ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין SOZVEZDIE בע"מ חברת חוץ מס' נגד רנקום טכנולוגיות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה בלהה טולקובסקי

המבקשת
SOZVEZDIE בע"מ חברת חוץ מס' 1053600445337
על-ידי ב"כ עוה"ד ס' פיקוס

נגד

משיבים
רנקום טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 512528142
על-ידי ב"כ עוה"ד י' שרמן

פסק דין

1. לפני בקשה לאישור פסק בוררות חוץ שניתן בז'נבה, שוויץ, ביום 28.06.2017, על ידי הבוררת Dr. Clarisse Wunschheim Lefevre, בהתאם לכללי הבוררות של וועדת האו"ם למשפט בינלאומי מסחרי (UNCITRAL 1976) (להלן: " הבוררת" ו - " פסק הבוררות").

2. המבקשת היא חברה שנתאגדה ברוסיה. המשיבה היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל. הצדדים התקשרו בהסכם הכולל סעיף בוררות (נספח 2 לבקשה) .
משהתגלעה מחלוקת, הצדדים ניהלו הליכי בוררות שהסתיי מו בפסק הבוררות נושא הבקשה.

3. המבקשת עותרת לאישור פסק הבוררות בהתאם להוראות חוק הבוררות התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק הבוררות") ו הוראות אמנת ניו יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ 1958 (כ"א 287 (כרך 10, עמ' 1)) (להלן: "אמנת ניו יורק").

4. המשיבה מתנגדת לאישור פסק הבוררות.
המשיבה טוענת כי מתקיימת בענייננו עילת הביטול הקבועה בסעיף 24(7) לחוק הבוררות בשל פסיקה בניגוד להוראות הדין המהותי. על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, יש להחיל על הליכי הבוררות את הדין הישראלי. בסעיף 20 להחלטה מס' 7 (נספח 4 לתגובה) , הבוררת קבעה כי תחליט לגבי הדין החל במסגרת פסק הבוררות, ואולם בפסק הבוררות לא הכריעה בנושא זה, לא פסקה על פי הדין הישראלי, ולא התייחסה לתחולת הדין הישראלי למעט באמרת אגב. לפיכך, לאור העובדה שהבוררת התעלמה מהחלטה קודמת שלה עצמה ולא הכריעה בשאלת תחולת הדין הישראלי על הבוררות, יש לבטל את פסק הבוררות או להחזיר את פסק הבוררות לבוררת על מנת שתתקן את החלטתה ותכריע בנושא זה.

דיון
5. סעיף 29א' לחוק הבוררות קובע: "בקשה לאישור או ביטול של פסק בוררות - חוץ שחלה עליו אמנה בינלאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בענין הנדון, תוגש ותידון בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן". בענייננו - אין מחלוקת שעל הבקשה לאישור פסק הבוררות, חלות הוראות אמנת ניו-יורק, וב"כ המשיבה אף אישר זאת במעמד הדיון (עמ' 1 לפרוטוקול).

6. ברע"א 4320/11 אי.איי.אם אחזקות תקשורת בע"מ נ' Michael Wilson & partners Ltd (15.2.2012) , נפסק כי הוראות אמנה שישראל צד לה גוברות מכוח הוראות סעיף 29א' לחוק הבוררות על ההסדרים שנקבעו בחוק הבוררות לעניין אישור או ביטול פסק בוררות שהוראות האמנה חלות עליו. מכאן שהתנגדות לאישור פסק בוררות חוץ שהוראות אמנת ניו-יורק חלות עליו, יכולה ל התבסס אך ורק על העילות הקבועות באמנה שהן בגדר רשימה סגורה של עילות התנגדות לאישור הפסק , כדברי כבוד השופט דנציגר: " כאשר מדובר בפסק בוררות- חוץ עליו חלה האמנה, אין מדובר כלל בבקשה לביטול כהגדרתה בסעיף 24 לחוק הבוררות, שכן אין מדובר בהתנגדות להכרה ולאכיפה (ואם תרצו - לאישור) המבוססת על עילות הביטול המנויות בסעיף 24 זה. מדובר בבקשה שיסודה בהוראות סעיף 5 לאמנה, ובעילות המנויות בסעיף זה המאפשרות דחיית בקשה להכרה או לאכיפת פסק בוררות" (פסקה 40). עוד ראו בעניין זה: הפ" ב (מחוזי מרכז) 59290-10-15 Morpho Detection LLC (USA) נ' ווטאירפול הנדסה בע"מ (18.5.2016); הפ"ב (מחוזי מרכז) 26802-08-17 Siemens AG נ' רותם אמפרט נגב בע"מ ואח' (17.9.2018).

7. משזהו הדין, אין מקום להידרש לטענות המשיבה אשר בהתנגדותה לאישור פסק הבוררות מתבססת על עילת הביטול הקבועה בסעיף 24 (7) לחוק הבוררות , ודין טענה זו להידחות. מעבר לצורך יצוין כי בסעיף 5 לאמנת ניו-יורק נקבעו התנאים להכרה ואכיפה של פסק בוררות חוץ, לרבות העילות שלפיהן רשאי בית המשפט לסרב להכיר בפסק בוררות חוץ. ואולם ,ב"כ המשיבה אישר במעמד הדיון שאין למשיבה טענת התנגדות לאישור פסק הבוררות, על פי אמנת ניו יורק (עמ' 1 לפרוטוקול).

8. בנסיבות אלה, דין ההתנגדות לאישור פסק הבוררות, להידחות.

אני נעתרת לבקשה ומאשרת את פסק הבוררות שניתן ביום 28.06.2017, על ידי הבוררת Dr. Clarisse Wunschheim Lefevre, בהתאם לכללי הבוררות של וועדת האו"ם למשפט בינלאומי מסחרי (UNCITRAL 1976).

המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסכום כולל של 10,000 ₪.

המזכירות תמציא פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת
סגנית נשיאה


מעורבים
תובע: SOZVEZDIE בע"מ חברת חוץ מס'
נתבע: רנקום טכנולוגיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: