ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חזי בוצר נגד כלל פנסיה וגמל בע"מ :

לפני:

כבוד השופט אלעד שביון

התובעים

  1. חזי בוצר
  2. שרה מרקוביץ

ע"י ב"כ עו"ד ניב שטרן
-
הנתבעת
כלל פנסיה וגמל בע"מ

פסק דין

לפניי בקשת התובעים להורות לנתבעת לשחרר את כספי קופת הפיצויים בחשבון מספר 7737748 (להלן – החשבון) המתנהל ע"ש שלמה מרקוביץ ז"ל ת.ז. XXXXXX220 (להלן – המנוח).
בהתאם לבקשה, המנוח נפטר ביום 29.1.96 והותיר אחריו צוואה המותירה את עזבונו בחלקים שווים לשני ילדיו, התובעים. לבקשה צורפו תעודת פטירה, צוואה, צו קיום צוואה ומכתב הנתבעת מיום 18.6.20 .
לגרסת התובעים הם לא קיבלו לאורך השנים כל עדכון על מצב החשבון של המנוח אצל הנתבעת ורק לאחרונה בעקבות פניית הנתבעת נודע לתובעים על הכספים העומדים לזכות המנוח אצל הנתבעת.

ביום 25.8.20 הוגשה הודעה מטעם הנתבעת לפיה היא מותירה את הקביעה בדבר שחרור הכספים לשיקול דעת ביה"ד.
במסגרת התגובה ציינה הנתבעת, כי היא חברה מנהלת של קופות גמל המנהלת את קופת הגמל "כללית לפיצויים", חשבון מספר 7737748.
חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר 2003/5 בעניין "משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד" קובע כי עמית – מעביד יוכל למשוך כספים מקופה מרכזית לפיצויים לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין או לפי פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע, כי היתרה שתיוותר בחשבונו, לאחר שישולמו לו הסכומים אותם הוא מבקש למשוך, תכסה את התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיו, ואשר מורה לקופה להחזיר כספים למע ביד.
עוד קובע החוזר, כי "העברת כספים לחליף המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תעשה רק אם תביעות העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו, וניתנה על כך החלטה שיפוטית".

ביום 1.10.20 ניתנה החלטה ולפיה על התובעים להגיש תצהיר לפיו היתרה שתיוותר בחשבון לאחר שישולמו הסכומים אותם מבקשים התובעים למשוך תכסה את התחייבות המנוח לתשלום פיצויי פיטורים לעובדיו או לחילופין שלא קיים כל חוב של המנוח לעובדיו בגין פיצויי פיטורים.

ביום 8.10.20 הגיש התובע 1 תצהיר ובו ציין, בין היתר, כי "5. ידוע לי ואני מצהיר בזאת שאבי היה מנהל חשבונות מקצועי בהכשרתו ואיש מסודר וקפדן בענייני כספים וזכויות מועסקים, כן ידוע לי שלא קיים כל חוב של אבי המנוח לעובדיו בגין פיצויי פיטורים. 6. מקור ידיעתי לאמור בסעיף 5 הינו מהיכרותי האישית רבת השנים עם אבי, התנהלותו, עסקיו וע"ס המסמכים המצורפים לבקשה".

לנוכח הצהרת התובע 1 מצאתי לאשר, כי היתרה שתיוותר בחשבון לאחר שישולמו לתובע ים הסכומים המצויים ב ו, תכסה את התחייבות המנוח / התובעים לתשלום פיצויי פיטורים לעובדי המנוח.

הנני מורה לנתבעת לשחרר לזכות התובעים את הכספים המצויים בחשבון וזאת בכפוף להמצאה / חתימה על כל המסמכים שיידרשו ע"י הנתבעת לצורך שחרור הכספים ואישור מאת רשויות המס אודות שיעור המס שעל הנתבעת לנכות.

ניתן היום, כ"א תשרי תשפ"א, (09 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: חזי בוצר
נתבע: כלל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: