ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינהל מקרקעי ישראל/האגף העירוני נגד דב הרצוג :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה שלהבת קמיר-וייס

התובעת:

מינהל מקרקעי ישראל/האגף העירוני
ע"י ב"כ עוה"ד עודד רקובר ואח'

נגד

הנתבעים:

  1. דב הרצוג
  2. ורדית הרצוג

ע"י ב"כ עוה"ד אייל פלשן ואח'

החלטה

בהחלטתי מיום 15.02.21 הוריתי לנתבעים למסור, עד ליום 17.02.21, התייחסותם לאמור בסעיף 2 לעדכון מטעם המומחה מטעם בית המשפט.
הנתבעים התעלמו מהוראה זו ולא מסרו כל התייחסות מטעמם.
בסעיף 2 לעדכון מטעם המומחה מטעם בית המשפט, מיום 15.02.21 (להלן: "עדכון המומחה") נמסר כי :
ביום 10.08.20 נתבקשו הצדדים על ידי המומחה להעביר לעיונו את כל המסמכים הרלבנטיים, אשר פורטו במכתבו והודגש שיש להעבירם באמצעות דואר ישראל.
ביום 16.08.20 נתקבלו אצל המומחה המסמכים מטעם התובעת.
ביום 14.10.20 שלח המומחה תזכורת אל ב"כ הנתבעים, להעביר את המסמכים.
ביום 02.12.20, במענה לבקשתו של ב"כ התובעת, הובהר כי טרם נקבע מועד לסיור משותף במקרקעין ואין באפשרות המומחה לאמוד את עלות שכר טרחתו, כל עוד לא הואילו הנתבעים להעביר את המסמכים שנתבקשו.
ביום 09.02.21 העביר ב"כ הנתבעים לעיון במומחה, בדואר אלקטרוני, אסופת מסמכים אשר אינה כוללת את המסמכים שנתבקשו ולא הועברה באופן שהתבקש.
בו ביום שלח המומחה לב"כ הנתבעים הודעה בה שב וביקש להעביר את המסמכים אשר הוגדרו במכתבו מיום 10.08.20 ובדרך בה התבקשה העברת המסמכים, הואיל ומפות ותכניות המהוות ראיות בפני בית המשפט הן כלי עבודה מקצועי למומחה ולכן נתבקשו הצדדים להעבירם בגיליון אחד וללא שינוי קנה המידה.
המסמכים לא הועברו על ידי הנתבעים או בא כוחם למומחה כפי שהתבקש.
יש לציין כי התנהלות הנתבעים מתחילתו של ההליך התאפיינה בהשהיית ההליך אשר החל ביום 04.05.16, אז הוגשה התביעה.
ביום 21.07.16 התבקשה ארכה להגשת כתב ההגנה מטעם הנתבעים עד לתום פגרת הקיץ.
כתב ההגנה מטעם הנתבעים הוגש ביום 08.09.16.
לאחר דיון קדם משפט אשר התקיים ביום 12.06.17, פנו הצדדים למשא ומתן לגיבוש פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט.
לאחר שתי הארכות לשם השלמת המשא ומתן, הודיעה התובעת ביום 09.11.17, כי המשא ומתן לא צלח וניתן צו להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת תוך 30 יום ומטעם הנתבעים תוך 30 ימים נוספים.
ביום 22.11.17 הגישו הנתבעים בקשה מוסכמת להארכת המועד להגשת תצהירים ודחיית מועד הדיון. הבקשה התקבלה כך שתחת 30 יום ניתנו לכל צד 60 ימים והדיון נדחה מיום 29.01.18 ליום 21.03.18.
ביום 20.03.18 הגישו הנתבעים בקשה לדחיית מועד הדיון הואיל ובשגגה, עקב עזיבת עו"ד את משרד ב"כ הנתבעים, לא הוגשו תצהירים מטעם הנתבעים. הדיון נדחה ליום 09.04.18 והמועד להגשת תצהירי הנתבעים הוארך עד ליום 08.04.18.
ביום 27.03.18 הוגשה בקשה לדחיית מועד הדיון עקב דיון שנקבע לב"כ הנתבעים באותו מועד. הבקשה נדחתה.
ביום 04.04.18 הגישו הנתבעים בקשה לעיון חוזר, תוך שציין כי לא יעלה בידו להגיש את תצהירי הנתבעים במועד. הדיון נדחה ליום 16.04.18.
ביום 15.04.18 הגישו הנתבעים בקשה נוספת לדחיית מועד דיון והארכת מועד להגשת תצהירים מטעמם.
בדיון אשר התקיים ביום 16.04.18 ביקשה התובעת להגיש חוות דעת שמאי מעודכנת לנוכח חלוף הזמן ולבקשת הנתבעים ניתנה להם ארכה להגשת תצהירי העדות מטעמם עד ליום 15.06.18 או תוך 45 יום מיום הגשת חוות דעת שמאי מתוקנת מטעם התובעת.
ביום 05.11.18 הוגשה חוות דעת שמאי מתוקנת. לנתבעים ניתנה ארכה להגשת תצהירים עד ליום 17.02.19.
ביום 16.06.19, ערב מועד הדיון, הגישו הנתבעים בקשה מוסכמת למתן ארכה נוספת להגשת תצהירים ולדחיית מועד דיון. הבקשה נדחתה , תוך שהובהר כי בית המשפט רואה בחומרה רבה את אי הגשת התצהירים מבלי לבקש רשות ורק ערב הדיון פנו בבקשת ארכה.
לדיון שהתקיים ביום 17.06.19 לא התייצב בא כוח התובעת, ולפי הסברי ב"כ הנתבעים, ככל הנראה עקב בקשת הדחייה אשר הוגשה בהסכמה. לפיכך ניתנה לנתבעים ארכה נוספת להגשת תצהירים עד ליום 20.09.19 ונקבע מועד לדיון ליום 20.11.19.
הנתבעים לא הגישו תצהירים במועד ורק ערב הדיון העבירו לב"כ התובעת עותק של התצהירים אשר הוגשו במועד הדיון .
בדיון שהתקיים ביום 20.11.19 הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן יקיימו פגישה תוך 14 יום וככל שלא יגיעו למתווה, נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט, מבלי שיהיה בכך ויתור על חוות הדעת מטעמם.
ביום 12.12.19 ביקשו הנתבעים להאריך את המועד לקיום המשא ומתן בעשרים יום ובקשתם התקבלה.
ביום 03.02.20 הודיעה התובעת כי המשא ומתן לא צלח.
ביום 22.03.20 נדחה מועד הדיון שהיה קבוע ביום 01.04.20 ליום 13.05.20 , עקב התפרצות נגיף הקורונה והודעת מנהל בתי המשפט מיום 15.03.20.
ביום 10.05.20 הגישו הנתבעים בקשה לדחיית מועד הדיון עקב קיומו של דיון מקביל לבא כוחם. הדיון נדחה ליום 01.06.20 גם עקב הנחיות מנהל בתי המשפט באותה עת.
ביום 01.06.20 הוגשה בקשה לדחיית מועד הדיון, הואיל וב"כ הנתבעים התעורר כשהוא סובל מחום של 38.3 מעלות, שיעול קל וכאב גרון. הדיון נדחה ליום 10.08.20.
ביום 09.08.20 הוגשה בקשת הנתבעים לדחיית הדיון עקב חופשה משפחתית של ב"כ הנתבעים. בית המשפט הבהיר כי הוא רואה בחומרה את הבקשה לדחיית מועד הדיון לאחר שכבר נדחו לא פעם דיונים לבקשת הנתבעים ולאחר שאי הגשת תצהירים מטעם הנתבעים הביאה גם היא להארכת ההליך שלא לצורך ולבזבוז זמנו של בית המשפט. רק הואיל וניתן היה לקדם את ההליך על ידי מינוי המומחה מטעם בית המשפט, ללא צורך בקיום הדיון, נדחה הדיון ליום 06.01.21, תוך מינוי מומחה מטעם בית המשפט ומתן הוראות לצדדים להעביר למומחה את כתבי הטענות וחוות הדעת עד ליום 16.08.20 ולשלם את חלקם בשכר טרחת המומחה עד ליום 01.09.20.
ביום 03.12.20 הודיע המומחה, כי למרות בקשתו מיו 10.08.20 ותזכורת מיום 14.10.20, לא העבירו הנתבעים את המסמכים שנתבקשו. הוריתי לנתבעים להעביר ללא דיחוי את המסמכים הנדרשים.
ביום 04.01.21 הגישו הנתבעים בקשה להחלפת המומחה, בטענה ליחסים עכורים בין המומחה לנתבעים בעקבות חוות דעת שנתן המומחה בהליך משפטי אחר בו הנתבעים היו התובעים והיו מיוצגים על ידי בא כוחם. כמו כן הגישו הנתבעים בקשה לדחיית מועד הדיון, הואיל וטרם הוגשה חוות דעת המומחה. בנסיבות שנוצרו הועברה בקשת הנתבעים להחלפת המומחה לתשובת התובעת והתייחסות המומחה והדיון נדחה ליום 10.03.21.
ביום 06.01.21 הוגשו תשובת התובעת והתייחסות המומחה. בתשובתה הפנתה התובעת את תשומת ליבו של בית המשפט לכך שנקבע מועד להוכחות ליום 16.02.21 והביעה התנגדותה לדחיית המועד וכן להחלפת המומחה. המומחה בהתייחסותו אישר כי שימש כמומחה מטעם בית המשפט בתחום המדידות (ולא שמאות מקרקעין) בתיק 9008-06-17 בו היו הנתבעים תובעים, אך הכחיש את הטענות אשר הועלו על ידי הנתבעים וציין כי נחקר באותו תיק ולא ידוע לו על היווצרות יחסים עכורים, למעשה הכחיש קיומם של יחסים בינו לבין הנתבעים.
ביום 11.01.21 הוריתי לנתבעים להגיש, עד ליום 17.01.21, העתק פרוטוקול הדיון בו נחקר המומחה בתיק 9008-06-17.
הואיל והנתבעים לא קיימו את החלטתי, הוריתי ביום 18.01.21 כי ככל שהנתבעים לא ימלאו אחר הוראות החלטתי מיום 11.01.21 עד ליום 21.01.21, תימחק הבקשה להחלפת המומחה. הנתבעים לא קיימו את החלטתי.
ביום 25.01.21 הגישה התובעת בקשה למחיקת בקשת הנתבעים להחלפת מומחה ובערב הוגשה הודעת הנתבעים כי הם מסכימים למחיקת הבקשה. הבקשה נמחקה, תוך חיוב הנתבעים בהוצאות התובעת בסך 500 ₪.
ביום 15.02.21 הוגשה בקשה מטעם הנתבעים לדחיית מועד הדיון, הואיל וטרם הוגשה חוות דעת המומחה והואיל והנתבע 1 שהינו אדם מבוגר, אינו רוצה להתייצב לדיון ולסכן בריאותו עקב התפשטות נגיף הקורונה. באותו יום הוגש עדכון המומחה. בהעדר חוות דעת בוטל הדיון שהיה קבוע ליום 16.02.21.
כמפורט לעיל, התנהלות הנתבעים ובא כוחם מתאפיינת בנקיטת פעולות רבות בהליך זה אשר תוצאתן היא שיבוש ההליך והשהייתו, תוך התעלמות חוזרת ונשנית מהחלטות בית המשפט, ממועדים אשר נקצבו בהחלטות בית המשפט וברך של העמדת בית המשפט בפני עובדות מוגמרות המונעות קידומו של ההליך.
בהתאם לתקנה 151(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן" "התקנות") רשאי בית המשפט לחייב בעל דין אשר עשה שימוש לרעה בהליכי משפט בהוצאות לטובת הנפגע או לטובת אוצר המדינה.
בהתאם לתקנה 42 לתקנות רשאי בית המשפט אם סבר שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט, מטעם זה בלבד להורות על מחיקת כתב טענותיו של בעל הדין כולו או מקצתו.
בתקנה 4 לתקנות נאסר על בעל דין או בא כוח לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין, לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו.
תקנות אלה חלות על ההליך דנן בהתאם להוראות המעבר אשר נקבעו בתקנה 180(ג)(1) לתקנות.
רק עקב ההשלכות החמורות של מחיקת כתב ההגנה של הנתבעים, נמנעתי מלהורות על מחיקתו, אולם לנוכח התנהלותם כי שפורטה לעיל, מובהר לנתבעים כי פעולה נוספת מטעמם אשר יהיה בה לגרום להשהיית ההליך או שיבושו עשויה להביא למחיקת כתב הגנתם ללא מתן התראה נוספת.
עקב התנהלות הנתבעים אשר באופן חוזר ונשנה מביאות לשיבוש ההליך והשהייתו תוך זלזול בהחלטות בית המשפט, במועדים שנקבעו ותוך גרימה לבזבוז חוזר ונשנה של משאבי הזמן הן של בית המשפט והן של התובעת, אני מוצאת לחייב את הנתבעים בהוצאות בסך 5,000 ₪ (4,000 ₪ לטובת התובעת ו- 1,000 ₪ לטובת אוצר המדינה) אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד הפירעון המלא בפועל.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מינהל מקרקעי ישראל/האגף העירוני
נתבע: דב הרצוג
שופט :
עורכי דין: