ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלאא אלדין שאהין נגד נ. ו. ת. צפון הנדסה ופיקוח בע"מ :

לפני:

כבוד הרשם עמי רוטמן

התובע
עלאא אלדין שאהין

ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
נ. ו. ת. צפון הנדסה ופיקוח בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגיש התובע לתיק בית הדין, כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ב יום 25.1.20 (לאחד הדירקטורים הרשומים שלה) . בנוסף, בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה הומצ או ל כתובת הנתבעת בי ום 26.4.20 ולידי הדירקטור ביום 2.5.20.

על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ונוכח העובדה שחרף הארכות שניתנו לתובע, לא הוגש תצהיר מטעמו, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה והמסמכים שצורפו על ידו.

הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
הפרשי שכר בסך 816 ₪.
דמי חופשה שנתית - 2,800 ₪.
דמי הבראה בסך 2,240 ₪ , אשר חושבו בהתאם לחלקיות משרתו של התובע.
מתנות לחג בסך 500 ₪.
דמי נסיעות בסך 2,500 ₪.

בשל העובדה שפסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד, לא נפסקו פיצויים בגין ראשי נזק שהינם בשיקול דעת בית הדין, וכן בגין דמי חגים, אשר חרף החלטת בית הדין, לא פורטו התאריכים בגינם הוגשה התביעה.

הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום סיום העסקתו של התובע אצל הנתבעת, 1.12.17, ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

כמו-כן, תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 1,800 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"ח אלול תש"פ, (17 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עלאא אלדין שאהין
נתבע: נ. ו. ת. צפון הנדסה ופיקוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: