ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הום ליין כח אדם בע"מ נגד שחף שירותי כח אדם בע"מ :


בפני כבוד השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא
התובעת
הום ליין כח אדם בע"מ
באמצעות בא כוחה, עו"ד אברהם אמיר

נגד

הנתבעת
שחף שירותי כח אדם בע"מ
באמצעות בא כוחה, עו"ד רשיד הייב

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה גרפולוג מטעם בית המשפט, בתגובה לבקשה ובתשובה לה, ולאור הפערים בין חוות הדעת הגרפולוגיות שהוגשו על ידי הצדדים, אני מורה על מינויה של הגב' שרון טסלר, מרחוב הנטקה 12 חיפה (נייד: 054-XXXX731; פקס: 04-XXXX349), כמומחית מטעם בית המשפט בתיק זה.

2. המומחית מתבקש ת להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מהיום האם ה יא מקבלת על עצמ ה את המינוי והאם ישרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם.

3. המומחית תכריע במחלוקת בין הצדדים כפי שעולה מכתבי הטענות ומחוות הדעת אשר צורפו מטעם בעלי הדין.

4. כפוף להסכמת המומחית כאמור לעיל, הצדדים ימציאו למומח ית, תוך 14 ימים מהיום, עותק מכל המסמכים הרלוונטיים הנמצאים ברשותם והנוגעים לתובענה, לרבות כתבי הטענות וחוות הדעת על נספחיהן, ויגישו הודעה בדבר המצאת המסמכים לבית המשפט.

5. המומחית תקבע את שכרה לאחר קבלת המסמכים ו תודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המסמכים, וזאת בטרם תחל בביצוע מלאכתה.

6. תשלום שכ"ט המומחית יחול על הצדדים ובשלב זה, יחולק ביניהם שווה בשווה ויהווה תנאי לעריכת חוות הדעת.
ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומח ית.

7. חוות דעת סופית תוגש ע"י המומחית תוך 60 ימים מהיום.

8. לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחית, יהיו רשאים ב"כ הצדדים להפנות אליה שאלות הבהרה, ככל שימצאו לנכון לעשות כן, וזאת תוך 20 ימים ממועד קבלת חוות הדעת כאמור לעיל.

המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטה זו. העתק נוסף של החלטה זו יועבר למומחית.

הנחיות למזכירות היוזמת:
המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ח אלול תש"פ, 17 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הום ליין כח אדם בע"מ
נתבע: שחף שירותי כח אדם בע"מ
שופט :
עורכי דין: