ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה יחיה נגד יחד - פרויקט השיקמה רמת גן בע"מ :

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

התובעים:

  1. משה יחיה
  2. ורדית יחיה

נגד

הנתבעים:
יחד - פרויקט השיקמה רמת גן בע"מ

החלטה

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, ולצרכי קדם המשפט, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה את מר יקי נחמן, רח' טשרניחובסקי 24, כפר-סבא, טל' – 09-XXXX019, נייד – 052-XXXX387. מייל - [email protected]

הריני מורה כדלקמן:

1. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

3. המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

המומחה יבחן את הליקויים ויציין באשר לכל ליקוי וליקוי, את טענת הצדדים, מה נטען שנעשה על ידי התובעים באופן פרטי, ומה נעשה על ידי הנתבעת.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.

4. המומחה יודיע לצדדים ולבית המשפט, מה שיעור שכר הטרחה.

הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

5. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בנכס.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

6. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

7. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות על פי סדרי הדין והתקנות.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו למומחה.

אני קובעת לקדם משפט נוסף ליום 06.05.21, שעה 10:30.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה יחיה
נתבע: יחד - פרויקט השיקמה רמת גן בע"מ
שופט :
עורכי דין: