ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור כהן נגד המרכז ללימודי מסחר אלקטרוני בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובע :

אור כהן

נגד

הנתבעת :

המרכז ללימודי מסחר אלקטרוני בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעה קטנה על סכום של 8,000 ש"ח.

עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה כי כתב התביעה והזמנה לדין הומצאו כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 1.9.20. אף על פי כן, משחלפו 30 ימים שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן – "התקנות") ולא הוגש כתב הגנה, עתר התובע (ביום 1.2.21) למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה על צרופותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

הואיל ושימוש בתקנה זו אינו פוטר את בית המשפט מלבחון אם התובע זכאי לכל הסעדים המבוקשים בהנחה שכל האמור בכתב התביעה הוא אמת (רע"א 8821/09 פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ, פסקאות 14-11 לפסק הדין של השופט י' דנציגר (16.11.2011)), החלטתי לקבל את התביעה ולקבוע כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 4,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 1.9.20) ועד ליום פסק הדין.

כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסכום של 700 ש"ח. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה תוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת. במקרה זה ישקול בית המשפט שיקולי הוצאות ללא כל תלות בתוצאות ההליך על הוצאותיו.

הדיון יבוטל. התיק ייסגר.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אור כהן
נתבע: המרכז ללימודי מסחר אלקטרוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: