ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויטלי מיאקושין נגד סטניסלב קובנין :

27 ספטמבר 2020
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובע:
ויטלי מיאקושין
ע"י ב"כ עו"ד ארז בן דוד
-
הנתבעים:

  1. סטניסלב קובנין
  2. קובנין ובניו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אמיר שושני

החלטה

בפניי בקשת הנתבעים לגילוי מסמכים ובקשת התובע להגשת כתב תשובה.

גילוי מסמכים:
בבקשתם עתרו הנתבעים למסירת העתק מכל המסמכים הרפואיים שברשות התובע; מתן צו לחתימה על טופס וס"ר; פירוט מתוך הר הביטוח (אתר משרד האוצר) ה מפרט את פוליסות הביטוח של התובע לרבות פוליסות ביטוח בריאות, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה; העתק ממסמכי המוסד לביטוח לאומי שברשות התובע; מתן צו המופנה למל"ל המורה לו להעביר לידי הנתבעים את כל התיק של התובע הקיים אצלו.

במסגרת תגובת התובע צורף טופס וס"ר חתום על ידי התובע, התובע הבהיר כי כל המסמכים הרפואיים צורפו על ידו לכתב התביעה וצרף שני מסמכים נוספים.

לנוכח צירוף טופס הוס"ר החתום והבהרת התובע לפיה המסמכים הרפואיים שברשותו צורפו לכתב התביעה, התייתר הצורך במתן צו בעניין זה.

לעניין הצו המופנה למל"ל יובהר, כי הנתבעים רשאים לפנות לגורמים השונים עם טופס הוס"ר החתום (לרבות המוסד לביטוח לאומי, קופת החולים מכבי והמרכז הרפואי שיבא) ולבקש לקבל לידיהם את המסמכים הרפואיים הרלבנטיים המתייחסים לתובע.

יצוין, כי מאחר ומדובר במסמכים הכוללים מידע רפואי של התובע, הנתבעים לא יעשו כל שימוש במידע ובמסמכים כאמור אלא לצרכי הליך זה.

ככל שמי מהגורמים אליהם יפנו הנתבעים לא ימסור לרשותם מסמכים כמבוקש, יוכלו הנתבעים להגיש בקשה מתאימה לביה"ד אליה יצרפו את תשובת אותו גורם ותינתן החלטה בהתאם.

לעניין פירוט מתוך הר הביטוח המפרט את פוליסות הביטוח של התובע לרבות פוליסות ביטוח בריאות, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה, הרי שלנוכח מהות התביעה עשויה להיות רלבנטיות לנתונים שייחשפו לרבות בעניין טענת הנתבעים לאי זכאות לפיצוי בכפל. התובע ימסור לנתבעים העתק מהפירוט האמור עד ליום 22.10.20.

הגשת כתב תשובה:
במסגרת התגובה לבקשה לגילוי מסמכים הגיש התובע בקשה להגשת כתב תשובה (יצוין, כי התובע היה אמור להגיש בקשה כאמור בהליך נפרד ולא במסגרת התגובה). לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, מצאתי לדחות אותה.

בברע (ארצי) 168/09 פופקוב יורי נ' פתרון ר.ש.ת. בע"מ ניקוי ואחזקת שטיחים וריפודים, 15.3.09 נקבע, כי:

"כתב תשובה לא נועד לאפשר לתובע לכפור בטענות ובעובדות שבכתב ההגנה, אף לא כדי שיעלה טענות עובדתיות שאינן מתיישבות עם טענותיו הקודמות בכתב התביעה, או כדי להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש. כתב התשובה מוגש כדי להגיב על טענות בלתי צפויות שהועלו בכתב ההגנה וכדי להעלות בפני בית המשפט עובדות חדשות שיש בהן כדי להשיב על הגנת הנתבע. בדרך זו יוכל התובע ליטול מטענות הנתבע את העוקץ שבהן, היינו תוצאה משפטית העלולה לנבוע מן ההגנה, אם יישארו דברי הנתבע ללא תשובה [ע"א 7261/97 שהרבני נ' שבירו, פ"ד נד(4) 464 והאסמכתאות שם; זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, סעיף 223]".

טענת התובע לפיה 'הנתבעים העלו במסגרת כתב הגנתם מספר טענות מקוממות ולא מדויקות ... ' אין בה כדי להצדיק מתן רשות להגשת כתב תשובה. כאמור בפסיקה, כתב תשובה לא נועד לאפשר לתובע לכפור בטענות ובעובדות שבכתב ההגנה אף אם מדובר בטענות מקוממות ולא מדויקות, אלא כדי להגיב על טענות בלתי צפויות וכדי להעלות עובדות חדשות שיש בהן כדי להשיב על הגנת הנתבעים.

סוף דבר:
הבקשה לגילוי מסמכים מתקבלת בחלקה והבקשה להגשת כתב תשובה נדחית.

הוצאות הבקשות יישקלו בסיום ההליכים.

ניתנה היום, ט' תשרי תשפ"א, (27 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ויטלי מיאקושין
נתבע: סטניסלב קובנין
שופט :
עורכי דין: