ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד הסתדרות המורים בישראל :

31 אוגוסט 2020
לפני: כבוד הנשיאה הדס יהלום
נציג ציבור (עובדים) מר משה כהנא
נציג ציבור (מעסיקים) מר ערן בסטר

המבקש:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד פס י מפרקליטות מחוז ת"א

-
המשיב:
הסתדרות המורים בישראל
ע"י ב"כ: עוה"ד גליק ומימרן

החלטה

1. בדיון שהתקיים ביום 30/8/20 בשעות הלילה, הוצע לצדדים מתווה להסכמה, כמובא להלן:

במשך חודשיים, החל מיום 1.9.20, רשאיות גננות ומורות בכיתות א' ו-ב' (להלן ולשם קיצור – "גננות ומורות") שהן בקבוצת סיכון והדבר מגובה במסמכים רפואיים ראשונים, להודיע על כך למעסיקיהן ובמקרה כזה הן תשהינה ב"חל"ת קורונה".
במשך חודשיים אלה תיערך בחינה לאותן גננות ומורות על ידי רופא תעסוקתי / ועדה רפואית, כפי שיוסכם בין המדינה להסתדרות המורים.
עובדת שייקבע על ידי אותו גורם שהיא אכן במצב סיכון משמעותי, ישולמו לה הפרשות לפנסיה בגין החודשיים הנ"ל בגובה 67.5% מהשכר הקובע או חלף הפרשות, כפי שיוסכם ע"י הצדדים במהלך החודשיים.
עובדת שייקבע על ידי אותו גורם שאינה בסיכון משמעותי, לא תקבל את הפיצוי הנ"ל.
במהלך החודשיים ינהלו הצדדים משא ומתן לגבי פיצוי בגין קרן השתלמות אשר ישולם לאותן גננות ומורות שייקבע שהן במצב סיכון משמעותי.
עובדת שהגורם הנ"ל יקבע שאינה נמצאת בקבוצת סיכון משמעותי תחזור לעבודה החל מיום 1.11.20 או מיום קבלת אישור מהגורם הנ"ל. לחלופין, תהיה רשאית לשהות בחל"ת ללא זכאות לפיצוי כלשהו.
עובדת שהגורם הנ"ל יקבע שהיא בקבוצת סיכון משמעותית, יתנהל משא ומתן לגבי המשך החל"ת / המשך העסקתה בדרך של פרישה מוקדמת.
מכסת הפרישה המוסכמת לגננות ומורות כהגדרתן לעיל תעמוד על 800 עובדות לפחות והצדדים ינהלו בעניין זה משא ומתן.
המדינה תעמיד 30 מיליון ₪ להוצאות מיגון וזאת בנוסף להסכמות בינה לבין מרכז השלטון המקומי או כל גורם אחר.
המדינה תגיש דיווח לבית הדין עד ליום 1.9.20 בדבר צביעת הסכומים והייעוד שלהם, במיוחד נוכח הדברים שנשמעו מפי פרופ' גרוטו היום, וכן תגיש דיווח מידי שבועיים לבית הדין אודות העברת הכספים הצבועים לגורם הרוכש ומה נרכש בכספים אלה.

2. בדיון תזכורת שהתקיים ביום בנוכחות אב"ד וב"כ הצדדים בלבד, הביעו הצדדים הסכמתם למתווה והוסיפו הסכמות כפי שמופיע בפרוטוקול הדיון מהיום:

אנו מאמצים את המתווה הזמני שהוצע על ידי בית הדין בדיון אתמול ובהוספת מספר הבהרות כמפורט להלן:
המדינה תדווח עד ליום 10.9.20 בדבר ההתקדמות בנוגע לסעיף 2 למתווה המוסכם.
גננת או מורה לכיתות א' ב' שמתחילה מחר את שנת הלימודים ותבקש במהלך החודשיים הקרובים לצאת לחל"ת על פי ההסדר בין הצדדים, הדבר יתאפשר בכפוף למתן הודעה על כך מראש בפרק זמן שיוסכם על הצדדים. היה ולא תושג הסכמה בעניין זה תוך 24 שעות, רשאים הצדדים או מי מהם לבקש לקיים דיון דחוף בעניין זה בלבד, ובמקרה כזה יקבע דיון ליום 2.9.20 בשעה 12:00 שאליו יתייצבו הצדדים ובאי כוחם.
גננת או מורה שמבקשת להמשיך לעבוד ובמקביל לבדוק האם היא עונה על הגדרת עובד בסיכון גבוה, רשאית לפנות בעניין זה ותיבדק בהתאם.
הצדדים ינהלו מו"מ נמרץ ומבקשים לקבוע מועד לדיון מיד לאחר ראש השנה, ליום 24.9.20 בשעה 12:30.
הצדדים יגישו דיווח בדבר התקדמות המו"מ וההסכמות אליהן הגיעו, עד ליום 22.9.20.
כל צד שומר על טענותיו.
הצעדים האירגוניים שעליהם הודיעה הסתדרות המורים מושעים בשלב זה עד להחלטה אחרת של בית הדין.
8. מבוקש לתת תוקף של החלטה למתווה שהוצע בדיון אתמול ולהסכמות אלה.

3. ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים מיום 30/8/20 ומהיום.
בהתאם להסכמת הצדדים, הצעדים הארגוניים שעליהם הודיע הסתדרות המורים, מושעים בשלב זה עד להחלטה אחרת של בית הדין.

4. המדינה תמסור עדכון כנדרש, עד ליום 10/9/20. התיק יובא לעיוננו ביום 11/9/20.

5. נקבע מועד לדיון ולעדכון, ליום 24/9/20 בשעה 12:30.
עד למועד זה ינהלו הצדדים משא ומתן נמרץ, בהתאם להסכמתם.

ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, (31 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים מר כהנא

הדס יהלום, נשיאה

נציג ציבור מע סיקים מר בסטר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: הסתדרות המורים בישראל
שופט :
עורכי דין: