ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל בר נגד צרפתי שמעון בע"מ :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעות

  1. רחל בר
  2. רות בר

נגד

נתבעת
צרפתי שמעון בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 29.7.20 ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את המומחה מר ד. בעייר מרחוב הרקפת 18 ת.ד. 51652 תל אביב, מיקוד 6721207 טלפון: 03-XXXX394 פקס: 03-XXXX396 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת עבודת השיפוץ שביצע ה הנתבע ת בבית התובע ות.

המומחה יתבקש לבחון את טענות הצדדים לעניין הריצוף בדירת התובעות כמו גם לבדוק את הריצוף והאריחים ולחוות דעתו המקצועית בשאלה אילו מהליקויים, עליהם מצביע ות התובעות בכתב תביעת ן, נגרמו עקב עבודת הנתבעת וממילא כתוצאה מכך שלא הותקן המיגון הנטען.

בנוסף, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקון הליקויים שנגרמו עקב עבודת השיפוץ ובאחריות הנתבעת ככל שקיימים, לרבות הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי ועלותו של כל תיקון.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 5-6 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אנשי קשר
התובעות – גב' בר רחל וגב' בר רות, טלפון: 052-XXXX755.
מטעם הנתבעת –מר רפאל חמו, טלפון: 08-XXXX666.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 40 יום מהיום.

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחל בר
נתבע: צרפתי שמעון בע"מ
שופט :
עורכי דין: