ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רענן גל נגד רחל עוז :

לפני כבוד השופטת הדס פלד

התובע:
רענן גל

נגד

הנתבעת:
רחל עוז

החלטה

1. זוהי החלטה בבקשה הנושאת כותרת "בקשה למתן הוראות בעניין החיוב בריבית הסכמית או לחילופין בקשה לתיקון כתב התביעה בעניין זה".

2. התובע (להלן: "המבקש"), טוען כי כתב התביעה המקורי וכתב התביעה המתוקן נושאים בכותרתם, במסגרת מהות התביעה, גם את רכיב הריבית ההסכמית, ואולם בשל טעות קולמוס הרי שבמסגרת הסעדים לא צויין בשנית עניין הבקשה לחיוב הנתבעת בריבית ההסכמית לפי סעיף 14 להסכם שכר הטרחה. המבקש מפנה לפתיח בכתב התביעה ולסעיף 59 בכתב התביעה המתוקן.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה כתב התביעה המקורי הוגש בתאריך 17.09.18 וביום 01.12.19 הוגש כתב תביעה מתוקן. המבקש לא ציין בכתבי התביעה דרישה להוסיף לסכום התביעה ריבית הסכמית, לא במישרין ולא בעקיפין.

4. המשיבה מוסיפה וטוענת כי המבקש לא סיפק כל הסבר מדוע לא עתר לריבית ההסכמית במסגרת כתב התביעה המקורי וכתב התביעה המתוקן, התיקון אינו נדרש לצורך ההכרעה בשאלות השנויות במחלוקת וכי המבקש נקט בשיהוי בלתי סביר בהגשת הבקשה וזאת לאחר שניתנה לו רשות בעבר לתקן את כתב התביעה.

5. המבקש בתגובתו לתשובת המשיבה, טוען, כי לא מדובר בבקשה לתיקון כתב התביעה , אלא בבקשה למתן הוראות בשאלה , האם להסתפק בכתב התביעה המתוקן הקיים, או נדרש להגיש כתב תביעה מתוקן. המבקש חוזר ומפנה לפתיח בכתב התביעה המקורי ולסעיף 59 לכתב התביעה המתוקן.

6. עיינתי בטענות הצדדים. לא הובהר המקור בדין לבקשה, ל פיה, ביהמ"ש יחווה דעתו בשלב זה , או יפרש את נוסח כתב התביעה, לרבות לענין הסעדים להם עתר המבקש.

7. כך יש לדחות אף את בקשתו החלופית של המבקש לתיקון כתב התביעה;
כידוע, בעל דין המבקש לתקן את כתב טענותיו, במיוחד שמדובר בשלב מתקדם של בירור התובענה, חייב לנמק, בין היתר, מדוע בקשת התיקון מוגשת רק בשלב זה של ההליך (רעא 384/15 סארי גאנם נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו, 03.06.16] בעמ' 5) . סבורני כי הנימוקים שהביא התובע אינם מצדיקים עיתוי הגשת הבקשה בשלב המאוחר בו הוגשה.

8. נפסק כי "על אף שתקנה 92 לתקנות קובעת כי ניתן להתיר תיקון "בכל עת", הרי שלא בכל שלב ולא בכל מקרה ראוי יהיה לאפשר תיקון כתב התביעה, וכי יש להביא בחשבון בהקשר זה שיקולים של תום לב ושיהוי מצד מבקש התיקון, את הפגיעה הפוטנציאלית בהגנתו של הצד שכנגד ואת השיקול המערכתי-ציבורי, שנוגע לניצול יעיל של הזמן השיפוטי" (רעא 867/17 פנינת הצומת בע"מ נ' ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ [פורסם בנבו, 22.03.17] עמ' 6).

9. הדיון מצוי בעיצומו של שלב ההוכחות, וקבוע ליום 11.10.20, לסיום הוכחות וסיכומים בעל פה. במצב דברים זה, לא יהיה ראוי לאפשר תיקון נוסף של כתב התביעה. קבלת הבקשה לתיקון כתב תביעה תחייב תיקון כתב ההגנה, הגשת תצהירים נוספים, והגשת ראיות ומסמכים נוספים וחדשים. כפועל יוצא מכך, קבלת הבקשה תאריך ותסרבל את ההליך המצוי בשלב מתקדם.

10. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רענן גל
נתבע: רחל עוז
שופט :
עורכי דין: