ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה מגדל העמק נגד לא ידוע :

בפני כבוד ה שופטת ודאד יונס גנאים

מבקשת

ועדה מקומית לתכנון ובנייה מגדל העמק

נגד

משיב
לא ידוע

החלטה

בפני בקשה של המבקשת להורות על צו הריסה ללא הרשעה ביחס גדר הנמצאת בשטח המיועדת לשטח ציבורי פתוח / דרך במגדל העמק אשר הוקם שלא כדין בגוש 17444 חלקה 212.

על פי הנטען בבקשה, בפיקוח יזום שנערך בשטח 2.11.20 נמצא כי הגדר נבנתה בחריגה מגבולות המגרשים הסמוכים לתוך שטח ציבורי פתוח , המיועד לדרך בני גוד לסעיף 254ב (א)(ב) לחוק התכנון והבניה. המבקשת לא הצליחה לאתר את האחראי לביצוע העבודות חרף בירורים שעשה מפקח מטעם המבקשת והזמנות לחקירה שהוא הדביק במקום.

הבקשה הודבקה על המבנה אך טרם הוגשה תגובה.

לאחר ששקלתי בבקשה ובנימוקיה אני מחליטה כדלקמן:

סעיף 239 לחוק קובע כדלקמן:

"(א) בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) רשאי, לבקשת תובע, לצוות על הריסת עבודה אסורה אף אם לא הוגש כתב אישום בשלה, ובלבד שיש עניין ציבורי מיוחד במתן הצו ומתקיים אחד מאלה:
(1) לא ניתן למצוא את האדם שביצע את העבודה האסורה, בשקידה סבירה;
(2) לא ניתן או שאין זה מעשי למסור לאדם הזמנה לדין, בשקידה סבירה;
(3) לא ניתן להוכיח מי ביצע את העבודה האסורה;
(4) מי שביצע את העבודה האסורה נפטר או שאינו בר-עונשין, לרבות בשל התיישנות שחלה על עבירת העבודה האסורה;
(5) התובע החליט כי נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך חקירה או להעמדה לדין פלילי לפי סימן ו'."

על מנת שיהיה ניתן להורות על מתן צו הריסה ללא הרשעה יש להצביע על קיומם של שלושה תנאים מצטברים: הראשון, נעברה עבירה בבניין; השני, קיומה של אחת מהחלופות המנויות בסעיף 239(א) והשלישי קיומו של אינטרס ציבורי מיוחד המצדיק מתן צו ההריסה. יודגש כי קיומו של עניין ציבורי הינו תנאי מקדמי להגשת בקשה למתן צו הריסה כאמור.

ההוראה המאפשרת ליתן צו נגד מי שלא הורשע בפלילים מועדה למקרים בהם אין דרך לנקוט הליך פלילי שיכלול הרשעה ובהתקיים אינטרס ציבורי מיוחד במתן הצו. ברע"פ 6136/12 ‏ ‏ ימין בן זקן נ' מדינת ישראל נפסק כי "... יש ליתן משקל נכבד גם לפגיעה באינטרס הציבורי הנובעת מעצם הותרתו על כנו של מבנה בלתי חוקי בהיקף משמעותי. לטעמי שירוש בניה בלתי חוקית הוא הוא אינטרס ציבורי, ועל כן הנטל להראות שאין מקום להריסה מוטל על הטוען לכך. בבניה בלתי חוקית, על הריסה להיות הכלל והימנעות הימנה – החריג, שכמובן יתכן במקרים המתאימים... יש ליתן משקל רב לעצם הבניה הבלתי חוקית, גם אם כאמור על התנאים האחרים להתקיים; המרחב התכנוני לעולם אינו שטח הפקר שבו 'איש הישר בעיניו יעשה'" ".

בענייננו מדובר בגדר שנבנתה ללא היתר בקרקע שייעודה שצ"פ. מדוח הפיקוח עולה כי המפקח ביקר בנכס מספר פעמים ואף הדביק הזמנות לחקירה אך לא ניתן היה לאתר את מבצע הבניה ולא ניתן לנקוט נגדו בהליכים פליליים. המשיבה אף הדביקה את הבקשה למתן צו הריסה על הגדר אך גם בקשה זו לא זכתה לכל מענה. בקשר לקיומו של אינטרס ציבורי די לציין כי מדובר בבניה בתוך שטח ציבורי המיועד לדרך ציבורית.

לפיכך, אני נעתרת לבקשה ומורה על הריסת הבניה הבלתי חוקית נשוא הבקשה בתוך 30 יום מיום הדבקת הצו על המבנה.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה מגדל העמק
נתבע: לא ידוע
שופט :
עורכי דין: