ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Zaune Fnane נגד ב.ס.ט. בנייה בע"מ :

15 ספטמבר 2020
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובע:
Zaune Fnane
ע"י ב"כ: עו"ד שטינוביץ

-

הנתבעת:
ב.ס.ט. בנייה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אלפסי

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת לחיוב התובע בהפקדת ערובה לכיסוי הוצאותיה המשפטיות בהליך שבנדון.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה ובכתבי הטענות שבתיק, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל, וזאת מהטעם שהתובע לא הציג ראשית ראייה להוכחת תביעתו כנגד כנגד הנתבעת.

כידוע, על מנת שניתן יהיה לפטור את התובע שהוא עובד זר מהפקדת ערובה עליו להראות ראשית ראיה להוכחת תביעתו ולחילופין לעמוד באחד התנאים שנקבעו בתקנה 116 א (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ו – 1991 הקובעת כדלקמן:

"היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט – 1969 יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שיירשמו."

מעיון במסמכים שבתיק עולה כי האסמכתא היחידה שהציג התובע ל הוכחת טענותיו בדבר קיום יחסי עבודה בין הצדדים היא צילום של תעודת הסמכה לעבודות בגובה שנערכה לתובע מיום 28.6.2018, זאת בשעה שבכתב התביעה טען התובע כי עבד באתרי הנתבעת מחודש ינואר 2016 ועד לחודש נובמבר 2018.

התובע לא הציג דוחות נוכחות, כרטיסי עבודה או כל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה כי הועסק על ידי הנתבעת במועד כלשהו ואף לא פירט היכן באילו מבין אתריה השונים עבד לטענתו במהלך התקופה הנטענת. באופן דומה לא הציג התובע ראשית ראיה למשך תקופת העבודה הנטענת ולהיקף עבודתו.

בהיעדר כל ראיה נוספת, מקובלת עלי טענת הנתבעת כי אין בתעודת ההסמכה לעבודה בגובה כדי להוות ראשית ראיה לכך שהתובע היה עובד של הנתבעת במהלך התקופה הנטענת בכתב התביעה , זאת הגם שייתכן כי עבר בחצריה של הנתבעת את ההכשרה, לצד עובדים אחרים של קבלני המשנה.

משכך, שוכנעתי כי בנסיבות העניין, אין במסמך שצורף כדי להוות ראשית ראייה לקיומם של יחסי עבודה בין הצדדים ביחס לתקופה הנטענת בכתב התביעה, ואין בו כדי להוות ראשית ראייה לקיומו של חוב שחבה הנתבעת לתובע בגין עבודתו הנטענת .

אציין כי בנסיבות הדומות לעניינו נפסק בבית דין זה כי אין די בתעודת הסמכה לעבודה בגובה כדי להוות ראשית ראיה (ע"ר (ת"א) 57238-10-19 Habtom Gebrezgi נ' דניה סיבוס (24.12.2019):

"בחנו את טענות המערער אולם אנו סבורים כי הצגת תעודות הסמכה לעבודה בגובה, מבלי שהוגשה ראשית ראיה ולו לכאורה ממנה עולה ניתן לקשור בין התעודות ובין הטענה כי התובע עבד בשורות המשיבה , מצדיקה חיוב המערער בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבה. נוסף על כך טענת התובע כי לא הונפקו תלושי שכר או דוחות נוכחות על כן בהכרח נפגעו זכויותיו, הינה טענה כללית ואיננה בגדר ראשית ראיה להוכחות התביעה ולא ניתן להסתייע בטענה זו כמלמדת על קיום יחסי עבודה בין הצדדים. כמו כן בנסיבות מקרה זה לא מתקיימים טעמים מיוחדים לפטור את התובע מהפקדת ערובה."

עוד יש לציין כי בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית הדין הארצי על פסק הדין נדחתה אף בלא שנדרשה תגובת הצד שכנגד (בר"ע (ארצי) 23014-01-20 Habtom Gebrezgi נ' דניה סיבוס (19.2.2020).

אוסיף כי הגם שהתובע טוען בכתב התביעה כי במהלך התקופה שולם שכרו על ידי קבלן בשם חאלד אבו ואליד, נמנע התובע מלהגיש תביעה כנגד הקבלן ובחר להגיש את התביעה נגד הנתבעת בלבד. מעיון במסמכים שבתיק לא עולה כי התובע נקט בפעולות כלשהן בכדי על מנת לברר את זהות הקבלן ופניה כאמור לא נעשתה אף לאחר שהוגשה התביעה.

עוד אציין כי התובע לא הראה כי יהיה באפשרותו לשאת בהוצאות הנתבעת ככל שתדחה התביעה נגדה ולא שוכנעתי בקיומם של טעמים מיוחדים אחרים המצדיקים מתן פטור מהפקדת ערובה בנסיבות העניין.

לפיכך, ככל שעומד התובע על תביעתו כנגד הנתבעת יפקיד התובע ערבות בסך 2,000 ש"ח במזכירות בית הדין לעבודה וזאת עד ליום 15.10.2020 שאם לא כן יורה בית הדין על מחיקת התביעה כנגד הנתבעת ללא התראה נוספת.

הוצאות בגין החלטה זו יישקלו בתום ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, (15 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: Zaune Fnane
נתבע: ב.ס.ט. בנייה בע"מ
שופט :
עורכי דין: