ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Ibrahim Abakar Ismail נגד גל מרין בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת אימאן נסראלדין

התובע:
Ibrahim Abakar Ismail
ע"י ב"כ: עו"ד בייבסיק
-
הנתבעת:
גל מרין בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד הראל

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים בפני ביום 9.9.20, אני מורה כדלקמן:
ביום 19.4.20 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת לתשלום זכויות סוציאליות בגין תקופת עבודתו מיום 24.11.15 ועד ליום 28.2.17, בסכום כולל של 48,963 ₪.
בכתב ההגנה נטען, בין היתר, כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר והתובע לא פירט בכתב התביעה את תחשיביו כנדרש.
ביום 9.9.20 התקיים בפני דיון אליו לא התייצב התובע ולטענת באת כוחו, הדבר נבע מטעות שכן התובע התייצב בשגגה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ועם גילוי הטעות עלה על רכבת לחיפה אולם לא הספיק להגיע לדיון במועד. במעמד הדיון עתרה הנתבעת לחיוב התובע בהוצאות, הן נוכח כתב התביעה הלא מפורט, אשר לא נתמך בראיה כלשהי ואף לא צורף לו ייפוי כח כדין והן בגין העדר התייצבות התובע לדיון, דבר שפגם ביכולת בירור ההליך.
מנגד, טענה ב"כ התובע כי אין מקום לחיוב התובע בהוצאות בגין היעדרותו מהדיון אשר נבעה מטעות שבתום לב, מה גם שהשאלות הטעונות בירור הן תחשיביות והתובע ממילא לא היה עונה להן, שכן התחשיבים נערכו בידי באי כוחו.
לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ולמכלול החומר שבתיק ובשים לב לכך שכתב התביעה אכן אינו מפרט את התחשיבים העומדים בבסיס כל אחד מרכיבי התביעה – אני מורה לתובע להגיש עד לא יאוחר מיום 12.10.20 כתב תביעה מפורט בהתייחס ל כל אחד מרכיבי התביעה, אליו יצורף ייפוי כח כדין.
ניתן בזה צו גילוי ועיון כללי במסמכים לפיו על כל צד לגלות לרעהו בתצהיר, עד ליום 12.11.20, את כל המסמכים שיש בידו והם רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת בתיק זה. הצדדים יצרפו העתק המסמכים לתצהיריהם.
התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, לא יאוחר מיום 13.12.20 . לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתו. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה בתוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובע. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובע.
ככל שלא יוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. ככל שלא יוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
בתום דיון ההוכחות הסיכומים יהיו בעל-פה, ככל שלדעת בית הדין הדבר מתאפשר, לפי לוח הזמנים של בית הדין.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד לפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.
דיון ההוכחות יתקיים בפני ביום 20.1.2 1 בשעה 11:15.
עיון ביום 14.12.20 למעקב אחר תצהיר התובע.
שאלת ההוצאות תידון בסוף ההליך.

ניתנה היום, כ"ט אלול תש"פ, (18 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: Ibrahim Abakar Ismail
נתבע: גל מרין בע"מ
שופט :
עורכי דין: