ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוה"ד מאלכ כעביה נגד מ. מ. כעבייה-טבאש-חג'אג'רה :


בפני כבוד ה שופט דניאל קירס

המבקש (התובע)

עוה"ד מאלכ כעביה
בעצמו ובאמצעות ב"כ עוה"ד עבד אלעזיז ח'אלדי

נגד

המשיבים (הנתבעים)

  1. מ. מ. כעבייה-טבאש-חג'אג'רה
  2. ראפע חג'אג'רה

שניהם באמצעות ב"כ עוה"ד ויסאם כעביה

החלטה

1. התובע, אשר שימש כיועץ המשפטי של מועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה (הנתבעת 1), תובע בתביעה זו את הנתבעים (המועצה ויושב ראשה) בט ענות חוזיות בענין סיום התקשרותו. בית המשפט הורה לו להגיש רשימת עדים, והוא הגיש רשימה של שבעה עדים אותם ה וא מעוניין להעיד מעטמו.

2. הנתבעים מתנגדים להעדת עדים מבוקשים 1,2,3,6,7 ברשימה.

3. בענין עדים מבוקשים 4 ו-5 ברשימת התובע, הנני קובע כי התובע יהיה רשאי להעידם מטעמו. הנתבעים מבקשים להורות על הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם עדים אלה. בקשה זו של הנתבעים הקדימה את זמנה, שכן ייתכן שהעדויות הראשיות בתיק זה יהיו על-פה.

4. לטענת הנתבעים, רשימת העדים היא רשימה גורפת ללא תצהיר תומך. אולם כטענת התובע, העדר תצהיר אינו סיבה לקבוע כי הוא אינו רשאי ל העיד את העדים המבוקשים שבמחלוקת, שכן בית המשפט הורה לתובע להגיש רשימת עדים (ולא בקשה לזימון עדים) על מנת שב ית המשפט ייערך מבחינת לוחות זמנים לישיבת ההוכחות שתיקבע בתיק.

5. העדים המבוקשים שלגביהם הנתבעים מתנגדים, הם מזכיר מועצה מקומית, גזבר המועצה המקומית, נציג משרד הפנים וחבר הוועדה המקצועית שהתכנסה בעניין התובע, ושני חשבים מלווים בעבר ובהווה של המועצה. הנתבעים טוענים כי התובע מנסה לנהל הליך מינהלי לכל דבר ועניין בתוך התביעה האזרחית המתבררת בבית משפט זה. לטענתם, התובע חולק על ההחלטה המינהלית לסיום ההתקשרות עמו, אך לא פנה לוועדה המייעצת כמתחייב מחוזר המנכ"ל, ולא תקף את ההחלטה המינהלית באמצעות עתירה לבית המשפט המוסמך. לטענת ה נתבעים, אין לבית משפט זה סמכות לדון בחוקיות החלטת הוועדה, ותביעה זו היא תביעה אזרחית על הפרת הסכם. הנתבעים מפנים לפסיקה לפיה בית המשפט מוסמך לסרב להעיד עדים כאשר אין בהם צורך או כאשר מטרת עדותם אינה גילוי האמת.

6. כפי שטענו הנתבעים עצמם , התביעה שבפני היא תביעה אזרחית בטענות חוזיות בענין סיום ההתקשרות עם התובע כיועץ משפטי של המועצה. הסעד המבוקש בתביעה הוא סעד כספי שבית משפט השלום מוסמך ליתן אותו ; וממילא לא התבקש בה כל סעד ציווי או הצהרתי בענין ביטול או בט לות החלטה מינהלית על סיום ההתקשרות, העשוי להיות רלוונטי לטענת חוסר סמכות ענינית. בכך אין כמובן כדי לגרוע מסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לפיו אם בית המשפט נדרש, אגב דיון בענין שבסמ כותו, לדון בעניין שאינו בסמכותו על מנת שיוכל להכריע בענין שבסמכותו, הוא מוסמך לעשות כן. הנה כי כן, טענת הנתבעים בענין העדר סמכותו של בית המשפט לדון בחוקיות ההחלטה המינהלית, אינה טעם המצדיק מניעת העדת עדים אלה מטעם התובע.

7. עדים מבוקשים 3-1 הם חברי הוועדה (נוסף על תפקידו של עד מבוקש 1 כמזכיר המועצה ותפקידו של עד מבוקש 2 כגזבר המועצה). לטענת התובע שלושת חברי הוועדה הם עדים חיוניים ורלוונטיים לתביעתו לאור המחלוקת בין הצדדים על אופן סיום העסקת התובע ומועדו. הנני מוצא כי עדותם של חברי הוועדה עשויה להיות רלוונטית למען חקר האמת. זאת, בין היתר לאור טענתו הנזכרת של התובע בענין מועד המלצת הוועדה. שכן התובע טוען במסגרת תביעה זו, כי עת נשלח לו מכתב בענין סיום ההתקשרות עמו, בו צוין כי סיום ההתקשרות הוא על בסיס המלצת הוועדה המייעצת, לאמתו של דבר באותו מועד טרם ניתנה המלצה כזו (פס' 30-29 לכתב התביעה) . בנוסף הפנה התובע לטענותיו בתביעה לפיהן הנתבעים התכוונו לסיים את העסקתו ללא קשר להמלצת הוועדה (ראו פס' 25-22) , וגם בענין זה לא מן הנמנע כי לחברי הוועדה ידיעה אישית רלוונטית לגילוי האמת.

8. הנני מוצא כי עדותם של עדים 2-1 גם ב"כובעיהם" כגזבר ומזכיר המועצה, ועדותם של שני החשבים המלווים (עדים מבוקשים 7-6) עשויה להיות רלוונטית לגילוי האמת בענין טענותיו הנזכרות של התובע לפיהן הנתבעים התכוונו להביא לסיום ההתקשרות עמו בלי קשר להמלצת הוועדה.

9. לאור האמור, לא מצאתי מקום למנוע מהתובע להעיד את עדים מבוקשים 1,2,3,6,7 מפאת העדר רלוונטיות לגילוי האמת.

10. עם זאת, בענין מזכיר המועצה וגזברה (עדים מבוקשים 2-1), הנתבעים טענו כי הם יצטרכו להעידם מט עם הנתבעת בהליך זה. מאחר ומדובר, בענין מזכיר המועצה וגזברה, בבקשת התובע להעיד מטעמו נושאי משרה מרכזיים של הנתבעת, ואילו הנתבעת מעוניינת שהם יעידו מטעמה, הנני קובע כי עדים אלה יעידו מטעם הנתבעת . עם זאת, אם בסופו של דבר הנתבעת לא תעיד אותם מטעמה למרות הצהרת בא כוחה בענין, התובע יהיה רשאי להעידם כעדים מטעמו בסוף פרשת ההגנה. הסדר זה נקבע ב-רע"א 4197/06 שירותי בריאות כללית נ' משה, פ"ד סא(1) 834, פס' 8 (2006) בענין בקשת תובע להעיד מטעמו את הנתבע עצמו , וההסדר יפה לענייננו בשינויים המחויבים.

11. סוף דבר, התובע רשאי להעיד מטעמו את העדים שברשימת העדים מטעמו; זאת, למעט עדים מבוקשים 2-1 , שעליהם יחול ההסדר המפורט בסעיף 10 לעיל.

12. נוכח התוצאה המעורבת, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט תשרי תשפ"א, 07 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט


מעורבים
תובע: עוה"ד מאלכ כעביה
נתבע: מ. מ. כעבייה-טבאש-חג'אג'רה
שופט :
עורכי דין: