ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זאב קביאטקובסקי נגד עיריית קרית ביאליק :

לפני כבוד ה שופט יובל וסרקרוג

תובע

זאב קביאטקובסקי, ת.ז. XXXXXXX153

נגד

נתבעת
עיריית קרית ביאליק

פסק דין

לפני בקשה למחיקת התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.

בכתב התביעה ביקש התובע, לחייב את העירייה להעביר אליו מסמכים הנוגעים לזמן העסקתו של צד שלישי (מר לפ) כדובר העירייה , כך גם ביקש לקבל מסמכים הנוגעים לפחי האשפה הסמוכים לדירתו . בכתב התביעה גם הלין על סירובה של העירייה לאפשר לו להחנות בחצר הפרטית של ו, וכן העלה טענות נגד העירייה על כך שאפשרה לבנות מתקן אשפה ציבורי, ללא היתר וללא הסכמת בעלים , בשטח הפרטי השייך לו.

הנתבעת הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, שכן לטענתה התביעה אינה מצויה בסמכותו של בית משפט לתביעות קטנות, מאחר שהסעדים המבוקשים, מצויים בחלקם לכל היותר, בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים.

הנתבעת הוסיפה וציינה כי התובע אף הגיש קודם לתביעה הנוכחית, עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה . בית המשפט קבע בהחלטתו מיום 16.11.20, כי העתירה הוגשה באופן חסר וכי היה על התובע להגיש מספר עתירות, אחת לעניין חופש המידע והאחרת לענ יין החניה ולעניין פחי האשפה, ואף לציין אילו החלטות הוא מבקש לתקוף. לאחר החלטה זו ביקש התובע למחוק את העתירה, משלא קיבל ייצוג משפטי על ידי הלשכה מסיוע משפטי, וביום 26.11.20 מחק בית המשפט את העתירה (עת"מ 40086-11-20 קביאטובסקי נ' עיריית קרית ביאליק) יצוין כי ההחלטות ופסק הדין לא צורפו לבקשת העירייה, אך התובע לא חלק על כך.

לתובע ניתנה אפשרות להגיב לבקשה. התובע חזר ביום 16.2.21 על בקשתו למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד העירייה משלא הגישה כתב הגנה, כפי שהיה עליה לעשות, שעה שכתב התביעה הומצא לה עוד ביום 08.12.20.

התובע אישר כי אמנם הגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, אך לטענתו, לאחר שהתברר שלא יוכל לעמוד בנטל הכספי, נאלץ לבטל את העתירה. לטענתו התכוון להגיש תביעה לבית המשפט השלום, אך במזכירות בית משפט נמסר לו כי עדיף שיגיש תביעה קטנה.

עוד הוסיף והעלה התובע שלל טענות נגד התנהלותה של העירייה, בין היתר , נטען כי זו עשתה שימוש פרטי בשטח החצר הצמודה לדירתו וא יפשרה בניית פח אשפה ציבורי ללא היתר ובשטח פרטי .

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, מצאתי להורות על מחיקת התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית. להלן הנימוקים:

סעיף 2 לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים התש"ס-2000 קובע, כי בכל הנוגע להחלטות של רשות מקומית, בדבר חופש המידע ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. כך גם קובע סעיף 17 לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998. יתרה מכך, התובע אף הגיש כאמור, עתירה מנהלית אך טען, כי מחק את העתירה מאחר שלא יכול היה לעמוד בהוצאות ההליך המשפטי.

מצב כלכלי קשה לכשעצמו (מבלי לקבוע שכך הוא המקרה לפני) אין בו כדי להקנות לבית המשפט לתביעות קטנות סמכות עניינית שלא הוקנתה לו בחוק.

גם שאר הסעדים שביקש התובע בכתב התביעה, שאינם נוגעים לחופש המידע , ובהם בקשה להכשיר חניה בחצר הפרטית, וכן השגות בנוגע למתקן אשפה ציבורי שהוצב לטענתו בשטח הפרטי באישור העירייה , נוגעות גם הן להתנהלות העירייה או של הוועדה המקומית, ומכאן שלכל היותר גם סעדים אלה מצויים בסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים (ר' סעיפים 8 ו-10 לתוספת הראשונה, וסעיף 5 לחוק). בכל מקרה גם סעדים אלה אינם ברורים די הצורך, אך ודאי שאינם בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות ( סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות הוגדרה בסעיף 60(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984) .

באשר לטענת התובע, כי היה מקום לתת פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת, משחלף המועד להגשת כתב הגנה (שכן כתב התביעה הומצא לעירייה ביום 08.12.20) וכי גם הבקשה לסילוק על הסף, הוגשה לטענתו באיחור (רק ביום 31.01.21) , הרי שהתובע אמנם הגיש כבר ביום 24.1.2021 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אך בהחלטה שניתנה באותו יום, לא מצא בית המשפט ליתן פסק דין בהעדר, ונקבע כי הבקשה תדון בדיון הקבוע בתיק. אין חולק כי ביום 31.1.21 הגישה הנתבעת את בקשתה לסילוק התביעה על הסף ובאותו מועד, גם ניתנה החלטה המורה לתובע להגיב. לאור כל אלה, לא היה מקום ליתן נגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה.
בהקשר זה יש להדגיש, כי גם כאשר לא מוגש כתב הגנה, רשאי בית המשפט להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם (ר' תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) תשל"ז – 1976, ר' גם תקנה 130 לתקנות סד"א, התשע"ט – 2018, לפיה גם כאשר לא מוגש כתב הגנה, בית משפט רשאי לדרוש מהתובע "הוכחה מספקת של התביעה").

ספק רב אם הדברים שהתובע מייחס למזכירות בית משפט, בדבר המלצה שקיבל להגיש את התביעה הנוכחי כתביעה קטנה, אכן נאמרו לו, אך בכל מקרה אפילו אניח לטובתו כי נאמרו, אין בדברים אלה, כדי להקנות לבית המשפט סמכות שלא הוענקה לו בדין, וגם לבית המשפט השלום אין סמכות לדון בסעדים המבוקשים. על כן, גם אין מקום להורות על העברת הדיון בתביעה לבית המשפט השלום.

התוצאה
אני מורה על מחיקת התביעה על הסף, מחמת חוסר סמכות עניינית.

התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 600 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום , שאם לא כן , יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
סכום ההוצאות נפסק על הצד הנמוך בשים לב לכך שעסקינן בתביעה שהוגשה כתביעה קטנה.

המזכירות תסגור את התיק ותבטל הדיון הקבוע.

ניתן היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זאב קביאטקובסקי
נתבע: עיריית קרית ביאליק
שופט :
עורכי דין: