ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קשר רנט א קאר בע"מ נגד פנחס בן ציון :

;
לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

קשר רנט א קאר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי בן משה

נגד

נתבע

פנחס בן ציון, ת"ז XXXXX166
ע"י ב"כ עוה"ד רועי אלנקווה

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבע בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 20.10.2018 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 63-145-32 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אופנוע, מ"ר 69-567-72 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע ורכוב בידיו (להלן: "האופנוע") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא המחלוקת היא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין שיעור הנזק. התובעת טוענת כי הפרטית נפגעה בידי האופנוע. לעומת זאת, הנתבע טוען כי בעת עצירתו לנוכח אור אדום ברמזור שבכיוון נסיעתו נפגע על ידי אופניים חשמליים שהגיעו מימינו וכתוצאה מכך מעד לשמאל ופגע בפרטית. לטענת הנתבע רוכב האופניים ברח ממקום התאונה מבלי להשאיר פרטים.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוגשו ראיות הצדדים ונשמעו נהג הפרטית והנתבע שרכב על האופנוע.

בפתח הדיון הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו בית המשפט יידרש לשלוש סוגיות: האחת, האם האופנוע היה בתזוזה או שמא בעצירה בעת שנפגע על ידי האופניים החשמליים. השנייה, האם מתקיימים התנאים לגורם זר מתערב שיש בו כדי לנתק את הנתבע מהאחריות לתאונה. השלישית, האם הזמן שחלף ממועד התאונה ועד למועד בדיקת הפרטית בידי שמאי רכב יש בו כדי לנתק את הנזק שנמצא בפרטית מהתאונה.

4. כמו כן, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא גבולות וללא הנמקה, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, כך שהנתבע יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 70%, כאשר ה- 30% הנותרים הם תוצאה של רשלנותו של גורם זר.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

בראש ובראשונה, אומר כי אני מקבל את גרסתו של הנתבע לעניין מעורבותו של אופניים חשמליים בתאונה, כך שהאופניים החשמליים פגעו באופנוע וגרמו לאחרון לפגוע בצדה הימיני האחורי של הפרטית. גרסה זו קיבלה חיזוק מנהג הפרטית אשר העיד כי ראה את האופניים החשמליים והאופנוע פוגעים זה בזה ולאחר מכן האופנוע פגע בפרטית. אמנם, נהג הפרטית לא יכול היה לומר אם האופניים החשמליים פגעו באופנוע או ההיפך, אך הוא כן יכול היה לאשר את המגע ביניהם. עם זאת, העובדה שרוכב האופניים החשמליים לא נותר להחליף פרטים וברח ממקום התאונה עשויה ללמד אודות הבנתו בדבר אחריותו, ולו החלקית, בתאונה.

ברם, אני סבור כי עיקר האחריות לקרות התאונה חל על הנתבע אשר שוכנעתי כי לא היה בעצירה מוחלטת כי אם בעצירה ונסיעה לפרקים וכי ניסיונו לתמרן בין כלי הרכב הביאה למפגש עם האופניים החשמליים.

מכאן, שהתשובה לשאלה הראשונה שבמחלוקת שעליה הסכימו הצדדים היא שלילית – סבורני כי האופנוע לא היה בעצירה מוחלטת.

אשר לשאלה השנייה שבמחלוקת – מתקיימים התנאים לגורם זר מתערב באופן שאין בו כדי לנתק את חלקו של הנתבע באחריות לתאונה כי אם רק כדי להפחית ממנה. אני סבור כי אחריותו של רוכב האופניים יש בה כדי להפחית שיעור של 30% מאחריותו של הנתבע בתאונה.

אשר לשאלה השלישית שבמחלוקת בדבר ניתוק הקשר הסיבתי שבין התאונה לנזק לאור השיהוי שבין מועד התאונה למועד הבדיקה – סבורני כי לא חל כאן ניתוק קשר סיבתי. הנתבע אישר בעדותו את מוקד הנזק בפרטית.

לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג הפרטית לנקוט בפעולה למניעת התאונה. מכאן, שהאחריות לקרות התאונה חלה על הנתבע בהפחתת שיעור של 30% בגין גורם זר מתערב.

אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבע ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 2,827 ₪, שהינו 70% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קשר רנט א קאר בע"מ
נתבע: פנחס בן ציון
שופט :
עורכי דין: