ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Alfa Duty Free Holdings SARL נגד JAMES RICHARDSON PROPRIETARY LTD. :

לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשת

Alfa Duty Free Holdings SARL
ע"י ב"כ עו"ד גיל ברנדס ו/או עו"ד יואב רזין

נגד

המשיבים

  1. JAMES RICHARDSON PROPRIETARY LTD.
  2. Evelyn Danos
  3. גרי סטוק

ע"י ב"כ עו"ד הלנה ביילין ו/או עו"ד עמית הירש

החלטה

בפני בית המשפט תלויה ועומדת בקשה לעיכוב ההליכים במסגרת התובענה דנן, אשר ככל שתתקבל דומה כי יהא בה כדי לייתר ההכרעה לעת הזו בבקשה דנן. משכך, סבורתני כי אין מקום להידרש לבקשה דנן, בשלב זה.
שנית, בהתאם להוראות תקנה 180(ג)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), פרק ח' לתקנות חל על הליכים שנקבעה לגביהם ישיבת קדם משפט במועד המאוחר ב-60 ימים מיום התחילה של התקנות (1.1.2021).
במסגרת פרק ח' לתקנות נקבעה תקנה 49, שלפיה לא תוגשנה בקשות לאחר הגשת כתב הטענות האחרון ועד למועד קדם המשפט, למעט הבקשות המפורטות בתקנה 49, וחלף זאת יגישו בעלי הדין רשימת בקשות בהן הם מבקשים שבית המשפט ידון.
קדם משפט בתובענה דנן קבוע ליום 25.5.2021, כך שדומה כי תקנה 49 חלה בענייננו.
אף אם היה בידי לקבל את טענת המבקשת, שלפיה קדם המשפט היה קבוע ליום 16.2.2021 ומשכך לא מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה 180(ג)(3), הרי שכפי שנקבע בתקנה 180(א), עקרונות היסוד של התקנות חלים על כל עניין אזרחי המובא בפני בית המשפט, אף אם הוגש עובר למועד כניסתן לתוקף של התקנות.
בין עקרונות אלו הצורך בניהול הליך משפטי מהיר ויעיל תוך חסכון במשאבי זמן ועלויות, כמו גם חובתם של בעלי הדין לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו ובכלל זה בהעמדת הפלוגתות האמיתיות שבמחלוקת בין הצדדים ומיקודן.
בנוסף, כפי שנקבע בתקנה 180(ג)(1), מסמכותו של בית המשפט להורות לבעלי הדין לקיים כל תקנה בתקנות, אף במסגרת הליך שהוגש בטרם נכנסו התקנות לתוקף.
משכך, דומה כי בנסיבות העניין מן הראוי כי הצדדים יפעלו תחילה בהתאם להוראות תקנה 35 ויקיימו דיון מקדמי לשם תיחום הפלוגתות ביניהם, במהלכו יאפשרו עיון במסמכים וישיבו על שאלות הצד שכנגד, בטרם הגשת בקשות כדוגמת הבקשה שלפניי.
בנסיבות אלה, אין בידי, לעת הזו, להיעתר לבקשה.
ככל שתידחה הבקשה לעיכוב ההליכים יקיימו הצדדים דיון מקדמי, בהתאם להוראות תקנה 35 לתקנות וככל שלא יגיעו להסכמות יגישו בקשה מתאימה.

המזכירות תדוור העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: Alfa Duty Free Holdings SARL
נתבע: JAMES RICHARDSON PROPRIETARY LTD.
שופט :
עורכי דין: