ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידן אביגדור נגד פרקליטות מחוז חיפה :

בפני כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

מבקש

עידן אביגדור (עצור בפיקוח)

נגד

משיבה
פרקליטות מחוז חיפה - פלילי

החלטה

הבקשה לעיון חוזר וטענות הצדדים
לפני בקשה לעיון חוזר שהגיש המבקש לעיין מחדש בתנאי מעצרו בפיקוח אלקטרוני ואנושי, להורות על שחרורו של המבקש בתנאים ועל הסרת האיזוק האלקטרוני ולהתיר למבקש לצאת לעבודה .

בבקשה טוען המבקש כי טרם מעצרו ניהל ועבד המבקש בעסק שלו העוסק באיטום. מוסיף וטועה המבקש כי ביום 18.8.20 התקיים דיון בבקשה לעיון חוזר בבקשה דומה אשר נדחתה וכי צוין בהחלטה זו כי המבקש יכול לפנות פעם נוספת בבקשה אך ורק עם פיקוח הולם מתאים ואנושי גם בתנאי עבודתו שאפשר יהיה להתרשם ממנו.

כעת פונה המבקש פעם נוספת ומציין כי מוצע שהמבקש יהיה תחת פיקוחו הצמוד של מר חשוב שאול לוי אשר ישהה עם המבקש בכל מהלך עבודתו ויעבוד בצמוד אליו.

בדיון שהתקיים בפני ביום 10.9.20 חזר המבקש על טענותיו וטען כי מאז מעצרו של המשיב חלפו שלושה חודשים וכי מוצע מפקח שיעבוד בצמוד למבקש ויהיה עמו בכל הפרויקטים. עוד ציין ב"כ המבקש כי לחובתו חובות כבדים ותשלומי מזונות ועליו לעבוד ולהתפרנס.
הוסיף וציין ב"כ המבקש כי המבקש הודה חלקית בעבירות המיוחסות לו והתיק נקבע לשמיעת ראיות.
ב"כ המשיבה טען כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הוראות החוק והטעמים להגשת בקשה לעיון חוזר וכי אופי העבודה אינו מאפשר את שחרורו של המשיב בתנאי נוכח המסוכנות הנשקפת מן המשיב.

בדיון הופיע מר שאולי חשוב המפקח המוצע אשר אמור לשמש כמפקח ולמעשה מדובר בעובד של המבקש ויועסק על ידו בשכר.

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי טענות הצדדים שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות.

הדין קובע שני טעמים שבגינם ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בתנאי השחרור. האחד – שינוי נסיבות והשני – "חלוף זמן ניכר" ממועד החלטת השחרור. אינני מקבלת טענת הסנגור כי חלף זמן ניכר מאז החלטת השחרור/ מעצר. ביום 9.6.20 נעצר המבקש בפיקוח אלקטרוני בפיקוח מפקחים. חלוף זמן של שלושה חודשים לעצור בתנאי פיקוח אלקטרוני איננו עומד בתנאי הוראות החוק ואין מדובר בחלוף זמן ניכר, יש לפרש את המונח "זמן ניכר" באופן גמיש. באשר לחלוף הזמן והעובדה כי המבקש הודה החלק מעובדות כתב האישום אין בה כדי להצביע על שינוי נסיבות כלשהו והתיק נקבע לשמיעת ראיות וקבוע ליום 25.10.20.

המבקש מפנה להחלטת כבוד השופט ערן נווה אשר קבע בהחלטה בה דחה בקשה לעיון חוזר דומה כי בית המשפט קבע כי ככל שיהיה מפקח ראוי ניתן יהיה לשקול את בקשת המבקש.

בבקשה זו כמו גם בבקשה קודמת מבוקש להורות על שחרורו של המבקש ועל ביטול חלק מהתנאים ולהתיר למבקש לצאת לעבודה.

כנגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של איומים – עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו – עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 274(1) לחוק העונשין.

על פי עובדות כתב האישום, א' הייתה בת זוגו של הנאשם במשך שלוש שנים ובמועדים הרלוונטיים התגוררו יחד בקריית חיים יחד עם ילדיה של א' וביניהם ב' ילידת שנת 2002. כשבוע עובר למתואר הודיע א' לנאשם כי היא מעוניינת לסיים עמו את הקשר. ביום 1.6.20 הנאשם, א' ו – ב' שהו בבית. בשעה 1:15 ועל רקע המתואר, בעוד הנאשם שוהה בסלון הבית ו – ב' שוהה בחדרה, שלח הנאשם ל – ב' הודעות מאיימות באמצעות תכנת ה"ווטסאפ" בהן כתב לה כי יפגע בעצמו, יפגע בה ויפגע בא'. בהמשך למתואר איים הנאשם על ב' בשיחה בין השניים פנים מול פנים כי יפגע בה זאת בין היתר באומרו: "אם אחרי מה שאמרתי לך את אומרת שאני לא צודק אז את צריכה למות" ובהמשך הנאשם שאל את ב' האם היא רוצה למות. עוד איים הנאשם על ב' באומרו: "תסתמי את הפה שלך אמרתי לך לפני שאני לא יודע מה אני אעשה לך תסתמי את הפה שלך. תגידי את האמת בלבד כל תשובה שתגידי שהיא לא נכונה תגרום ומותך המידי אז אני מבקש שתחשבי טוב טוב על מה שדיברנו ותקראי את ההודעות ותחזירי לי תשובה". בהמשך לכך, אמר הנאשם ל – ב' שתיגש להעיר את א' ותבקש ממנה שתהיה בחדרם ובמיטתם הזוגית שאם לא ב' תמות. בעקבות המתואר הזעיקה ב' את המשטרה. משנודע למשיב הוא איים לפגוע בעצמו בכך שיקפוץ מגג הבית זאת בכוונה להפחיד את ב'. למקום הגיעה ניידת משטרה והמשיב עוכב על ידי השוטרים והוכנס לניידת משטרתית. בניידת המשיב הפרע זאת בין היתר בכך שהטיח ראשו בניידת ובעט בדלת הניידת. בהגיעם לתחנת המשטרה בעת ששהה המשיב בתא עצורים איים על השוטר מרעי באומרו "ישרמוטה בוא אני אזיין בוא קרב יאפס אני אזיין אותך יזונה". בהמשך המשיב טיפס על שער התא ובתגובה לכך השוטר פתח את שער התא וביקש מהמשיב להתרחק מהשער. בשלב זה המשיב הכה את השוטר במכת אגרוף ללחיו השמאלית ובעוד השוטר מנסה להשתלט על המשיב שרט אותו באזור מרפק יד ימין.

במקרה דנן, העבירות המיוחסת למבקש חמורות ונסיבותיהן מפורטות בעובדות כתב האישום. הגם שלנאשם אין עבר פלילי הרי שמעשי המבקש מעידים על מסוכנות הנשקפת ממנו ויש לשקול זאת במסגרת השיקולים האם להיעתר לבקשה אם לאו וזאת בשים לב למטרת הבקשה. לכך אוסיף את האמור בפרוטוקול הדיון מיום 9.6.20 והצהרת הפרקליטות כי המתלוננת הביעה חששה משחרורו של המבקש. מטיעוני המבקש אף הובא לידיעת בית המשפט כי ישנן חוות דעת באשר למצבו של המבקש והוא אף נמצא בטיפול ואולם לא הוגש כל מסמך ממנו ניתן ללמוד על מצבו של המבקש כעת או על הפחתה כלשהי במסוכנות הנשקפת ממנו. ככלל, בקשה ליציאה לעבודה לצורך פרנסה מצדיקה העתרות לה ככל שהדבר אינו פוגע באינטרס הציבורי או בהליכי המשפט (ראו בש"פ 6286/06 פלוני נ' מדינת ישראל, בש"פ 1393/07 אלחנטי נ' מדינת ישראל, בש"פ 6845/07 קונסטנטין נ' מדינת ישראל). בענייננו לא מצאתי כי המסוכנות הנשקפת מהמבקש פחתה באופן כלשהו ואין בפני כל חוות דעת בעניין זה. לטעמי טרם בשלה העת לשחרורו של המבקש בתנאים.

מעבר למבוקש אוסיף כי גם אם אצא מתוך הנחה כי המבקש הסתמך על החלטת כבוד השופט ערן נווה והגיש בקשה חדשה ליציאה לעבודה עם מפקח, הרי שלאחר ששמעתי את המפקח המוצע לא התרשמתי כי יוכל למלא את תפקידו באופן מיטבי ולהציב גבולות ברורים למבקש וזאת בין היתר בשל יחסי עובד - מעביד בין המבקש והמפקח כאשר לצורך העניין יועסק המפקח בשכר בבית העסק של המבקש. כמו כן מדובר בבית עסק של איטום בתי מגורים, ואין מדובר בית עסק במקום ספציפי בו ניתן לפקח בצורה טובה ואף לבחון את הפיקוח.

לפיכך, לאחר ששמעתי טענות הצדדים ולאחר ששקלתי מכלול השיקולים אני דוחה את הבקשה.

המזכירות תודיע לצדדים החלטתי.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידן אביגדור
נתבע: פרקליטות מחוז חיפה
שופט :
עורכי דין: