ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה לוין נגד עיריית גבעתיים :

לפני כבוד ה שופט ארז יקואל

המבקש

משה לוין
ע"י ב"כ עו"ד ר' בר אבן

נגד

המשיבה

עיריית גבעתיים
ע"י ב"כ עו"ד ל' דניאלי שוסטר

פסק דין

(בעקבות הודעת הסתלקות מתוגמלת)

ביום 20.11.17 הגיש המבקש תובענה אישית ובקשה להכירה כייצוגית, בטענה כי המשיבה מעדכנת שומות ארנונה תוך הגדלת שטח החיוב, ללא מדידה פנימית מדויקת.

לפניי הסדר גישור כפי שגובש בסיוע מרכז השלטון המקומי , בדבר הסתלקותו המתוגמלת של המבקש מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית, תוך פסיקת גמול בעבורו ושכ"ט לבא כוחו. הצדדים ביקשו לאשר את הסדר הגישור וליתן לו תוקף של פסק דין, כשגובה הגמול ושכה"ט יקבע לאחר הגשת טענות בנושא.

לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, הגעתי למסקנה כי יש מקום לקבלה. זאת , לאור התחייבות המשיבה מושא הסדר הגישור לגבש נוהל חדש למדידות שטחי נכסים לצורך גביית ארנונה ברחבי העיר, תוך התייעצות עם מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל שהסכים לכך, וכן עם גורמים מקצועיים בלתי תלויים. הוסכם כי נוהל זה יכלול -

הנחיות מפורטות למודד לגבי אופן ביצוע המדידה והבדיקות הדרושות במסגרת המדידה כדי שתושג המדידה האופטימלית, תוך התחשבות בסוג ואופי הבניין (כגון: גודל הבניין, שנת הקמתו, אופי הקונטור שלו וכיוצ"ב).

אופן הדיווח למשיבה על ביצוע המדידות ופרטי הדיווח הנדרשים מהמודד (לרבות לגבי אופן ביצוע המדידה, הבדיקות שבוצעו במסגרת המדידה), ומסמכי העבודה לגבי המדידות שיידרש המודד למסור למשיבה.

אופן הפיקוח והבקשה שתבצע המשיבה על המדידות ודיווח המודדים.

הוסכם כי הנוהל יוכן על ידי המשיבה תוך 90 ימים מעת שיינתן תוקף של פסק דין להסדר ההסתלקות ו הוא יפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

משתבוצענה פעולות אלו, אכן נראה כי יתייתר הצורך בדיון בתו בענה. המשיבה וב"כ המייצג יימסרו בתוך 90 ימים הודעה לבית המשפפורטנה הפעולות שננקטו לצורך ביצוע התחייבויות המשיבה על פי הסדר ההסתלקות. הודעה זו תיתמך בתצהיר.

בנסיבות העניין, אינני רואה טעם בהחלפת המבקש או ב"כ המייצג ואף לא בפרסום דבר ההסתלקות או בקבלת תגובות לבקשה (ראו לעניין זה ת"צ 24356-04-10 הר עוז נ כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.10)).

לאור זאת, ניתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור, נמחקת הבקשה להכרה כתובענה ייצוגית ונדחית התביעה האישית.

ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לעניין הגשת טיעוניהם בכתב טרם החלטה מסכמת לעניין גמול ושכר טרחה.

המזכירות תעביר עותק של פסק דין זה למנהל בתי המשפט, על מנת שיעדכן את פנקס התובענות הייצוגית.

ניתן היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה לוין
נתבע: עיריית גבעתיים
שופט :
עורכי דין: