ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניה סיבוס בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב אהוד מנור 14 כפר יונה :


בפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשות

  1. דניה סיבוס בע"מ
  2. מגדלי דוד משה בירושלים - יזום ופתוח בע"מ

נגד

המשיבות

  1. נציגות הבית המשותף ברחוב אהוד מנור 14 כפר יונה
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. המבקשות הן צדדי ג' 1 ו- 4 ואילו המשיבות הן הנתבעות ושולחות ההודעה לצדדי ג' בתיק שבכותרת.

2. התובעת, "הראל חברה לביטוח" בע"מ, הגישה תביעה כספית נגד המשיבות לסך של 155,896 ₪, בגין נזקים נטענים בדירת מבוטחי התובעת (רועי והדר קפון - צדדי ג' 6-5), באירוע הצפת מי ביוב מיום 28/11/15. בתמצית נטען בתביעה, שהגורם להצפה הוא רשלנות של המשיבה 1 בתחז וקת המתקנים המשותפים של בניין המגורים.

3. המשיבות הגישו הודעה ל- 6 צדדי ג' ובהן המבקשות. בתמצית נטען בהודעה, כי המבקשות הן הקבלן והיזם אשר בנו את הבניין וכי הגורם לאירוע ההצפה הוא בנייה רשלני ת של הבניין ושל דירת מבוטחי התובעת.

4. לפניי בקשת המבקשות לסילוק ההודעה שהוגשה נגדן על הסף. הבסיס לבקשה הוא הסכם פשרה אשר נחתם בין הצדדים בהליך קודם, שבו התובעים היו מבוטחי "הראל". הטענה היא שבהסכם הפשרה, המשיבה 2 ויתרה על כל טענה או תביעה עתידית נגד המבקשות.

5. עיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה. אציין כי יש טעם לפגם בכך שהסכם הפשרה לא צורף לבקשה, אלא לתשובה לתגובה. הפועל היוצא הוא שנמנע מהמשיבות להתייחס לציטוטים מתוך ההסכם, אשר הוגדר בבקשה כחסוי.

6. לא הוריתי למשיבות להגיש השלמה לתגובה, משום שנחה דעתי כבר בשלב זה שיש לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה

7. תביעת מבוטחי "הראל" נגד המשיב ה 2 (ת"א (הרצליה) 27654-01-17) הוגשה לסך של 174,322 ₪. תחשיב סיכום הנזקים, בסעיף 25 לכתב התביעה, מעלה שהמבוטחים הפחיתו מתביעתם סך של 140,973 ₪, אשר שולם להם על ידי מבטחת הדירה "הראל". סכום זה הוגדר בתביעה "סכום שאינו שנוי במחלוקת".

8. ההליך הסתיים במסמך שנשא את הכותרת "הודעה משותפת על הסכם פשרה ובקשה מוסכמת לדחיית התביעה נגד הנתבעות". הצדדים הודיעו לבית המשפט כי נחתם ביניהם הסכם פשרה, שלא צורף, ומשכך הם מבקשים להורות על דחיית התביעה וההודעה לצדדי ג', ללא צו להוצאות. ההודעה קיבלה תוקף של פסק דין.

9. לכאורה די בכך שתביעת מבוטחי התובעת לא כללה את תגמולי הביטוח ששילמה "הראל", כדי להביא למסקנה שההסכמות שהושגו באותו הליך לא יחולו על ההליך שלפניי ולא יחסמו את הגשת ההודעה לצדדי ג' נגד המבקשות.

10. עם זאת, המבקשות טענו כי במסגרת הסכם הפשרה, המשיבה 2 ויתרה על כל טענה עתידית הנוגעת לנזקי דירת המגורים של מבוטחי "הראל". אם אכן כך, הרי שההסכמות חלות גם על תביעת "הראל", שאין חולק כי הוגשה על נזקים שנגרמו באותה דירה ממש. המבקשות הפנו ספציפית למספר סעיפים של הסכם הפשרה.

11. הסעיף השני במבוא להסכם הפשרה קבע כך (ההדגשה אינה במקור):

"והואיל והצדדים הגיעו להסכם פשרה ביניהם, לסילוק סופי ומוחלט של התביעה וההודעה לצד ג' וליישוב סופי ומוחלט של כל הסכסוכים והמחלוקות בין הצדדים נשוא התביעה וההודעה לצד ג', הנוגעים ל- דירת המגורים מס' 8, ברחוב אהוד מנור 14 בכפר יונה, בפרויקט כפר יונה צמרות השרון (להלן: "הדירה"), וזאת מבלי שצד כלשהו יודה באיזה מטענות משנהו באשר לנכונותן ולמשמעותן של כל טענה וטענה, והכל כמפורט בהסכם זה להלן;".

טענת המבקשות כי לפי הוראות הסעיף הנ"ל סולקו כל המחלוקות הנוגעות לדירה אינה מדויקת. הנכון הוא שסולקו כל הסכסוכים והמחלוקות נשוא התביעה וההודעה לצדדי ג' הנ וגעים לדירה. היות שתגמולי הביטוח ששילמה "הראל" למבוטחיה לא היו חלק מההליך הקודם , לא ניתן לומר שהמחלוקת לגביהם סולקה.

12. גם סעיפים 4 ו- 6 להסכם הפשרה, שהמבקשות הפנו אליהם בתשובתן, לא מביאים לתוצאה שונה.

סעיף 4 סילק את כל התביעות, הדרישות והטענות "בכל הקשור ו/או הנובע מהתביעה ו/או הודעת צד ג' לרבות נזקים ו/או הוצאות נטענים".

סעיף 6 קבע שלצדדים לא יהיו תביעות, טענות ודרישות "בגין כל הקשור ו/או הנובע מהתביעה ו/או הודעת צד ג'".

נמצא שכל הוויתורים ההדדיים הוגבלו לגדרי התביעה הקודמת, אשר לא כללה את הסכומים ששילמה "הראל" בתביעה שלפניי. לפיכך הוויתורים אינם חלים בהליך שלפניי.

13. דחיית ההודעה לצדדי ג' בהליך הקודם כשלעצמה, אינה יוצרת השתק פלוגתא, שכן בית המשפט לא דן בטענות לגופו של עניין ולא קבע ממצאים פוזיטיביים, אלא רק נתן תוקף להסכמות הצדדים, כי התביעה וההודעה לצדדי ג' יידחו.

14. המסקנה היא שדינה של הבקשה להידחות והדבר מייתר את הדיון בטענות הנוספות של הצדדים. עם זאת, אציין בקצרה כי אם הסכם הפשרה היה יוצר מניעות למשיבה 2 להגיש הודעה לצדדי ג' נגד המבקשות, הרי שאותה מניעות הייתה חלה גם על המבוטחת שלה, שהיא המשיבה 1, מחמת "הקרבה המשפטית" ביניהן.

15. הבקשה לסילוק ההודעה נגד צדדי ג' 1 ו- 4 על הסף נדחית. המבקשות ישלמו למשיבות את הוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ט אלול תש"פ, 18 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניה סיבוס בע"מ
נתבע: נציגות הבית המשותף ברחוב אהוד מנור 14 כפר יונה
שופט :
עורכי דין: