ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלים ח'אלד נגד כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון :

בפני כבוד ה שופטת רבקה איזנברג

מבקש

סלים ח'אלד

נגד

משיבים

  1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
  2. נפתלי נשר, עו"ד-מנהל מיוחד

החלטה

1. לפני בקשת החייב לבטל את ההחלטה מיום 4.6.20 אשר על פיה התקבלה בקשת המנהל המיוחד לביטול פסק הדין מיום 14.5.19 במסגרתו בוטל צו הכינוס שניתן לחייב בתיק זה לבקשתו. ביטול ההליך בעבר נעשה בגין מחדלי החייב וע"פ בקשת המנהלת המיוחדת שמונתה בהליך . הבקשה להחייאת ההליך והשבת צו הכינוס על כנו הוגשה ע"י המנהל המיוחד שמונה בתיק הפש"ר שנפתח בהמשך ע"י נושה של החייב. הבקשה הוגשה לאור הטענה כי קיים חשד שהחייב פעל במכוון לביטול ההליך על מנת להבריח זכויות במקרקעין. המנהלת המיוחדת דאז, הסכימה לבקשה ומשהחייב לא הגיש תגובה, התקבלה הבקשה ובוטל פסק הדין שביטל את ההליך. בהמשך הוסכם ע"י הכונ"ר כי המנהל המיוחד יחליף את המנהלת המיוחדת בתפקידה.

2. לאחר שעיינתי בבקשת החייב, תגובת המנהל המיוחד, ותשובת החייב, שוכנעתי כי דין בקשת החייב להידחות. ההלכה הפסוקה בשאלת ביטול החלטה, או פסק דין שניתן בהעדר, נקבעה בפסק הדין המנחה של כבוד השופט זוסמן בע"א 64/53 כהן נ' יצחק, פ"ד ח' 395, ועל פיה,רשאי צד לבקש ביטול ההחלטה מחמת הצדק,אם ניתנה שלא כהלכה. ככל שההחלטה ניתנה כהלכה,ישקול ביה"מ בקשה לביטול בהתייחס לשתי שאלות: ראשית מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו (ובמקרה דנן-לא הגיש תגובה) ושנית, מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש .
לעניין הטענה כי ההחלטה ניתנה שלא כהלכה אציין כי לא מצאתי שאישור המסירה שצורף, נסתר. עיון מדוקדק בבקשה מיום 23.8.20, מעלה כי החייב לא טען כי אחותו- עביר, לא קיבלה את כתבי בי דין ביום 27.5.20, כפי שנרשם באישור המסירה ובתצהיר המוסר שהוגש. בבקשה נטען כי האחות לא חתמה על אישור המסירה וחתימ תה לכאורה זויפה. רק במסגרת התשובה לתגובה, נזכר החייב לטעון כי האחות לא קיבלה את כתבי בי דין.
טענות החייב לא נתמכו באסמכתא הבסיסית ביותר להוכחתן ואשר הינה תצהיר מטעם האחות לגבי הטענה (שהועלתה כאמור רק בתשובה לתגובה), כאילו לא קיבלה את הבקשה .
ברי כי לא ניתן לטעון לזיוף חתימה (כפי שנטען בבקשה), אם כלל לא הועלתה טענה שהאחות חתמה ומאישור המסירה, עולה כי היא דווקא סירבה לחתום.
אם לא די באמור, הטענה כשלעצמה איננה מעוררת אימון שכן אם האחות לא קיבלה כתבי בי דין, או אם הינה מתגוררת בעיר אחרת והמוסר כלל לא פגש בה (וכאמור, טענה זו לא נתמכה בתצהיר מטעם האחות!!) , כיצד ידע המוסר את שמה ומדוע נאלצה להתלונן במשטרה?!.
בעניין זה אוסיף כי עיון בתלונה למשטרה מעלה כי זו הוגשה רק יומיים לפני הגשת הבקשה לביטול, כ-3 חודשים לאחר שאישור המסירה הוגש לתיק. באישור על הגשת התלונה לא ניתן לראות את פרטיה ואולם כאמור לא ניתן לראות בכך תמיכה לטענת זיוף חתימה, זאת משצוין באישור המסירה במפורש שהאחות כלל לא חתמה.

3. אכן ממועד ההמצאה- 27.5.20 ועד מועד ההחלטה חלף כשבוע בלבד . יחד עם זאת בהחלטה לתגובה נקבע שתגובה תוגש עד ליום 20.4.20 .משההמצאה בוצעה לאחר מועד זה, מובן שהיה על המבקש להזדרז ולהגיב, או לכל הפחות לפנות בבקשה כלשהיא לביה"מ ולא להתעלם מההחלטה. בהתאם לתקנות סדרי הדין, בית המשפט רשאי לקצוב תקופה אחרת להגשת תגובה ולא עמדה לחייב כל זכות שביה"מ ימתין דווקא 20 יום מאז ביצוע ההמצאה. מה גם, הרי אף בחלוף 20 יום (ועד להגשת הבקשה דנן,3 חודשים לאחר מכן), לא הוגשה כל תגובה, או בקשה , מטעם החייב.

4. בנסיבות דנן, לא היה גם כל טעם המצדיק ביטול ההחלטה ע"פ שיקול דעת ביה"מ ולא קיים סיכוי ממשי, כי אם ההחלטה הייתה מבוטלת (והייתה ניתנת לחייב שהות להגיב לבקשה להחייאת ההליך), היו טענותיו מתקבלות: ראשית, מדובר במקרה דנן בהחייאת הליך, שנפתח מלכתחילה לבקשת החייב ,אשר הוא זה שהגיש בקשה לקבלת צו כינוס. ההליך אף לא בוטל לבקשת החייב , אלא בוטל בעקבות בקשת בעלי התפקיד, אשר הם אלו ש עתרו עתה לחידוש ההליך . אין המדובר במצב הדומה להליך אזרחי רגיל בו התובע אדון לתביעתו. ההלכה היא כי משנכנס חייב להליך פש"ר אין הוא עוד בן חורין לחזור בו בכל שלב, אלא הדבר כפוף לנסיבות המקרה ושיקול דעת בית המשפט .

5. גם אם ההחלטה הייתה מבוטלת, על מנת ליתן לחייב שהות להגיש תגובה לבקשה, שוכנעתי לאחר עיון בטענותיו אשר כבר פורטו באריכות במסגרת בקשתו ואף במסגרת תגובתו לבקשה לביטול הענקה, כי לא היה בהם די כדי להביא לדחיית הבקשה לביטול פסק הדין והחייאת ההליך. טענות החייב ייבחנו במסגרת הדיון בבקשה לביטול הענקה. יחד עם זאת בשלב זה, היה ממלא די בכך שקיימת אפשרות שהחייב ביצע הענקה פסולה במסגרת סד הזמנים הקבוע בדין ויצר מחד לים בהליך על מנת להביא לביטולו (במטרה שלא "ייתפס " על הענקה זו ), על מנת שהליך זה יישאר על כנו לטובת נושיו הרבים . אפשרות זו מהווה טעם ראוי להשבת ה הליך שבוטל ביום 14.5.19 על כנו והבירור העובדתי של שאלת ההענקה צריך להיעשות ב מהלך דיון מסגרת ההליך ולאחר החייאתו.
למען תנוח דעת החייב אבהיר כי אם יתברר שההענקה אינה בטלה כלפי הנאמן, ישקול בית המשפט לרפא נזקי החייב באמצעות פסיקת הוצאות.

לאור כל האמור, לא מצאתי כל טעם המצדיק ביטול ההחלטה מיום 4.6.20 ואני מורה על דחיית בקשת החייב בעניין.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלים ח'אלד
נתבע: כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
שופט :
עורכי דין: