ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הילה זיסמן נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת עדי יעקובוביץ

מבקשת

הילה זיסמן

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

בפני בקשה להישפט באיחור בגין הודעה לתשלום קנס בגין עבירות שונות בתחום שטחה של עיריית תל אביב-יפו, החל מיום 18/12/18 ועד ליום 19/12/19.

לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובת ב"כ המשיבה, דעתי כי דין הבקשה להידחות.
הבקשה להישפט הוגשה בשיהוי ולא בהתאם למועדים ותנאים הקבועים בסעיף 230 (ד), 230 (ה), יחד עם סעיף 229(ה) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

הפסיקה חיוותה דעתה על עמידה במועדים הקבועים בחוק, כך שרק במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות תותר הארכת מועד להישפט, על המבקש הארכת מועד להישפט להוכיח טעם מוצדק להימנעותו מלהגיש את הבקשה בסד הזמנים שנקבע בחוק בהתאם לרע"פ 9142/10 סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל נז (6) 793 (2003). לא כך במקרה שלפניי.

המבקשת טוענת כי לא ידעה אודות הדוחות עד קבלת התראה מהבנק בדבר עיקול חשבונה. זאת בנוסף לקבלת דוח עבור רכב שאינו רשום לטענתה על שמה.
מיום 1.4.2019 עד יום 31.3.2022תיקון מס' 84 – הוראת שעהס"ח תשע"ח מס' 2746 מיום 26.7.2018 עמ' 919 ( ה"ח 1211)הוספת סעיף 230ד למשיבה עומדת חזקת המסירה בהתאם לסעיף 44א' לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974.

כפי שנקבע ברע"א 5255/11 עיריית הרצליה נ' אברהם חנוך כרם (11.06.2013), רשות מנהלית המבצעת גבייה מנהלית של קנסות שהוטלו כדין רשאית להסתמך על חזקת המצאה בדואר לצורך התיישנותו של קנס. המבקשת לא הוכיחה כי לא קיבלה את הודעות תשלום הקנס מסיבות שאינן תלויות בה, וכפי שעולה מתגובת המשיבה הדו"חות נשלחו לכתובתה כדין.

לא זו בלבד שהמבקשת לא הוכיחה כי לא קיבלה את הודעות תשלום הקנס מסיבות שאינן תלויות בה, אלא סיפקה בפנייתה למוקד הטלפוני במשרדי המשיבה בנובמבר 19', בה קיבלה פירוט של הדוחות לידיה, הוכחה כי ידעה על עצם קיומם של הדוחות הרשומים על שמה, ובכל זאת בחרה שלא לשלם את הדוחות, או להגיש בקשה להישפט על העבירה במקום לשלם את הקנס בהתאם לס' 230 (ה)(א) תוך 30 ימים מיום שהומצאה לנקנסת הודעת תשלום הקנס.
על כן, אני דוחה את טענתה לפיה נודע למבקשת על הדוחות רק בחודש יולי 2020, עת הוטל עיקול על חשבונה.
בנוגע לטענתה בדבר שליחת דוח עבור רכב שאינו רשום על שמה, משהתברר למשיבה כי דוח מס' 2000639974 עבור רכב בעל מ.ר 45728001 היה רשום על שם חברת השכרה, הוסב הדוח על שמה של המבקשת עקב פניית חברת ההשכרה והצהרתה, לפיה המבקשת היא שנהגה בפועל ברכב נכון למועד הרלבנטי לעריכת הדוח.

אם כן, בהתאם לסעיף 1 לתגובת המשיבה מיום 27.08.2020, ולעובדה שטרם חלף המועד החוקי להגשת הבקשה להישפט בגין דוח זה על פי המשיבה, ניתן יהיה לקבל את בקשתה להישפט בגין דוח זה, באם תוגש כזו.

סיכומו של דבר, לא מצאתי כי יש בטענות המבקשת הגנה כלשהי מפני הדו"חות. בהתאם, לא קיים חשש לעיוות הדין בדחיית הבקשה.

אשר על כן אני דוחה הבקשה, בסייג של האמור בסעיף 7 להחלטה.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הילה זיסמן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: