ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראאד גנאים נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופט אסף הראל

המערער
ראאד גנאים

-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי

פסק דין

זהו ערעור של מבוטח על החלטת ועדה לעררים לשירותים מיוחדים מיום 19.2.20 שניתנה במסגרת ענף נכות כללית על פי סעיף 211(ג) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995. בהחלטתה קבעה הועדה כי המערער לא נמצא תלוי בזולת בעזרה ברוב הפעולות ברוב שעות היממה. בכך דחתה את עררו באופן שה מערער לא נמצא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים (להלן – ההחלטה).

לאחר שנתתי את דעתי לכלל טענות הצדדים, באתי לכדי מסקנה כי יש לקבל את הערעור, כפי שיפורט להלן.

בפתח הדברים יש לדחות את טענת המערער כי עצם העובדה שהועדה לא ערכה למערער בדיקה קלינית, מצביעה על פגם. מקובלת עלי טענת המשיב כי הקביעה האם יש צורך בבדיקה כזו או לא מסורה לשיקול הדעת הרפואי של הועדה.

אשר לניידות, המערער ציין בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) כי הוא משתמש בכסא גלגלים בתוך ביתו, שכן עקב הנחיה רפואית אינו מרכיב את הפרוטזה ברגל ימין. עוד נטען כי אינו מסוגל לרדת מהמיטה או לקום מכסא הגלגלים ללא הפרוטזה שאותה היא מתקשה להרכיב בעצמו. המערער טוען כי הועדה לא התיחסה לסוגיה זו של מעברים בתוך הבית – מכסא גלגלים למיטה או מהמיטה לכסא גלגלים, כ שבחלק מהמעברים הוא אינו מרכיב פרוטזה. טענה זו מקובלת עלי. עיון בהחלטת הועדה מעלה כי זו קבעה, לאור התרשמותה מהמערער שנכנס לחדר בתמיכת קביים, כי הוא מסוגל לשבת ולקום מהכסא. לאור זאת קבעה הועדה כי המערער עצמאי בניידות. אלא שאין בהחלטה התייחסות לטענות המערער כי הוא משתמש בביתו בכסא גלגלים; וכי הוא מתקשה בביצוע מעברים בין כסאה הגלגלים למיטה, כשהפרוטזה אינה מורכבת. בכך נפל פגם בהחלטת הועדה ויש להחזיר את הענין אליה על מנת שתתייחס לטענות אלו.

בתחום ההלבשה קבעה הועדה כי קיימות למערער יכולות לבצע הפשטה והלבשה של חלק עליון ותחתון, וכי הוא זקוק לעזרה בהורדת הפרוטזה. לאור זאת קבעה כי המערער זקוק לסיוע מועט בתחום ההלבשה. מקובלת עלי טענת המערער כי לא ברור כיצד הגיעה הועדה להחלטה זו. כך, אין פירוט מהן אותן יכולות הקיימות למערער לבצע הפשטה והלבשה של חלק עליון ותחתון. כך, אין פירוט על בסיס מה קבעה הועדה כי יכולות אלה קיימות. מסקנה זו מתחדדת עת נותנים את הדעת לכך שהועדה כן מצאה שהמערער זקוק לעזרה בהרכבת הפרוטזה, ו לכן לא ברור מדוע הוא אינו זקוק לעזרה בהלבשה, במיוחד של פלג גופו התחתון. בכך נפל פגם בהחלטת הועדה ויש להחזיר את הענין אליה על מנת שתתייחס לטענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לצורך הלבשת פלג גופו התחתון וכן זקוק לעזרה בהלבשה בפלג הג וף העליון, בין היתר בשל הנוירופתיה בידיו.

אשר לרחצה, קבעה הועדה כי קיימות יכולות לבצע רחצת פנים ובישיבה מסוגל לרחצת גוף; וכי זקוק לנוכחות למניעת החלקה. לאור זאת הגיעה הועדה למסקנה כי המערער זקוק לסיוע מועט ברחצה. גם כאן מקובלת עלי טענת המערער כי נפל פגם בהחלטה בכך שהועדה לא פרטה מהן אותן יכולות המאפשרות למערער לרחוץ בישיבה את גופו. אין התיחסות בהחלטה לטענת המערער בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) כי הוא אינו מסוגל לרחוץ את גופו בישיבה מאחר והוא מתקשה להתכופף קדימה. טענה זו דורשת בירור, במיוחד לאור קביעת הועדה כי המערער מתקשה בהרכבת הפרוטזה בעצמו. מקובלת עלי טענת המשיב כי הועדה כן התיחסה לצורך בנוכחות לצורך מניעת החלקה, ובענין זה לא נפל פגם בהחלטה. עוד מקובלת עלי טענתו כי המערער לא טען בפני הועדה דבר בנוגע לקושי בהכנת כלי הרחצה לשימושו, וגם בכך לא נפל פגם בהחלטה שלא התיחסה לכך. על כן יש להחזיר את הענין לועדה על מנת שתתייחס לטענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) כי הוא אינו מסוגל לרחוץ את גופו בישיבה מאחר והוא מתקשה להתכופף קדימה ובשל החולשה ממנה הוא סובל.

אשר להיגיינה אישית, קבעה הועדה כי המערער שולט על הסוגרים; ומשתמש בעצמו בשירותים כולל ניידות, הלבשה והגיינה אישית. משכך מצאה הועדה כי המערער עצמאי בתחום זה. יש לציין כי בפני הועדה ציין המערער כי הוא מסתדר בשירותים לבד. הועדה ביססה את החלטתה גם על כך שהמערער עצמאי בניידות והלבשה. על כן, ככל שהועדה תמצא לשנות את קביעותיה בענין הניידות וההלבשה, יש מקום שתתייחס להשפעתם של אלה גם בתחום ההגיינה האישית.

אשר להפעלת מכשירים, קבעה הועדה כי המערער עצמאי בהפעלת מכשירים חשמליים. מקובלת עלי טענת המערער כי מדובר בקביעה לא מנומקת. כך, לא ברור מדוע סבורה הועדה שהמערער עצמאי בהפעלת מכשירים חשמליים. המערער טוען כי הוא מוגבל בהפעלת מכשירים כאלה שכן ידיו אינן פנויות כשהוא עומד עם קביים והוא אינו יציב, ולכן אינו יכול להשתמש בשואב אבק או למלא מדיח כלים בכלים. על כן יש להחזיר את הענין לועדה על מנת שתתייחס לטענות המערער כי הוא מתקשה בהפעלת מכשירים חשמליים ותנמק האם המערער זקוק לסיוע בתחום זה.

הועדה קבעה כי המערער זקוק לסיוע במידה רבה באחזקת הבית. מקובלת עלי טענת המערער כי ההחלטה אינה מנומקת דיה. אין בה הסבר מה הגורמים שמביאים לכך שהמערער זקוק לעזרה רבה באחזקת הבית. אין גם התיחסות בהחלטה לטענת המערער בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת באחזקת הבית לאור מגבלותיו. על כן יש להחזיר את הענין לועדה על מנת שתתייחס לטענות המערער כי הוא הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת באחזקת הבית לאור מגבלותיו.

בתחום הטיפול התרופתי, קבעה הועדה כי המערער מסוגל ליטול תרופות בעצמו ולכן הוא לא זקוק לסיוע. מקובלת עלי טענת המערער כי החלטת הועדה אינה מנומקת. היא אינה מתמודדת עם טענות המערער בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) שם טען כי בשל הנוירופתיה בידיו הוא אינו דוקר עצמו לשם ניטור ערכי סוכר בדם וזקוק לעזרה בענין זה; וכי הוא מתקשה בחילוץ כמוסות מחפיסות; כי הוא אמנם נוטל כמוסות בצורה עצמאית, אך לא מבחין בין התרופות שבתוך סרגל התרופות. בכך נפל פגם בהחלטת הועדה ויש להחזיר את הענין אליה על מנת שתתייחס לטענות המערער.

בתחום הקניות ציינה הועדה כי המערער אינו מסוגל לבצע קניות עקב מגבלה פיזית וקבעה כי הוא זקוק לסיוע במידה רבה בתחום זה. מקובלת עלי טענת המערער כי הנמקת הועדה בענין זה לא מספיקה. עת שהועדה קבעה כי המערער לא מסוגל לבצע קניות, לא ברור מדוע קבעה כי הוא זקוק לסיוע במידה רבה במובחן מתלוי לחלוטין. יש מקום להשיב את הענין לועדה על מנת שתנמק טוב יותר את קביעתה בדבר מידע הסיוע ותבחן האם יש מקום לקבוע שהמערער תלוי לחלוטין בזולת בתחום זה.

אשר לנושא סידורים מוסדיים וכספיים ציינה הועדה כי המערער זקוק לליוי לסידורים מוסדיים. לאור זאת קבעה כי הוא זקוק לסיוע מועט. לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת הועדה. הועדה הסבירה מה הסיוע שהמערער נזקק לו – ליווי לסידורים מוסדיים. היא לא קבעה כי הוא אינו מסוגל לבצע סידורים אלו כלל. הנמקת הועדה מספקת. טענת המערער כי מדובר בעומס בירוקרטי ש מעבר לכוחותיו הנפשיים והפיזיים – היא טענה רפואית מובהקת ואין לקבלה.

אשר לאכילה, ציינה הועדה בהחלטתה כי המערער אוכל ושותה בעצמו; יש לחמם ולהגיש לו את המזון; וכי לאור כל אלה הוא זקוק לסיוע מועט באכילה. בכתב הערעור ציין המערער במפורש כי אינו משיג על ההחלטה בנושא זה (סעיף 61 לכתב הערעור). חרף זאת, בסמך מיום 14.7.20 שבו פירט את תמצית טענותיו, העלה המערער טענות בנושא החלטת הועדה בענין זה. יש לדחות את הערעור בענין זה. מקובלת על טענת המשיב כי הועדה קיבלה את טענת המערער כי הוא זקוק לעזרה בחימום והגשת האוכל. אין כאן מקרה שבו הועדה התעלמה מטענה של המערער. טענת המערער משיגה על שיקול דעתה הרפואי של הועדה – בקביעת מידת הסיוע - ובענין זה לא יתערב בית הדין.

אשר להכנת מזון – גם כאן טען המערער בכתב הערעור כי הוא אינו משיג על ענין זה (סעיף 76 לכתב הערעור). חרף זאת, בתמצית טענותיו העלה המערער טענה כי נפל פגם בהחלטת הועדה שקבעה שהמערער מסוגל להכין לעצמו ארוחה שאינה מורכבת, ועל כן זקוק לסיוע מועט בתחום זה. אף כי הטענה לא נטענה בכתב הערעור, יש לאפשר ל מערער למצות את טענותיו בערעור. אני מקבל את טענת המערער כי החלטת הועדה אינה מנומקת. אין בה הסבר מדוע המערער זקוק שיחממו ויגישו לו את האוכל – כפי שקבעה הועדה בתחום האכילה, אך מסוגל להכין ארוחה שאינה מורכבת. אין בה התמודדות עם טענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב שהוגשו לועדה (נספח 3 לכתב הערעור) כי בשל קושי לעמוד ללא תמיכה ועקב הנוירופתיה ביד, הוא אינו מסוגל לעמוד ולבשל וגם אינו מסוגל להכין לעצמו כריך או לפתוח בקבוק שתיה. על כן יש להשיב את עניינו של המערער לועדה על מנת שתתייחס לנושא הכנת המזון ולטענות המערער כי בשל קושי לעמוד ללא תמיכה ועקב הנוירופתיה ביד, הוא אינו מסוגל לעמוד ולבשל וגם אינו מסוגל להכין לעצמו כריך או לפתוח בקבוק שתיה.

לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יושב לועדה בהרכבה מיום 19.2.20 על מנת שתתייחס – לאחר שתאפשר למערער ולבא כוחו להופיע ולטעון בפניה – לסוגיות הבאות:
בתחום הניידות – תתייחס לטענות המערער כי הוא משתמש בביתו בכסא גלגלים; וכי הוא מתקשה בביצוע מעברים בין כסאה הגלגלים למיטה, כשהפרוטזה אינה מורכבת – תוך שתסביר האם הם יש בכך כדי לשנות ממסקנתה בדבר הצורך בסיוע בתחום הניידות בתוך הבית.
בתחום ההלבשה – תתייחס לטענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב מיום 19.2.20 שהוגשו לועדה - כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לצורך הלבשת פלג גופו התחתון וכן זקוק לעזרה בהלבשה בפלג הגוף העליון, בין היתר בשל הנוירופתיה בידיו.
בתחום הרחצה – תתייחס לטענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב מיום 19.2.20 שהוגשו לועדה - כי הוא אינו מסוגל לרחוץ את גופו בישיבה מאחר והוא מתקשה להתכופף קדימה ובשל החולשה ממנה הוא סובל.
בתחום היגיינה אישית – הועדה ביססה את החלטתה גם על כך שהמערער עצמאי בניידות והלבשה. ככל שהועדה תמצא לשנות את קביעותיה בענין הניידות וההלבשה, יש מקום שתתייחס להשפעתם של אלה גם בתחום ההגיינה האישית.
בתחום הפעלת מכשירים – הועדה תתייחס לטענות המערער כי הוא מוגבל בהפעלת מכשירים כאלה שכן ידיו אינן פנויות כשהוא עומד עם קביים והוא אינו יציב, ולכן אינו יכול להשתמש בשואב אבק או למלא מדיח כלים בכלים. הועדה תנמק האם המ ערער זקוק לסיוע בתחום זה, ואם כן, מה דרגתו.
בתחום אחזקת הבית – הועדה תתייחס לטענות המערער כי הוא הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת באחזקת הבית לאור מגבלותיו ותנמק את החלטתה.
בתחום הטיפול התרופתי – הועדה תתייחס לטענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב מיום 19.2.20 שהוגשו לועדה - כי בשל הנוירופתיה בידיו הוא אינו דוקר עצמו לשם ניטור ערכי סוכר בדם וזקוק לעזרה בענין זה ; כי הוא מתקשה בחילוץ כמוסות מחפיסות; וכי הוא אמנם נ וטל כמוסות בצורה עצמאית, אך לא מבחין בין התרופות שבתוך סרגל התרופות.
בתחום הקניות - תפרט הועדה מדוע על אף שקבעה כי המערער אינו מסוגל לבצע קניות עקב מגבלה פיזית, הוסיפה וקבעה הועדה כי רמת הסיוע היא במידה רבה במובחן מתלוי לחלוטין.
בתחום הכנת מזון – תתייחס הועדה לטענות המערער – כפי שנטענו בתוספת נימוקיו בכתב מיום 19.2.20 שהוגשו לועדה - כי בשל קושי לעמוד ללא תמיכה ועקב הנוירופתיה ביד, הוא אינו מסוגל לעמוד ולבשל וגם אינו מסוגל להכין לעצמו כריך או לפתוח בקבוק שתיה.

המשיב ישא בהוצאות המערער בגין הליך זה בסך כולל של 1,500 ש"ח אשר ישולמו לידי המערער תוך 30 ימים מהיום.

לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק הדין, זכות לבקש מבית הדין הארצי בירושלים רשות לערער עליו .

ניתן היום, ט' תשרי תשפ"א, (27 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ראאד גנאים
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: