ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איגור גולובוב נגד אופיר ברדיס :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובע

איגור גולובוב
ע"י ב"כ עוה"ד אפרת יהושוע

נגד

נתבעים

  1. אופיר ברדיס
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד טל פרוינד

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 12.07.2019 בין כלי רכב, מ"ר 14-911-74 שבעת התאונה היה בבעלות התובע ונהוג בידו (להלן: "רכב התובע") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 92-663-01 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא לגבי האחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק הנטען שנגרם לתובע בגין התאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בפתח הדיון הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בהפחתת ראש הנזק בזבוז זמן וטרחה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של התובע שהייתה קוהרנטית, סדורה, עקבית, מתיישבת עם תמונות מזירת התאונה, והייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג האוטובוס, שלא הותירה בי רושם דומה.

שוכנעתי כי נהג האוטובוס פנה שמאלה מהנתיב הימיני, מבין שניים, הפונים שניהם שמאלה, מבלי לתת את דעתו לרכב התובע, מבלי לשמור על הימין, ולמעשה ביצע פנייה שמאלה בקשת לא רחבה מספיק, כך שחלק מהאוטובוס חרג לנתיב נסיעת רכב התובע ופגע בטמבון הקדמי בצדו הימיני.

איני מקבל את הסברו של נהג האוטובוס כי התמונות שהביא התובע אינן משקפות את מיקום התאונה במועד שבו התאונה קרתה. לשם כך היה על הנתבעים להביא ראיות סותרות, שלא היו בהישג ידם.

לא מצאתי כי היה באפשרותו של התובע למנוע את התאונה.

משכך, מלוא האחריות לקרות התאונה חל על נהג האוטובוס.

אשר למחלוקת בעניין גובה הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובע על חוות דעתו, הרי שראשי הנזק המרכיבים את סכום התביעה, זולת ראש הנזק בזבוז זמן וטרטור, בדין יסודם.

אשר לראש הנזק בזבוז זמן וטרטור הרי שמדובר בראש נזק שלא הוכח. לא ברור איזה בזבוז זמן וטרטור נגרמו לתובע. לכן, יש להפחית סך של 1,000 ₪ מסכום התביעה.

מכאן, שסכום התביעה המוכח הוא 9,832 ₪.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובע את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה המוכח, בסך של 9,832 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ט אלול תש"פ, 18 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איגור גולובוב
נתבע: אופיר ברדיס
שופט :
עורכי דין: