ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן אלבוחר נגד דורון רז :

בפני כבוד ה שופט גד ארנברג

המבקש

אילן אלבוחר

נגד

המשיבים

  1. דורון רז
  2. מיחשוב רפואי א. ד. (1994) בע"מ

פסק דין

ערעור זה מהווה נדבך נוסף במחלוקת המתנהלת כבר שנים בין הצדדים, שהיו בעבר שותפים, ומאז נפרדה דרכם, הפכו ל"אוייבים" שעניינם נדון בבוררות, ולאחריה בבית המשפט ובלשכת ההוצאה לפועל.

ערעור זה מופנה להחלטת כבוד רשם ההוצאה לפועל אביעד איגרא, לפיה הפך המשיב מחייב בתיק ההוצאה לפועל, לזוכה, לאחר שנקבע שהוא שילם למערער סכומים העולים על סכום החוב.

המחלוקת בין הצדדים (לאחר שתוקנה טעות סופר בהחלטת כבוד הרשם, שתוקנה לאחר הגשת הערעור ולפני הדיון שנוהל בפניי) נוגעת ל-2 עניינים:
א. שיעור המס שהיה על המשיבים לנכות מהסכום שנקבע לטובת המערער בגין הודעה מוקדמת.
ב. הפחתת התשלום עבור קרן ההשתלמות מתוך הסכום שנקבע עבור הודעה מוקדמת.

יש לציין, שאף אם מדובר בסכומי קרן לא גבוהים במיוחד, הרי שבעקבות החלטת הבורר, לפיה יישא החיוב בגין הודעה מוקדמת, פיצויי הלנת שכר מלאים מחודש ינואר 2012 ועד התשלום בפועל יש משמעות כספית לא מבוטלת גם לסכומים שנראים מלכתחילה נמוכים.

להבהרת השאלות שבמחלוקת;
באשר לענין ניכוי המס, המערער המציא אישור של רשויות המס, לפיו יש לנכות מס מירבי. האישור הומצא בשנת 2016. הסכום שאמור היה לקבל המערער עבור הודעה מוקדמת נכון היה לשנת 2011 ובהתאם לניכויי חובה שנוכחו משכרו באותה תקופה.

השאלה היא אפוא, האם נכון היה להפחית את הסכום המגיע למערער לשנת 2011 בהתאם לטופס 101 שהומצא בשנת 2016, ובכך להקטין לכמחצית את בסיס השכר שממנו יש לגזור את הסכום המגיע למערער, כאשר מצרפים לו את הפרשי הלנת השכר בהתאם לפסק הבורר. כך קבע המומחה מטעם רשם ההוצאה לפועל וכך קבע גם הרשם. או שמא, יש לחשב את הסכומים המגיעים למערער בהתאם לשיעורי ניכוי המס כפי שהיו בשנת 2011, ולפיהם הניכוי אינו אמור לעבור את מדרגת המס של 33%. מה עוד שברור שהסכומים הועברו על ידי המשיב לרשויות המס, ככל שהועברו, רק בשנת 2015. לפיכך לא היה מקום לבצע ניכוי מס מרבי לסכום שהיה מגיע למבקש בשנת 2011, כך טוען המבקש.

באשר לניכוי קרן ההשתלמות, המערער טוען, כי לפי פסק הבורר, מותר היה לנכות רק ניכוי חובה וקרן השתלמות אינה בגדר ניכוי חובה. לא זו בלבד, אלא שבפועל הסכום שנוכה לא הועבר לקרן ההשתלמות, ולצורך כך המציא המערער אישור שלא הופקד דבר לקרן ההשתלמות בשנת 2015.

לענין זה טוען המשיב, כי על פי פסק הבורר יש לנכות את כל תשלומי החובה בהתאם לתלוש השכר שקיבל המערער אצל המשיבה. מעיון בתלושי השכר עולה, כי ניכוי קרן ההשתלמות מופיע תחת הכותרת "ניכויי חובה", לפיכך בדין בוצע הניכוי והוא תואם את פסק הבורר. כמו כן הומצא אישור שהסכום הועבר לסוכנות הבטוח של המערער.

כפי שעולה מהאמור לעיל, קביעת הרשם, לפיה החוב שולם במלואו ואף מעבר לכך, וכתוצאה מכך הפך המערער מזוכה בתיק ההוצאה לפועל לחייב בו, נבעה מקבלת חוות-דעת של רו"ח קופ שמונה על ידי הרשם לבדוק את טענות הצדדים, כאשר ההנחיות המשפטיות והעובדתיות לפיהן יפעל המומחה נקבעו על ידי הרשם במהלך ניהול ההליך.

לאחר עיון בטענות הצדדים, שטענו בפניי גם בעל פה, ולמעשה חזרו על כל טענותיהם שבכתבי הטענות, לא מצאתי שיש מקום להתערב בהחלטת כבוד הרשם. החלטת כבוד הרשם כאמור, התבססה על חוות-דעת חשבונאית שניתנה על ידי מומחה שמינה כבוד הרשם. החישוב שעשה המומחה תאם את טופס 101 שהמציא המערער ולפיו יש לנכות מהכנסתו את הניכוי המרבי. ובכ ן, בהתאם לאותו אישור, נוכה הסכום המרבי ונערך מעין תלוש שכר התואם את האישור שהומצא, וכן תואם את החלטות כבוד הרשם שבהן ניתנו ההנחיות למומחה.

גם לגבי קרן השתלמות לא מצאתי שיש מקום להתערבות. הניכוי לקרן ההשתלמות הופיע בתלושי השכר של המערער אצל המשיבים תחת הכותרת "ניכויי חובה", לפיכך ניכוי הסכום של קרן ההשתלמות תואם את פסק הבורר לפיו יש לנכות מהסכום שנקבע עבור הודעה מוקדמת את כל ניכויי החובה כפי שנעשה בתלושי השכר. המשיבים המציאו ראיות לפיהן הסכום אכן נוכה והועבר (ראו מסמך מש/1). אמנם המערער המציא אישור לפיו בשנת 2015 לא הופקד סכום לקרן ההשתלמות, אך מנגד המציאו המשיבים אישור, לפיו המערער נייד את קרן ההשתלמות שלו לחברה ממנה הומצא האישור רק בחודש מאי 2015 (ראו מש/3), בעוד הסכום לפי מש/1 הועבר בחודש ינואר 2015. היינו , מצד אחד יש אישור שהמציא המשיב לפיו הסכום שולם, ומאידך, האישור שהמציא המבקש כאילו הסכום לא הועבר אינו סותר אותו, שכן , ברור שלא ניתן היה להעביר לקרן ההשתלמות ממנה הומצא האישור סכום כלשהו בחודש ינואר 2015, במועד זה הקרן עוד לא היתה קיימת.

התוצאה היא, אפוא, שאין מקום להתערבות בהחלטת כבוד הרשם, ולפיכך הערעור נדחה ואני מחייב את המערער בהוצאות המשיבים, שלא היו מיוצגים בסך 1,000 ₪.

ניתן היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן אלבוחר
נתבע: דורון רז
שופט :
עורכי דין: