ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באמצעות עו"ד דיאב לוטפי נגד באמצעות עו"ד תומר יצחקי :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מבקש
באמצעות עו"ד דיאב לוטפי

שאהדה אייהם

נגד

משיבה
באמצעות עו"ד תומר יצחקי
מדינת ישראל

החלטה

1. לפני בקשה לביטול פסילה מנהלית על פי סעיף 48 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א – 1961.

2. ביום 6.9.20 ,בעקבות שימוע בדבר פסילה מנהלית מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, החליט קצין המשטרה על פסילת רישיון הנהיגה של המבקש למשך 30 יום.
ההחלטה ניתנה בקשר לדוח מספר 10251742002, ממנו עולה שביום 6.9.20 , בשעה 18:04 , נהג המבקש, בכביש 70, ק"מ 65.7, בהיותו נהג חדש צעיר, שטרם מלאו לו 21 שנה, והסיע ברכב 4 נוסעים, ובמושב שלצדו לא ישב מלווה, בניגוד לסעיף 12א2 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1961.

התייצבו לדיון לפני באי כוח הצדדים.
3. ב"כ המבקש טוען שהמבקש נהג בארוע עם מלווה, מר מוחמד טאהא, שישב במושב האחורי של הרכב, מחשש לסחרחורת. צוין שהמלווה בן 29, ולא כפי שציין עורך הדוח, בן 21. צוין שכעולה מהפסיקה (נ/1) המלווה רשאי לשבת גם בספסל האחורי של הרכב, ולא "ליד" הנהג ממש. נטען שקצין המשטרה טעה בשיקול דעתו משלא התייחס לכך שהמלווה, בן 29, ישב בספסל האחורי. נטען שהשוטר שעצר את המבקש רשם את שמותיהם של האנשים, ולא את פרטי זהותם. זאת ועוד, פסילת רישיון הנהיגה של המבקש תפגע בעבודתו ובחייו האישיים.
ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה, בציינו שטענותיו של ב"כ המבקש מקומן לתיק העיקרי ואין מקום להידרש להן כעת. נטען שהוראת החוק ברורה, ולפיה על מלווה לשבת לצד הנהג. צוין שהמבקש נוהג משנת 2019, והספיק לבצע עבירה של מהירות. החלטת הקצין בנסיבות העניין ראויה וסבירה.

אשר לראיות לכאורה:
4. תיק המשטרה הוגש לעיוני. עיינתי בחומר החקירה ומצאתי די ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של המבקש בעבירה שמיוחסת לו.

מהדוח שערך השוטר עולה שבעת שהשוטר נסע בנתיב ימני מבין שניים, והנהג בנתיב השמאלי, כשהשוטר במקביל אליו, זיהה השוטר 5 אנשים ברכב , הנהג ו-4 נוסעים. השוטר הורה לנהג לעצור בצד הדרך, לבדיקה שגרתית, בתחנת אוטובוס ביציאה ממושב אחיהוד, במקום בטוח. בבדיקה ראשונית עלה שלצד הנהג ישב יאמן, במושב האחורי, צמוד לחלון ימין, ישב חוסיין, לידו מוחמד כאמון, ובצמוד לחלון שמאל, מוחמד טהא, בן 21, שיכול לשמש כמלווה, אך צריך לשבת במושב קדמי, ולא עשה כן. צוין שהנהג בן 18 ועל כן הסעת הנוסעים אינה מורשית. הודע לנהג על העבירה שביצע.

5. הסנגור טען שהנוסע מוחמד ט הא, יליד שנת 1991 (הוגשה תעודת הזהות שלו, נ/2), שישב ברכב, מאחור, ענה על הגדרת "מלווה", על פי החוק, ועל כן לא בוצעה כל עבירה. לשיטת הסנגור מהפסיקה שהציג (נ/1) עולה שהליווי, על פי סעיף 12א2 לפקודה, יכול להתבצע לאו דווקא מהמושב הממוקם לצידו של הנהג, אלא גם מהמושב האחורי.
ראשית אציין שמקומה של טענתו זו של הסנגור היא לתיק העיקרי, ובשלב זה, של בחינת ההליך המנהלי, על בית המשפט לבחון רק קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה המיוחסת למבקש, וכעולה מהדוח, קיימות ראיות לכאורה לכך שליד הנהג לא ישב מלווה.

6. עם זאת, נוכח העובדה שהסנגור טוען שהמלווה אינו מחויב לשבת לצד הנהג, אתייחס לטענת ו גם לגופו של עניין.
בעפ"ת (מחוזי מרכז) 24455-01-10 דקה נ' מדינת ישראל (28.2.10) פסקה כבוד השופטת נ' אהד, שהפרשנות הנכונה של סעיף 12א2 היא שמיקומו של המלווה הוא במושב הקדמי, ליד הנהג . בית המשפט שם אימץ את פרשנותה של כבוד השופטת ר' רז בתת"ע 2057/09 מדינת ישראל נ' ליאנה דקה (8.12.09) (להלן – עניין דקה) לעניין סעיפי 12א1 ו-12א2 לפקודה.
בעניין דקה ניתח בית המשפט את כוונת המחוקק בנסחו את סעיף 12א2 לפקודה . צוין שם שהמחוקק ביקש שלא לחסום כליל את הדרך בפני נהג חדש וצעיר להסיע יותר משני נוסעים ואפשר זאת תוך הטלת מגבלה של ליווי – מלווה שישב לצדו וילווה את אופן נהיגתו תוך ריסונו, מיתון דר ך נהיגתו והשגחה על אופן נהיגתו. צוין ש אין להבחין בין מהות חובת הליווי הקיימת בסעיף 12א1 לפקודה לבין חובת הליווי בסעיף 12א2 שהוסף לפקודה. העובדה שנוסח החוק נוקט "ישב לידו" במקום "ישב לצידו", כפי שמצוין בסעיף 12א1, אינה מלמדת על כוונה שונה של המחוקק. בשני הסעיפים, 12א1 ו-12א2, צוין, מדובר בחוקים שמטרתם הטלת מגבלות על נהג חדש, בתקופת הנהיגה של שלושת החודשים הראשונים לנהיגתו והן בתקופת היותו נהג צעיר, עד הגיעו לגיל 21. אין מקום להפריד בין התכליות של שני סעיפי החוק ובין תפקידיו של המלווה בשני חלקיו של החוק. מצופה מן המלווה שישפיע על אופן נהיגתו של הנהג ויאפשר לו להתרכז בנסיעה תוך ציות לחוק ונטרולו מהשפעת שאר נוסעים ברכב. תפקיד זה ניתן למלא רק כאשר יושב המלווה במושב קדמי לצד הנהג. צוין שמלווה היושב מאחור מנותק מאופן נהיגתו של הנהג ויתקשה להשפיע על אופן נהיגתו. בית המשפט דחה את הפרשנות שהמילה "ליד" כוללת גם את המשמעות "מאחור" בציינו שכאשר יושב נוסע במושב שמאחורי הנהג אין הוא יושב "ליד" הנהג אלא מאחוריו, והדרך הסבירה והפשוטה, הוטעם, לפרש את סעיף 12א2 היא שרק אדם היושב לצידו של נהג יושב גם לידו.

עולה, איפוא, שהפרשנות שמבקש הסנגור להציג אינה מתיישבת עם תכלית החוק, שמטרתה להפחית את מעורבותם של נהגים חדשים בתאונות דרכים, בפרט בקרב נהגים חדשים צעירים. מגבלת הליווי בחוק באה על מנת לרסן ולמתן את אופן נהיגתם של הנהגים החדשים הצעירים, ודבר זה יכול להיעשות רק על ידי מלווה שיושב לצדו של הנהג, בקדמת הרכב, ושביכולתו להשגיח על אופן נהיגתו.
הפסיקה אליה הפנה הסנגור (נ/1), שתומכת בעמדתו, היא של בית משפט השלום, וקיימת, כאמור, פסיקה מנחה של בית המשפט המחוזי בעניין זה.

7. ראו לעניין זה גם תתע (ב"ש) 3678-02-10 מדינת ישראל נ' דחלה חאלד (21.10.10) שם ציין כבוד השופט א' אופיר שהפרשנות ההגיונית היחידה היא שהרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא שהמלווה יפקח על הנהג החדש, ינחה אותו, ויסייע לו על ידי תיקון טעויות נהיגה במידת הצורך. פיקוח כזה אפשרי ואפקטיבי רק מהמושב שלצד הנהג, בקדמת הרכב, כששדה הראיה פתוח למלווה כפי שהוא פתוח לנהג.

אשר למסוכנות:
8. מסוכנות המבקש נלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומעברו.

9. נסיבות ביצוע העבירה הן, שהמבקש, נהג חדש צעיר, שטרם מלאו לו 21 שנה, הסיע, לכאורה, ברכב, 4 נוסעים, כשבמושב שלצידו לא ישב מלווה. מדובר בעבירה חמורה, שהמסוכנות שנשקפת ממנה גבוהה במיוחד, נוכח היותו של המבקש נהג חדש צעיר.
לעניין עברו התעבורתי - המבקש נוהג משנת 2019 ולחובתו הרשעה בנהיגה במהירות מופרזת, מיום 24.10.19. מדובר בוותק נהיגה קצר, והמבקש הספיק לצבור הרשעה בעבירה חמורה.

10. לאחר שעיינתי בנסיבות ביצוע העבירה, ועברו התעבורתי של המבקש אני סבור ה שמה משך נהיגתו של המבקש נשקפת מסוכנות לכלל משתמשי הדרך.
בנסיבות אלה האינטרס הציבורי לשמירה על שלום הציבור, גובר על האינטרס הפרטי של המבקש.

11. לאחר ששקלתי את מכלול הטענות והשיקולים, שוכנעתי, שאין לפני נסיבות המצדיקות ביטול פסילת רישיונו של המבקש, או קיצור התקופה, ומצאתי שלא נפל פגם בשיקול דעתו של קצין המשטרה אשר הורה על פסילת רישיונו של המבקש.

סוף דבר, הריני דוחה הבקשה.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: באמצעות עו"ד דיאב לוטפי
נתבע: באמצעות עו"ד תומר יצחקי
שופט :
עורכי דין: