ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף אסף קוסטיקה נגד גילי גודיאנו :

לפני כבוד השופטת מיה רויזמן-אלדור

התובע:
יוסף אסף קוסטיקה

נגד

הנתבעת:
גילי גודיאנו

החלטה

בהמשך להחלטתי מפרוטוקול הדיון מהיום, אני ממנה בזאת את המהנדס ושמאי המקרקעין, מר ניר אנגל, מרחוב בר כוכבא 23 בני ברק 5126002, טל': 03-XXXX255; פקס: 03-XXXX444, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה זו (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלה האם כלל הנזקים שנטען כי נגרמו לדירת התובע שברחוב שדרות הר ציון 28 תל-אביב (להלן – "הנכס") כפי שמפורטים בדו"ח השמאי מטעם התובע מקורם ברטיבות/מים, ובמידה שלא – איזה חלק/שיעור מאותם נזקים מקורו ברטיבות/מים.

עוד יתייחס המומחה בחוות דעתו לשאלה איזה חלק/שיעור מהרטיבות/מהמים שגרמו לנזקים , אם בכלל – מקוטיבות/מים שבדירת הנתבעת (היא הדירה שמעל לנכס התובע).

בשים לב לחגי תשרי, באי כוח הצדדים ייצרו קשר עם המומחה עד ליום 1.10.20 וימציאו לידיו עד לאותו מועד את כתבי הטענות והראיות מטעמם, לרבות חוות הדעת שמצויות בידיהם והעתק החלטה זו וכל חומר אחר שימצאו לנכון. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד. המומחה יודיע לב"כ הצדדים בטרם יחל בעבודתו מהו שכר הטרחה המבוקש על ידו.

ב"כ הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה וימציאו לו את כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם להנחיותיו, וכן יפעלו לתיאום ביקור בנכס, כמו גם בדירת הנתבעת שמעל לנכס התובע, בנוכחות נציגים מטעם שני הצדדים (גם שמאי התובע יכול שישתתף בביקור).

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה יישא, בשלב זה וכמימון ביניים, התובע לבדו.

המומחה מתבקש להגיש חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים לא יאוחר מיום 15.11.20.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים אשר תוצגנה בפניו.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 ימים מיום קבלת חות דעתו והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 ימים לאחר מכן.

חוות דעת המומחה לא תהא מכרעת.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו למומחה אשר יודיע תוך 7 ימים מהמסירה אם הוא מקבל על עצמו את המינוי ואם אין מניעה כלשהי לעריכת חוות דעתו בתיק זה מטעם כלשהו.

אני קובעת את התיק לתזכורת פנימית ליום 22.11.20.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי לב"כ הצדדים ולמומחה הממונה ללא דיחוי, גם באמצעות הפקס.

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף אסף קוסטיקה
נתבע: גילי גודיאנו
שופט :
עורכי דין: