגע נושא שינוי תכנית הפירעון אינו רלבנטי, מהטעמים הבאים:

א. החייב לא שילם דבר מאז 8/20. לא תכנית, לא צו תשלומים רגיל ולא כלום. כלומר: בלא כל קשר לתכנית הפירעון שהוסכמה או לא הוסכמה, החייב מפר את אחת החובות העיקריות בהליך.

ב. החייב לא התייחס כלל לנושא הנכסים אשר לשווי הזכויות בעיזבון- לא צורפו אסמכתאות נוספות ובכללן נסח טאבו, צו ירושה או קיום צוואה או כל מסמך אחר לתמיכה בגרסת הגב' חדיגה על העדר זכויות החייב בעיזבון אביו ז"ל. אין מסמך המעיד על כך שיצא צו ירושה או כל אסמכתה אחרת להעברת רישום הזכויות במרשם המקרקעיןמשמו של המנוח למצהירה. כך גם ביחס לנכס בבעלות החייב, החייב לא צירף פרטים ומסמכים שיוכלו להעיד על מצב הדברים ביחס לנכס זה או שוויו.

11. המחדלים המפורטים בסעיף 10 לעיל הם בפני עצמם עילה לביטול ההליך, עוד טרם נדון בשאלה האם החייב הסכים או לא הסכים לתכנית הפירעון ועד כמה היא סבירה.

12. אשר על כן, אני מורה כדלקמן:

א. החייב ישלים את החוב לקופה מאז אוגוסט לפי צו התשלומים בתוך 30 ימים ויציג אסמכתה לכך.

ב. החייב ימציא מסמכים מלאים ביחס לשווי חלקו בעיזבון ולגבי הנכס הנוסף שבבעלותו , בתוך 30 ימים.

החייב יאשר לתיק ביצוע האמור בסעיף זה, שאם לא כן, ייחשב כמי שלא ביצע אותו.

לא יעשה כן, בקשה זו תימחק וההליך יבוטל .

אם יפעל כאמור לעיל, תידון הבקשה לשינוי תכנית הפירעון לגופה.

13. הנאמן יגיש עדכון בעוד 60 ימים מהיום.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עאדל חדיגה
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: