ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זוהייר סלאם נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובע

זוהייר סלאם

נגד

הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התיק הועבר לטיפולי.

על התובע להגיש עותק כרוך של כתב התביעה לרבות עותק קריא ומלא של פוליסת הביטוח שצורפה כנספח א' לכתב התביעה, וזאת עד לתאריך 22/03/21.

ההליכים המקדמיים בין הצדדים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 (להלן: "התקנות").

על התובע להמציא לידי הנתבעת כתב ויתור על סודיות רפואית, חתום על ידו ומאומת כדין.

הודעת עדכון בדבר השלמת ההליכים המקדמיים תוגש עד לתאריך 04/04/21.

ככל שתהא מחלוקת בין הצדדים, בעניין הליך גילוי ועיון, לרבות בקשה בעניין מענה לשאלון או לגילוי או עיון במסמך פלוני, תועלה ברשימת הבקשות לפי תקנה 49(ג) לתקנות, וזאת לאחר שתינתן החלטה בדבר מועד דיון ולהגשת רשימת בקשות בהתאם לפרק ח' לתקנות.

בהתייחס לחוות דעת –

מטעם התובע הוגש אישור רפואי מטעם ד"ר מרדכי קליגמן, שאינו ערוך כחוות דעת בהתאם להוראות הדין.

שעה שעסקינן בתביעה לתגמולי ביטוח, נוכח עניין שברפואה, יגיש התובע חוות דעת מטעמו, ערוכה כדין, וזאת עד לתאריך 11/04/21.

הנתבעת תהא רשאית להגיש חוות דעת נגדית מטעמה, בתוך 30 ימים שלאחר מכן.

לחילופין, ניתנת לצדדים שהות לבוא ביניהם בדברים, בדבר מינוי מומחה מוסכם מטעם בית המשפט ובכך לייתר את הצורך בהגשת חוות דעת מטעם הצדדים, וזאת עד למועד שנקצב לעיל.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זוהייר סלאם
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: