ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מואלמי בתיה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת סאוסן אלקאסם

התובעת:
מואלמי בתיה
ע"י ב"כ: עו"ד נמרוד לנגר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מורן גלסברג

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים למינוי מומחה יועץ רפואי, אני קובעת כדלקמן:
מינוי מומחה רפואי
ד"ר ארז אבישר, מומחה בתחום האור תופדיה, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים המסמכים הרפואיים הבאים:
כרטיסיו הרפואיים של התובע מקופת חולים כללית .
מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה ולתצהיר.
העובדות המוסכמות
התובעת כבת 55 עבדה בזוגלובק (להלן: "המעסיק") וזאת קרוב ובמצטבר ל-28 שנה;
התובעת עבדה במשמרות של 9 שעות וכן שעות נוספות ועבדה לעיתים בשישי;
התובעת ימנית (היד הדומיננטית) ;
התובעת עבדה בעיקר באריזה של גושי בשר חצי ק"ג. העבודה היתה בעיקרה העברה מהירה של גושי בשר ממכונה שפורסת לחתיכות של כ-500 גרם או 400 גרם לסרט נע של מכונה שניה, המשמשת לאריזה של הבשר;
עבודת התובעת כוללת הליך של לפיטת גוש בשר בכל יד ובמהירות אחיזה, הרמה וסיבוב כף היד בעומס של הבשר הלפות והנחת גושי הבשר בהתאמה בסרט מכונת האריזה;
במהלך הרמת גושי הבשר והנחתם על הסרט העוטף, היד והאצבעות היו צריכות לפעול בתנועה חוזרת ובמתח תמידי על מפרק היד והאצבעות. המפרק שימש גם כציר לכף היד וסיבוב כף היד כדי להעביר במהירות מירבית את גושי הבשר החתוכים מקו מכונת החיתוך לסרטי קו מכונת העטיפה;
הבשר היה בטמפרטורה של 4-7 מעלות וכף היד עבדה במצב של קרוב לקיפאון;
בשנת 2006 התובעת סבלה לראשונה מכאבים בכף היד ונאלצה להפסיק לעבוד ושמו לתובעת גבס;
בשנת 2006 המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה;
בתקופה זאת של שנת 2006, בשל כך שבעלה החולה של התובעת והיה חולה גם אז, כל העומס של הפרנסה היה מוטל על התובעת ולכן מיהר ה לחזור לעבודה;
לפני מספר שנים ידי התובעת קרסו;
התובעת החלה לסבול מכאבים עזים בכף היד, אשר גם הלינה עליהם בפני המנהלים, אשר למעט הפסקות קצרות ששימשו להפשרת הידיים, לא היה פתרון;
התובעת סבלה מחוסר בשינה בשל נימולים בידיים. הפגיעה היתה קשה והאצבעות היו במצב של קישיון. דברים היו נופלים לתובעת מהידיים והתובעת היתה מאבדת כל תחושה לעיתים קרובות למספר דקות;
התובעת, בשל הכאבים העזים בלילה, החלה לוקחת מזה כמה שנים לוריבן ובורדורמין (ברוטיזולאם) בלילה שמסייע בשינה, וכן משככי כאבים;
בימים 16.5.2018 וב - 13.6.2018 עברה התובעת ניתוח אמבולטורי ביד ימין ולאחר מכן ביד שמאל, בהתאמה;
לאחר 8 חודשים של מחלה, התובעת חזרה לעבודה למחלקת מדבקות וזאת בעקבות הוראה של רופא תעסוקה;
בתחילה, רופא התעסוקה אסר על התובעת לחזור לעבודה ורק לאחר בקשות חוזרות ונשנות מצד התובעת, הוציא רופא התעסוקה הוראה למעסיק להעסיק את התובעת בעבודה קלה ומתאימה;
התובעת עובדת כיום אצל המעסיק בעבודה חלופית ובשכר מופחת של 5 שעות במחלקת המדבקות;
המצב הרפואי של התובעת בהתאם לתיעוד הרפואי המצורף.
השאלות למומחה:
האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובע ת ובין הליקוי בו לק תה או החמרתו? כאמור, על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו, דהיינו יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי המחלה של התובעת עקב עבודתו נגרמה או הוחמרה על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה או החמירה גם כן את מחלת ה (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם לתנאי העבודה השפעה משמעותית על הליקוי (השפעה משמעותית היא בשיעור של 20% ומעלה)?
המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותו של התובע.
לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובעת, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.
כמו כן, יצוין כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחה.
שכר טרחת המומחה ישולם מקופת בית הדין, כמקובל.
על המומחה ליתן חוות דעתו בדרך שבה ניתנה חוות הדעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן: "פקודת הראיות"), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.
התיק יובא לעיוני ביום 30.11.2020 .
ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, (17 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מואלמי בתיה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: