ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד בן דוד נגד אילון חברה לביטוח :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובע

דוד בן דוד
באמצעות ב"כ עוה"ד ד. דרשלר

נגד

נתבעים
1.אילון חברה לביטוח
באמצעות ב"כ עוה"ד י. נחשון
2.הראל חברה לביטוח
באמצעות ב"כ עוה"ד יריב פורת

פסק דין

ביום 27.06.2019 אירעה תאונת דרכים (להלן: "התאונה"), בה היו מעורבים רכב התובע מסוג טיוטה נושא מספר רישוי 44-799-64 (להלן: "רכב התובעת"), רכב המבוטח באמצעות נתבעת 1 מסוג פורד נושא מספר רישוי 98-712-65 (להלן: "רכב נתבעת 1") ומשאית המבוטחת באמצעות נתבעת 2 נושאת מספר רישוי 307-63-501 (להלן: "המשאית").

בעת אירוע התאונה נהג התובע ברכבו, ד"ר לאו ליסה נהגה ברכב נתבעת 1 ומר עומר טאהא נהג במשאית (להלן: "נהגת רכב נתבעת 1", ו-"נהג המשאית", בהתאם).

כתוצאה מאירוע התאונה נגרם נזק לרכב התובע. מכאן התביעה, אשר הוגשה בהליך של סדר דין מהיר ולפיה התובע מבקש לחייב את הנתבעות בתשלום סך 24,000 ₪.

אין חולק כי התאונה אירעה בכביש דו סיטרי עם נתיב אחד לכל כיוון בפרדס חנה - כרכור (להלן: "הכביש הראשי"). מהכביש הראשי קיימת פנייה ימינה מכיוון נסיעת התובע לכביש צדדי (להלן: "הכביש הצדדי"). עובר לאירוע התאונה, רכב נתבעת 1 והמשאית נסעו במסלול הנגדי לנסיעת רכב התובע.

לטענת התובע בתמצית, רכבו נסע כדין בכביש הראשי, המשא ית פגעה ברכב נתבעת 1 אשר נסעה במסלול הנגדי והדפה אותו לעבר רכבו.

לטענת נתבעת 1 בתמצית, עובר לאירוע התאונה היא נסעה בכביש הראשי, אותתה שמאלה ועצרה במקום על מנת לפנות לכביש הצדדי. אותה עת המשאית הגיעה מאחור, פגעה ברכבה והדפה אותו קדימה לעבר המסלול הנגדי בכביש הראשי בו נסע רכב התובעת וכתוצאה מכך רכבה נפגע בשנית על ידי אותו רכב.
לטענת נתבעת 2 בתמצית, עובר לאירוע התאונה, המשאית היתה בנסיעה בכביש הראשית . רכב נתבעת 1 אשר נסע לפני המשאית בלם באופן פתאומי, פגע ברכב התובע ובשל קיצור מרחק הבלימה, המשאית פגעה ברכב נתבעת 1 מאחור.

במסגרת הדיון בתביעה העידו התובע, נהג רכב נתבעת 1 ונהג המשאית והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

שקלתי מכלול טענות הצדדים ומצאתי לדחות את התביעה נגד נתבעת 1 ולקבלה נגד נתבעת 2. להלן אנמק.

בחקירתו בבית המשפט העיד התובע כי עובר לאירוע התאונה הוא הבחין ברכב נתבעת 1 כשהוא במצב עצירה בכביש הראשי לצורך פנייה שמאלה (לכיוון מסלול הנסיעה ממנו הגיע) , כשלמקום מגיעה המשאית בנסיעה מאחורי רכב נתבעת 1 ואז אותו רכב "עף עליי" (שם, עמ' 1 שורות 13 ו-26 לפרוטוקול הדיון).

אמנם נכון, בחקירתו העיד התובע, ברוב הגינותו, כי הוא לא ראה את הפגיעה של המשאית ברכב נתבעת 1 (שם, עמ' 2 שורה 11 לפרוטוקול הדיון), אולם דבריו לפיהם רכב נתבעת 1 "עף עליי", תומך במסקנה כי המשאית היא זו שפגעה באותו רכב והדפה אותו לעבר רכב התובע.

בנדון יודגש כי מאחר וקיים כיסוי ביטוחי הן לרכב נתבעת 1 והן למשאית, אזי אין לתובע אינטרס במתן עדות שאינה משקפת את נסיבות האירוע, , ולפיכך יש לייחס משקל רב לגרסתו במשפט.

גרסתה של נתבעת 2 ביחס לנסיבות אירוע התאונה, כאמור בסעיף 4 לעיל, עלתה בכתב ההגנה אשר הגישה מפני התביעה. והנה, בחקירתו של נהג המשאית הוא מסר עדות שונה ולפיה עובר לאירוע התאונה נהגת רכב נתבעת 1 פנתה שמאלה באופן מפתיע על מנת להיכנס לכביש הצדדי, אותה עת רכב התובע הגיע במסלול הנגדי בכביש הראשי במהירות, פגע ברכב נתבעת 1 והדף אותו למסלול הנסיעה של המשאית (שם, עמ' 7 שורה 13 לפרוטוקול הדיון). אין בגרסתו הנ"ל של נהג המשאית כל טענה כאילו רכב נתבעת 1 בלם בפתאומיות או כי המשאית פגעה ברכב נתבעת 1 בשל קיצור המרחק ביניהם.

וגם זאת, בחקירתו הנגדית אישר נהג המשאית את חתימתו על טופס ההודעה ביחס לנסיבות אירוע התאונה, מוצג נ/7, והוא אף הוסיף כי הוא מילא את הטופס (שם, בעמ' 8 שורה 15 לפרוטוקול הדיון). והנה, בהמשך חקירתו, משנשאל נהג המשאית מי מילא את הטופס הנ"ל, הוא השיב "סוכן הביטוח שלי" (שם, עמ' 8 שורה 26 לפרוטוקול הדיון). יתרה מכך, בהמשך חקירתו העיד נהג המשאית כי הוא מסר את ההודעה על אירוע התאונה לסוכן הביטוח יום לאחר התאונה, משמע 28.06.2019. והנה, בטופס ההודעה נרשם תאריך 02.09.2019. נהג המשאית נשאל לעניין סתירה זו אולם הוא לא ידע לתת תשובה משכנעת בנדון.

בניגוד לנהג המשאית אשר הותיר רושם שלילי בחקירתו ואינני מאמין לגרסתו במשפט, התרשמתי לחיוב מעדותה של נהגת רכב נתבעת 1 ויש לקבל את גרסתה, לפיה עובר לאירוע התאו נה היא היתה בעצירה בכביש הראשי, אותתה לצורך פנייה שמאלה לכביש הצדדי, המשאית אשר הגיעה מאחור פגעה בה והדפה אותה לכיוון נתיב הנסיעה הנגדי ממנו הגיע רכב התובע, וכתוצאה מכך היא נפגעה גם מאותו רכב.

לאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

התביעה נגד נתבעת 1 נדחית בזאת.

נתבעת 2 תשלם לתובע, באמצעות בא כוחו, סך של 24,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 06.11.2019, ועד התשלום המלא בפועל.

נתבעת 2 תשלם לנתבעת 1, באמצעות בא כוחו, הוצאות העדה מטעמה ובנוסף לכך שכ"ט עו"ד בסך של 2,925 ₪ (כולל מע"מ).

כן תשלם נתבעת 2 לתובע, באמצעות בא כוחו, הוצאות האגרה ובנוסף לכך שכ"ט עו"ד בסך של 2,925 ₪ (כולל מע"מ).

מלוא הסכומים כאמור לעיל ישולמו עד ליום 26.10.2020 שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ט אלול תש"פ, 18 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד בן דוד
נתבע: אילון חברה לביטוח
שופט :
עורכי דין: